Close
25DC2839 F9F7 4A0D 9930 C222804B5121

Te Whakahou i Te Marautanga o Aotearoa

E whakahoungia ana Te Marautanga o Aotearoa ki te whakaata i te marautanga nō konei, kua hua mai i te ao Māori, kua ara mai i te anga huatau nei ko Te Tamaiti Hei Raukura. Ka haere tēnei whakahou ā ngā tau e 5 e tū mai ana.

Te Marautanga o Aotearoa is being redesigned to reflect a more indigenous curriculum, grounded in te ao Māori, based on the conceptual framework Te Tamaiti Hei Raukura. The redesign will take place over the next 5 years.

Te Tamaiti Hei Raukura

"Hei tā te tirohanga Māori, ko te tamaiti te waka māna e kawe ngā hiahia me ngā wawata, mai i ngā tūpuna, ki ngā uri. Kei te rerenga nei, 'Te Tamaiti Hei Raukura' te ngako o taua whakaaro"

Kua ahu mai Te Tamaiti Hei Raukura i te tirohanga Māori, ā, ka whakaata i ngā uara o te ao Māori, me ngā hiahia o ngā whānau mō ā rātou tamariki, hei Māori, hei kirirarau o te ao hoki. Ka whakatūturu i te ākonga hei pūtahi o te ako, ā, ka hāpai i ō rātou tūranga hei mokopuna, ā, hei tīpuna mō anamata. Ka poipoi Te Tamaiti Hei Raukura i ngā ākonga, hei ākonga, hei kaiwhakaaro, hei kaihāpai hoki i Aotearoa me te ao whānui. Nā tēnei anga te whakahou i whakanoho kia ahu ai ki wāhi whakaihiihi, ā, ka whakawhanaketia tonutia ā ngā tau e 5 e tū mai ana.

 

“From a Māori perspective, the child is the carrier of hopes and aspirations between past and future generations. The expression, ‘Te Tamaiti Hei Raukura’ captures the essence of this notion”

Te Tamaiti Hei Raukura stems from a Māori world view and reflects the values of Māori society and what whānau want for their children as Māori, and as global citizens. It places ākonga at the centre of learning while recognising their place as mokopuna and ancestors for the future. Te Tamaiti Hei Raukura nurtures ākonga as learners, thinkers and contributors to Aotearoa and the wider world. The framework places the redesign in an exciting direction and will be developed further over the next 5 years.

Ngā Kaupapa me ngā Huihuinga - Events and Engagements

Kua kati i konei ā mātou whakawhitinga kōrero ā ipurangi, ā kanohi ki te kanohi hoki mō te tau 2022, ka tū anō ā te tau 2023.

Heoi anō, nei rā te pōwhiri ki te katoa, kaiako mai, tumuaki mai, tumu whakahaere mai, ākonga mai, whānau mai, hapū mai, iwi mai hoki kia kaha tonu te tuku whakaaro mai e pā ana ki ngā mahi whakahou mā tētahi puka uiui 5-mineti noa iho te roa.

Ka whakamahia ā koutou tāpaetanga ki te whakatakoto i te aronga me te whanaketanga o ngā mahi whakahou i runga i te ngākau mahi tahi, e taea ai e tātou te waihanga marautanga ka whaiwhakaaro ki ō koutou wawata mō ngā mokopuna, ka whaiwhakaaro anō hoki ki ngā tino uaratanga o ngā kura, ngā whānau, ngā iwi hoki.

Mo te puka uiui reo Ingarihi, pāwhirihia ki konei

Mo te puka uiui reo Māori, pāwhirihia ki konei

Tēnā koe i tō tautoko mai i ngā mahi whakahou i Te Marautanga o Aotearoa.

 

Our online and kanohi ki te kanohi engagements have ended for 2022 and will resume in 2023.

In the meantime, we are inviting all, kaiako, tumuaki, tumuwhakahaere, ākonga, whānau, hapū and iwi to continue sharing your thoughts about the redesign through a 5-minute survey.

Your contributions will be used to inform the direction and development of the redesign so that together, we can design a curriculum that reflects your aspirations for your mokopuna and that reflects all that kura, whānau and iwi value most.

Take the survey in English

Take the survey in te reo Māori

Thank you for your help in redesigning Te Marautanga o Aotearoa.

He pēhea tā mātou hoahoa anō - how we are redesigning

Mō tēnei haerenga kia hoahoa anō i te marautanga, me tāpae, me uru hoki ngā ākonga, ngā kaiako, ngā kura, ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi. Ko te mātauranga me ngā tohutohu a ō tātou hapori ngā ara matua hei whakatinana i ngā wawata mō ngā mokopuna, hei panoni tūturu hoki mō Aotearoa. 

Kei raro nei he pārongo me pēhea te whai wāhi mai.

Ki te hiahia koe ki te hono mai, he whakaaro oū, he kōrero rānei āu e hiahia nei koe ki te tuku mai, īmēra mai.

 

The journey to a redesigned curriculum requires the contribution and participation of ākonga, kaiako, kura, whānau, hapū and iwi. Mātauranga and advice from our communities are key to realising aspirations for mokopuna and creating real change for Aotearoa.

We have formed Te Rōpū Whāiti, an advisory group made up of Māori education experts to provide advice and guidance to the Ministry and to working groups from the sector throughout the re-design of Te Marautanga o Aotearoa.

We’d love your whakaaro and invite you to share them with your kura whānau. For more information, or to have your say just email us!

Te Rōpū Whāiti

Ngā Pātai Nui - Big Questions

E hiahia ana mātou ki te tūhura tahi tātou i ēnei ‘pātai nunui’.

Here are some ‘big questions’ we would like to explore with you:

He aha ngā mea e tika ana kia whakaurua ki Te Marautanga o Aotearoa?

What should be included in Te Marautanga o Aotearoa?

E tika ana mā Te Marautanga o Aotearoa e whakaahua i te akoranga hei wāhanga ako, (he tirohanga kē rānei mō ō tātou whakaaro e pā ana ki te akoranga)?

Should Te Marautanga o Aotearoa describe learning in terms of wāhanga ako, (or is there a different way we could think about learning)?

He aha te taumata taipitopito e tika ana mō Te Marautanga o Aotearoa?

How much detail should Te Marautanga o Aotearoa have?

He aha ngā tino akoranga mō tāu tamaiti i a ia i te kura?

What is most important for your child to learn while at kura?

Ngā pātai nui - big questions (continued)

I tēnei wā kei te whakamahi tātou i ngā taumata o te marautanga, engari, he aha ētahi atu tirohanga mō te whanaketanga o te akoranga tērā pea e pai ake?

We currently use levels in the marautanga, are there any other ways we should think about progression of learning that would be more helpful?

He aha ngā āhuatanga o Te Marautanga o Aotearoa o nāianei e whakaaro ana koe me noho pūmau tonu?

What aspects of the current Te Marautanga o Aotearoa would you like to remain?

He aha ngā pānga e tika ana mō Te Marautanga o Aotearoa me te marau ā-kura?

What should the relationship be between Te Marautanga o Aotearoa and the local curriculum/marau ā-kura?

Ki tō whakaaro, he aha ngā mea e tika ana kia uru ki te marau ā-kura?

What would you expect to see in a local curriculum?

More Info

Ki te hiahia koe ki te hono mai, he whakaaro oū, he kōrero rānei āu e hiahia nei koe ki te tuku mai, īmēra mai.

We’d love your whakaaro and invite you to share them with your kura whānau. For more information, or to have your say just email us!

FAQ Māori and English

He Rauemi Tautoko 2022

He Rauemi Tautoko