Close

Te Aho Ngārahu

He tautoko i te tiringa o ngā pūrākau o ngā iwi i roto i ngā kura.

He mea whakatū Te Aho Ngārahu i te tau 2017 hei whakawātea i te urutomo a te tangata ki ngā rauemi ā-rohe reo Māori kounga tiketike, hei tautoko i ngā ākonga, i ngā kaiako me ngā Kāhui Ako e ako nei i roto i te reo Māori, mā te reo Māori, i ngā horopaki arareo Māori, arareo Ingarihi anō hoki

Te tikanga o te ingoa Te Aho Ngārahu

Ko tēnei mea te aho ngārahu he ngārahu tino mārama taiahoaho, e muramura ana i te pūtake o te ahi kā.   I mua i te pokonga whakamutunga o te ahi kā, ka haria mai he matangi, he hau, ki te ngārahu whakamutunga, ā, ka mura ake kia whitawhita anō.

Waihoki i tēnei kaupapa, kua tīkina atu he hau matangi, ko te hā tonu o ō tātou hapori tērā, ki ngā ngārahu o ō tātou pūrākau, kua mura anō te ahi o ngā tikanga me te akoranga o ō tātou iwi, hei whakakā anō i te mahana mō ō tātou ākonga, me ō tātou kaiako i te reo Māori.

Mō te Kaiako

Tā tēnei wāhanga he whakawātea i te ara mā ngā Kaiako kia urutomo ki ngā rauemi tautoko marautanga, he mea whakarōpū ā-taumata.

Rapua i roto i ngā rauemi katoa o Te Aho Ngārahu

Kōhungahunga

Taumata 1-2

Taumata 3-4

Taumata 5-6

Taumata 7-8