Close
hero tikangaaiwi mobile

Te Takanga o Te Wā

“Kāore i kotahi te whakahaere o ngā Tikanga ā-Iwi. He iwi anō me ōna tohunga me ōna tikanga me āna whakahaere. Hiki atu he iwi, pērā tonu. Nō reira, kia mau koe ki ōu ake

.... Mā ō rātou uri e mau ō rātou nā kōrero. Engari kia mau koe ki ngā kōrero a ōu mātua, a ōu tūpuna. Ina ka tika, ka waiho mai ētahi mātauranga hei taonga mōu.”

(Te Whatahoro, 1865)

Video Transcript
Kia ora, Ko Kelvin Davis tēnei, minita mo ngā take mātauranga e hāngai ana ki te iwi Māori.

Ka whakaaro ake au mo te kaupapa o Te Takanga o Te Wā, ka hoki aku mahara ki tōku kāinga, ki a Ngāti Manu, otirā, ki tōku ake tupuna, ki a Pomare, he rangatira manaaki i tōna iwi, he toa tauhokohoko, he kaipakihi koi, he rangatira i haina i Te Whakaputanga o Te Rangatiratanga o Niu Tīreni me Te Tiriti o Waitangi hoki.

Koia ko te hītori o tōku ake iwi, ngā kōrero mo Ngāti Manu, engari he rerekē ngā kōrero mo tēnā iwi, mo tēnā rohe, otirā, mo tēnā tamaiti hoki.

Koinā te whāinga o te kaupapa o Te Takanga o Te Wā – kia whakaakona ngā kōrero ake o ngā rohe o ia kura, kia hāngai ki ngā ākonga ake i roto ō rātou rohe ake, kia mōhio rātou ko wai ngā tupuna i noho i ērā takiwa, ā rātou mahi, me ngā kōrero hoki mō ngā iwi manene maha kua kotahi mai ki ō rātou hapori, otirā, ki te pūrākau o te whenua nei o Aotearoa.

E tika ana te kōrero he nui ngā kura Māori kei te whakaako kē i ngā hītori Māori o ō rātou ake rohe, kei te whakatutuki kē i ngā whāinga o Te Takanga o Te Wā. Ko te painga o te urutanga o Te Takanga o Te Wā ki Te Marautanga o Aotearoa ko te pikitanga o te tautoko a te kāwanatanga me ngā rauemi mo tēnei kaupapa kia pai ai te whakaako i ngā hītori e hāngai pū ana ki ngā ākonga.

E mihi ana ki a koutou kua roa e hoe ana i tēnei waka, me te whāinga nui kia tū ā tātou ākonga hei raukura mō ō rātou iwi.

---

Kia ora,

Kelvin Davis here, associate minister for education, specifically Māori education.

When I think of Te Takanga o Te Wā, I think of my own home, of my people of Ngāti Manu, and of my own tupuna, of Pomare, who was a leader who cared for his people, a master trader, a keen businessman, and a signatory of both the Declaration of Independence and Te Tiriti o Waitangi.

That’s the history of my own people, of my people of Ngāti Manu, but each iwi, each region, and indeed, each child will have their own.

That’s the whole idea behind Te Takanga o Te Wā – to see the stories of each region taught in a way that is specific to students in their own regions, to ensure they know about the ancestors that lived their before, to learn of their deeds, as well as the stories of later settlers who have become part of their communities, and who are now part of the story of Aotearoa.

We know that many kura Māori are already teaching Māori histories that pertain to their own regions, achieving the central goal of Te Takanga o Te Wā. The benefit to Te Takanga o Te Wā being included in Te Marautanga o Aotearoa is that there will be more supports in place and more resources to ensure students are better able to learn the histories pertaining to themselves.

I acknowledge you all who have already been doing this work with the aim of seeing our students become true ambassadors of their people.

Whakatau mai rā ki tō tātou whārangi mō Te Takanga o Te Wā!

Tēnei a Aotearoa e taka nei i te ara e mātua akona ai ngā ākonga katoa i ō tatou kura ki te whakaawenga o te hītori ki tō tātou ao. Mā Te Takanga o Te Wā e māia te tū o te ākonga ahakoa tana haere ki hea i roto i te ao.

Kua whakaritea ngā kōrero marau a Te Takanga o Te Wā hei whakaata i te whakahou i Te Marautanga o Aotearoa. I runga i te haere o te tukanga whakahou i Te Marautanga o Aotearoa, tērā te tipu haere anō o ngā kōrero mō Te Takanga o Te Wā.

Kei tēnei whārangi e kitea ai he pārongo mō Te Takanga o Te Wā me ētahi rauemi hoki hei tautoko i te whakaako i roto i te akomanga.

Tirohia tēnei ataata me Minita Davis e manahau ana ki te kōrero mō Te Takanga o Te Wā!

