Close
thumb HKRCL D1 sb3
Te Tauraka Waka o Māui

Te Tauraka Waka o Māui

He kōrero nō Poutini ki te Toka

He kōrero tēnei mō te taunga atu o Māui ki Maitahi kei Poutini ki te Toka.

A handmade model figure in a model canoe on the sea in front of forests and snowy mountains.

Ka rere tonu te waka o Māui, ka tae ki Maitahi. Kōrekoreko ana Kā Tiritiri o te Moana i kā hihi o te rā, me te kānapanapa mai anō o te manomano karu o kā kahere.

Handmade model sharks in the sea in front of model forests and snowy mountains, with flying birds and other creatures.

Tērā ētahi makō nunui e tūtei ana i te whaka, ko Mako-tipua rāua ko Mako-Horopekapeka. He māeroero, he patupaiarehe e titiro mai ana i te kahere. Ka puta mai te tini o kā manu me kā kōkikōki o Poutini ki te Toka kia kite ko wai kā tauhou kua tae mai ki tō

A handmade model shark with large teeth snapping at two figures in a canoe.

Ka mahi a Mako-tipua ki te kau i a Mahunui, kia mataku ai a Māui, kia rere.

A handmade model figure hitting a model shark.

Ka mau te rika o Māui ki tana toki, a Tiheimauriora, ka hauhaua a Mako-tipua.

A handmade model figure in a canoe, holding a bird, with two sharks on the end of ropes.

Ka hauhaua hoki a Mako-horopekapeka, ā, ka herea rāua ki tētahi taura tapu.

A handmade model canoe with two white sails in the sea with two sharks in front.

Ka tōia rāua ki tua o te waha o Maitahi, ka herea atu ki te mātārae i te pito toka o te whaka. Tapaina ana taua wāhi ko Heretaniwha.

A handmade model figure in a canoe with a beach behind.

Kua pai ināianei tā Māui ū ki uta i Maitahi. Taukapokapo ana te tāhuna i te kōura o kā pata onepū, kānapanapa ana i te kahuraki o te Aotea.

Several model figures sitting down by a fire, with trees behind them.

Me te kai – inā kē te nui! Ka roa a Māui me ana kaumoana ki Maitahi.

A model figure in a canoe with a white sail on the water, with seagulls flying above.

Ka taka te wā, ka pupū ake anō te hiahia o Māui ki te kimi whenua hou. Ka utaina kā mea e rite ana ki ruka o Mahunui, ka rere anō te tira a Māui ki te toka.

He kupu hei whāngai i te tamaiti

Maitahi

Māui

Kā Tiritiri o te Moana

Mako-horopekapeka

Mako-tipua

Tiheimauriora

Mahunui

Heretaniwha

Whenua

māeroero

patupaiarehe

hauhau(a)

kōrekoreko

pata onepū

taukapokapo

uta(ina)

Kā kupu o Kāi Tahu

ikoa  ingoa
kahuraki kahurangi
kahere ngahere
kau ngau
rika ringa
ruka runga
tōhona tōna
toka tonga
whaka whanga

 

Te Tauraka Waka o Māui papa pakimaeroa

He kōrero nō Poutini ki te Toka

  • HKCL-D2-TE-TAURAKA-WAKA-O-MAUI-storyboard-MAORI.pdf
  • 2.8 MB

Ngā Ariā me ngā Tohutoro

Atua

karakia, tohunga he ritenga taha wairua kawea ai i ngā mahi katoa a te tangata
Rakinui/Ranginui te matua i te rangi
Takaroa, Tangaroa te atua o ngā moana
Tānemahuta te atua o ngā ngahere

Whakapapa

I pūtakea mai te iwi Māori me te Māoritanga i Te Moananui a Kiwa, engari kua tupu haere ā tātou ake tikanga me tō tātou ake ahurea i te noho roa ki Aotearoa, nā runga anō i ngā tāraitanga mai o te whenua i a tātou.

Māui a tuahangata o Te Moananui a Kiwa nui tonu; nāna ētahi mahi whakahirahira i puta ai he painga nui ki a tāua, te tangata. Nō te whenua a Māui, engari he mea poipoi ia e ngā hau, he mea whakapakeke anō e te tai.

Te Ao o te Pūrākau me te Wāhi ki ngā Atua

a Mako-horopekapeka rāua ko Mako-tipua he taniwha, he tipua

Māeroero 

he hanga āhua rite ki te tangata ko ngā ngahere o Poutini ki te Toka tō rātou kāinga
patupaiarehe he hanga pakupaku, āhua rite anō ki te tangata, he kiritea
Tiheimauriora te toki tapu a Māui

Te Aotūroa

Te Tai Poutini
  • te moa kaitā o Te Waipounamu
  • te piopio
  • te pouākai (te kāhu kaitā)
  • te kākāpō
  • ngā maunga nui whakahirahira
  • ngā ngahere pārūrū me ōna anō tipu ngaore
  • ngā moana hūkerikeri, te tahatika

Wāhi

Hawaiki te kāinga taketake o te Māori i Te Moananui a Kiwa
Poutini ki te Toka te rohe kei te pito tonga o Te Tai Poutini
Te Moananui a Kiwa te moana nui katoa o te ao, ko ngā whenua karapoti i a ia, ko Āhia me Ahitereiria i te uru, ko Amerika nui tonu i te rāwhiti

Maitahi

he whanga kei Poutini ki te Toka (Bruce Bay)

Heretaniwha

he mātārae kei te pito tonga o Maitahi

 

Related Resources