Close
New ARO2201 Landing Page adjustment mobile

Ngā Tini Mata o te Aromatawai

Nau mai ki tēnei whārangi e aro atu ana ki te tūāpapa o te Aromatawai mai i Te Puāwaitanga Harakeke tae atu ki ōna rawa katoa, arā, ko ngā tini mata o te aromatawai.


Te Puāwaitanga Harakeke, he Rito Whakakī Whāruarua

I roto i te whakahoutanga o Te Marautanga o Aotearoa e whakaritea ana ngā rauemi tautoko mō Te Tīrewa Marautanga, Ako me te Aromatawai. Ka aro atu tēnei whārangi ki te Aromatawai.

Ka aroā a Aromatawai ki te ao o te mokopuna ki ngā mea e taea ai e rātou, te huarahi ako, ngā pūkenga, ngā wheako me ngā mea ka whakahihiko, ka akiaki hoki i te mokopuna. Ka tiro atu hoki ki te whanaungatanga o te Kaiako me te mokopuna, ā, me pēhea rā ēnei kōrero katoa e tautoko ai i te akoako ināia tonu nei, ā tōna wā hoki.

 

More Info

In the redesign of Te Marautanga o Aotearoa we are providing information resources and support for Te Tīrewa Marautanga, Ako and Aromatawai. This page focuses on Aromatawai.

Aromatawai is a way of perceiving mokopuna and their relationship to learning, what they can do, their learning journey and experience, their special talents and strengths, the things that inspire and motivate them, the relationship between Kaiako and mokopuna, and how that information can support learning, both instantly and over time.

Ngā Awheawhe Aromatawai Wāhanga Tuawhā

Kua whakaritea ētahi awheawhe ki tētahi takiwā e tata ana ki a koe, hei te 6 o Noema ki te 8 o Tīhema 2023. Ko tā ngā awheawhe nei, ko te whakamārama i te Anga Ako me Te Puāwaitanga Harakeke.

Ka tū ngā awheawhe nei ki ngā takiwā 13 o te motu, atu i Te Taitokerau ki te Taurapa o te Waka a Māui.
Kia rēhita ki tētahi awheawhe, pāwhiringia a konei: Ako me te Aromatawai

An illustration of two birds.

Pāwhiringia te wāhanga ‘Ngā Rauemi Awheawhe Aromatawai’ kei raro iho nei e kitea mai ai ētahi rauemi tautoko mō ngā awheawhe.

Kia uru atu ki ētahi kōrero anō mō Ako, pāwhiringia a konei: Ako framework

Mutu ana ēnei awheawhe, e tono ana ki a koe kia whai wāhi mai ki ngā pātai whānui a Aromatawai.

Pāwhiringia a konei kia tukua ō whakaaro.

Mehemea he pātai anō āu whakapā atu ki:  ako.aromatawai@education.govt.nz

More Info

Aromatawai Engagements Term 4

Facilitated workshops are planned in a region near you from 6th of November through to 8th of December 2023. The workshops will help unpack the Ako Framework and Te Puāwaitanga Harakeke.
Workshops will be held across 13 regions from the North Island through to the South Island. Register for a workshop.

Click through the 'Aromatawai Engagements Resources' below to find supporting material for the workshops.

Access further information about the Ako Framework

Following these workshops, we invite you to participate in the Aromatawai survey. You can open the survey and have your say here.

For further enquiries contact: ako.aromatawai@education.govt.nz

Ngā Rauemi Awheawhe Aromatawai

Te Waharoa Ararau

He rauemi tēnei mā ngā Kaupapa Māori me ngā Kura Māori hei tautoko i tā te kaiako mahi me te whakapiki whāinga mō ngā mokopuna mā te kohi i ngā pārongo mō te whanaketanga o te ākonga i ngā wāhanga o Te Reo Matatini me te Pāngarau.

Mō ētahi tautoko, ētahi pārongo, anō hoki whakapā ki TeWaharoa.Ararau@education.govt.nz, ā, mō ētahi āwhina mō tō ESL takiuru, whakapā atu ki service.desk@education.govt.nz.

Te Waharoa Ararau
More Info

This is a tool for Kaupapa Māori and Māori medium settings to support teacher practice and improve outcomes for mokopuna, by capturing information on student progress across components of Te Reo Matatini and Pāngarau.

For support or for more information, contact TeWaharoa.Ararau@education.govt.nz, and for help with your ESL login, contact service.desk@education.govt.nz

Visit Te Waharoa Ararau.

Tīrewa Mātai

He pūnaha aroturuki ā-motu a Tīrewa Mātai e taea ai te tuari pārongo pono, pārongo tika hoki kia mārama ai te whanaketanga, te whakatutukitanga, te angitu hoki o te mokopuna.

 

 

 

More Info

Tīrewa Mātai is a national monitoring system that provides opportunity to share authentic and ethical information to understand the progress, achievement and success of mokopuna.

Kōkō Pīwari

Ko ia tō tātou kaiārahi.

Ka topa haere i te rangi kia whakarongo ake ki ngā pakiwaitara huhua e pā ana ki te harakeke tētahi wāhi ka tau ai a Kōkō Pīwari ki te ngote i te reka o ngā pua.

Mā Kōkō Pīwari e whakaohoohotia ana te wairua Māori, ka whakakoia ngā tairongo, ka whakaū ki te ngākau ngā whakaaro maha mō ngā tini mata o Aromatawai i roto i tōna ake taiao mai i te tirohanga Māori. Nō reira, kia mau, kia ū ki ngā tohutohu a Kōkō Pīwari

More Info

Kōkō Pīwari.  He will be our guide.

He will soar in the sky, while listening to the various stories pertaining to harakeke, a spot frequented by Kōkō Pīwari to eat the nectar of the blossoms. 

He will awaken the Māori essence, sharpen the senses and instil within everyone the many ideas pertaining to Ngā Tini Mata o te Aromatawai, within the context of his own environment, from a Māori perspective. 

So hold tight and pay attention to the advice of Kōkō Pīwari.

Ngā Kōrero o nehe

Hei tā te tirohanga Māori mō te whakapapa o Harakeke.

E hoki ana tēnei kōrero ki te wā whai muri i te wehenga o Ranginui rāua ko Papatūānuku.

E ai ki te kōrero, ko ngā tamariki o Rangi rāua ko Papa he tāne te katoa.

I mōhio tonu a Tāne me kimi ia i te Kurawaka.

Kāore ia i te tino mōhio he aha rawa tērā.

Nō reira, i haere ia ki te torotoro ki ngā momo rākau. 

Tirohia te whakapapa i raro iho nei mō te nui o ngā rākau i tūpono atu ia.

Tiki ake
More Info

This aligns with the Māori perspective of the genealogy of Harakeke.  This history stems from the time after the separation of Ranginui and Papatūānuku.  It is said that all the children of Rangi and Papa were male.  Tāne knew it was imperative to locate Kurawaka, but he wasn't quite sure what that was.  So, he explored the different trees.  Take a look at the genealogy below for a list of the trees he came across.