Tikanga ā-Iwi

I puta ake te wairua o te Tikanga ā-Iwi i roto i ngā kupu a Te Whatahoro, arā, te āta titiro ki ngā āhuatanga huhua o te tangata e mārama ai te ākonga ki tōna ao. Ka tirohia ngā mahi a te tangata hei whakatutuki i ōna matea kikokiko, matea pāpori, matea ngākau, matea wairua hoki.

Te Hanganga o Te Tikanga ā-Iwi

E rima ngā whenu o Te Tikanga ā-Iwi:

  • Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea
  • Te Ao Hurihuri
  • Te Wāhi me te Taiao
  • Ngā Mahinga Ohaoha
  • Te Takanga o Te Wā.

Te Whenu Hou

I te waihangatanga mai o te marau hou, ka roa te wānanga i ngā tini huarahi ka taea. I te mutunga iho i tino hiahia kia rangatira ai te wāhi ki a ia i runga i tana tino hiranga, ā, i hiahia hoki kia māmā te whāwhā atu, te whakawhenumi atu ki ngā mahi e mahia kētia. Ko te hua i puta, ko te whenu hou e kīia nei ko Te Takanga o Te Wā.

Te Takanga o Te Wā curriculum content

He Kōrero Tātai

Ko te huinga pukapuka He Kōrero Tātai, he kohinga kōrero e whakatairanga ana i ētahi āhuatanga nō neherā hei ako mā te tamariki te hītori. Katoa ngā kōrero e hāngai ana ki Te Takanga o Te Wā, te marautanga ako hītori hou. E hāngai ana ngā pukapuka He Kōrero Tātai ki ngā ākonga kei ngā tau 1–8. Ko te arotahinga o tēnei putanga ko te ‘Whakapapa, tētahi o ngā tirohanga nō roto ake o Te Takanga o Te Wā.

He Kōrero Tātai

Ngā Rauemi Tautoko

Ngā Aronga me ngā Tirohanga o Te Takanga o Te Wā

 

Aronga

Puta noa i ngā whāinga katoa i roto i Te Takanga o Te Wā e rua ngā ara e tūhura ai ngā ākonga i ngā kōrero tuku iho. Ko tētahi ko te ako a te ākonga mōna ake me tōna ao. Ko tētahi atu ko te tūhura i ōna hononga ki te ao whānui.

Koinei ngā aronga:

  • Tōku Tū i Te Ao
  • Pou Herenga
Ahau Te Takanga o Te Wā.

Tirohanga

Ka whakamahia ngā tirohanga e ngā kaiako me ngā ākonga hei tirohanga whāiti e whakaakona ai tētahi horopaki ako. 

Koinei ngā tirohanga: 

Te Tirohango o Te Takanga o Te Wa - Kaitiakitanga. Kaitiakitanga

Ko te kaitiakitanga e hono ana ki te mana whenua, ki te mana moana, ki te mana tangata.

Te Tirohango o Te Takanga o Te Wa - Manu Motuke. Mana Motuhake

He mea tuku iho te Mana Motuhake ki tēnā whakatupuranga, ki tēnā whakatupuranga.

 

 

Te Tirohango o Te Takanga o Te Wa - Turangawaewae. Tūrangawaewae

Ko Papatūānuku ūkaipō e ora ai te tangata. He oranga ngākau, he oranga wairua kei tēnei ariā, kei te Tūrangawaewae.

Te Tirohango o Te Takanga o Te Wa - Whakapapa. Whakapapa

Ko te ira tangata, he honongo a te tangata e kawea ana ki tō te ihomatuatanga o tēnā o tēnā.

Te Tirohango o Te Takanga o Te Wa - Whanaungatanga. Whanaungatanga

Ko te tātai here ki roto ngā hononga ki tēnā ki tēnā.

Te Whakahou i Te Marautanga o Aotearoa

He mea whakahiato Te Takanga o Te Wā hei whakaata i te ahunga o te whakahou i Te Marautanga o Aotearoa. Ko te tuatahi tēnei o ngā wāhanga ako e whakaurua ai te ariā ko te ākonga te pūtake o Te Tamaiti Hei Raukura me te whakamahia o tētahi tīrewa ako hei whakaatu i ngā whanaketanga ako. Mā Te Tamaiti Hei Raukura ka takatū ngā ākonga mō te ao o āpōpō mā te whakawhanake i ngā pūkenga me ngā āheinga e angitu ai rātou i roto i tēnei ao hurihuri me tōna kaha rumaki i te mātauranga Māori i roto i te ao Māori, i tōna ake tuakiri, reo, ahurea hoki.

Te Tīrewa Ako mō Te Takanga o Te Wā

Ko te tīrewa ako mō Te Takanga o Te Wā, he huinga tohu, whāinga rānei, hei whakamahi mā te kaiako me ngā ākonga ki te tautohu i te kauneke haere mā te ara o te ako.

Tautohu ai ēnei whāinga i ngā ariā tino whaitake, ngā pūkenga kaikini me ngā āhuatanga rānei me kaua e waiho mō te tūpono noa e angitu ai te ākonga.

Mō Te Kaupapa Nei

Ngā Rauemi Hōu Rawa

Ngā Rauemi Tautoko