Close
thumb TMOA 320x180
Te Marautanga o Aotearoa Web

Tikanga ā-Iwi

Tiro Whānui

"Kāore i kotahi te whakahaere o ngā Tikanga ā-Iwi. He iwi anō me ōna tohunga me ōna tikanga me āna whakahaere. Hiki atu he iwi, pērā tonu. Nō reira, kia mau koe ki ōu ake .... Mā ō rātou uri e mau ō rātou nā kōrero. Engari kia mau koe ki ngā kōrero a ōu mātua, a ōu tūpuna. Ina ka tika, ka waiho mai ētahi mātauranga hei taonga mōu."
Te Whatahoro, 1865

He aha te Tikanga ā-Iwi?

I puta ake te wairua o te Tikanga ā-Iwi i roto i ngā kupu a Te Whatahoro, arā, te āta titiro ki ngā āhuatanga huhua o te tangata e mārama ai te ākonga ki tōna ao. Ka tirohia ngā mahi a te tangata hei whakatutuki i ōna matea kikokiko, matea pāpori, matea ngākau, matea wairua hoki.

Ngā hua o te ako i te Tikanga ā-Iwi?

I roto i te Tikanga ā-Iwi ka whakawhanaketia e te ākonga tōna mōhio ki ngā āhuatanga porihanga me tōna mārama ki ngā āhuatanga whanonga tangata.

Mā tēnei, ka taea e te ākonga te uru i runga i te mōhio, i te haepapa hoki, ki ngā mahi waihanga porihanga.

Ko te Tiriti o Waitangi me ōna āhuatanga katoa te tāhū o te Tikanga ā-Iwi. E mārama ai te ākonga ki tōna ake tūrangawaewae mā te arotahi ki ngā tāngata, ngā tūāhua me ngā whakaawenga i waihangatia ai te porihanga o Aotearoa.

Ka titiro hoki te ākonga ki te noho a ngā iwi o tāwāhi, arā, ki tā rātou nei titiro ki te ao.

Ka tūhura hoki te ākonga i ngā take o te wā kia mārama ai ia ki ngā tūāhua me ngā tāngata tāpua o tēnei ao.

Te hanganga o te Tikanga ā-Iwi

E rima ngā whenu o te Tikanga ā-Iwi.

 • Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea
 • Te Ao Hurihuri
 • Te Wāhi me te Taiao
 • Ngā Mahinga Ohaoha
 • Te Takanga o Te Wā
Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea
Te Ao Hurihuri
Te Wāhi me te Taiao
Ngā Mahinga Ohaoha
Te Takanga o Te Wā
Whiria te kaha tūātinitini,
whiria te kaha tūāmanomano. Nō ngā tūpuna, tuku iho, tuku iho.
E tama, e hine, tangata i ākona ki te whare, tū ana ki te marae, tau ana. Kotahi tonu te matua o te tangata Māori, ko Ranginui e tū nei, ko Papatūānuku e takoto nei. E kore e ngaoko te rākau ki te tīkina i te pūtake whakangaoko ai, engari, me tiki ki te matamata. Mātai whakamuri kia anga whakamua
Whāinga Matua    

I roto i te whenu o Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea ka whakawhanake mōhiotanga te ākonga ki:

ngā take me ngā huarahi e whakarite ai te tangata i a ia anō ki te whakatutuki i ōna matea;

 • ngā motika, ngā tūranga me ngā haepapa o te tangata i a ia e pāhekoheko ana i waenga rōpū;
  • te hononga o te ahurea ki te tuakiri o te tangata me ngā putanga iho o te pāhekohekotanga ahurea.

I roto i te whenu o Te Ao Hurihuri ka whakawhanake mōhiotanga te ākonga ki:

 • ngā pānga i waenga i te tangata me ngā tūāhua o mua, ngā whakapono me ngā whakaawenga i waihangatia ai te porihanga;
 • ngā whakamāoritanga o aua pānga i te huringa o te wā.

I roto i te whenu o Te Wāhi me te Taiao ka whakawhanake mōhiotanga te ākonga ki:

 • ngā pāhekohekotanga o te tangata ki te wāhi me te taiao;
 • ngā mahi a te tangata hei atawhai i te taiao.

I roto i te whenu o Ngā Mahinga Ohaoha ka whakawhanake mōhiotanga te ākonga ki:

 • ngā huarahi whakamahi, tohatoha, whakahaere hoki a te tangata i ngā rawa;
 • ngā take me ngā huarahi e whakauru atu ai te tangata ki ngā mahinga ohaoha.
Ka whakawhanake mōhiotanga te ākonga ki:
 • Te tino whaitake o te ako i ngā kōrero tuku iho e mārama ai ia ki te ao e noho nei ia
 • Ētahi tirohanga o te ako i te hītori ka taka iho i raro i ngā kaupapa matua, arā te Tūrangawaewae, Whakapapa, Mana Motuhake, Kaitiakitanga me te Whanaungatanga
Whāinga 1

Kei te mōhio ahau nō hea, nō wai hoki ahau.

Whāinga 2

Kei te mōhio ahau ki ngā kōrero tuku iho o te takiwā e noho nei au.

Whāinga 3

Kei te mōhio ahau ki ā mātou hononga ki takiwā kē.

Whāinga 4

Kei te mōhio ahau ki ngā kōrero tuku iho o Aotearoa.

Aronga

Tōku Tū i Te Ao

Tā te Māori tirohanga 

Tūrangawaewae/Mana motuhake/Kaitiakitanga

 • Nō mua ngā kōrero tuku iho
 • He whakahirahira ngā tūmomo kaupapa o te wā, ā, ko ētahi ka whakanuia auautia (hei tauira, te Koroneihana, te rā o Waitangi, te whakanui i a Rātana).
 • Kua rerekē ētahi kōrero tuku iho i te rohe, hapori rānei, tērā anō ētahi kōrero tuku iho kua mau tonu.
 • He whakahirahira ngā kaupapa ā-rohe
  ki te tangata (hei tauira, Te Rā o Waitangi, Matariki me Puanga).

 • Ka pāpā ngā tūāhua o mua i tētahi rohe ki ētahi atu rohe.

• He hononga kei waenga i ngā kōrero tuku iho o rohe kē.

 • He huhua ngā kōrero nehe o Aotearoa e whakaata ana i ngā wheako me
  ngā tirohanga rerekē a te tangata.

 • Nō te ao whānui tonu ngā kōrero nehe o Aotearoa.

 • Pāpā ai te āhua o te tuku i ngā kōrero nehe ki te wheako me te mārama o te tangata
  ki te ao.

Aronga

Pou Herenga

Tā te Māori tirohanga

Whakapapa/Whanaungatanga/Kaitiakitanga

 • He mea whakaahua te pepeha i te tuakiri.
 • He uri te tangata nō ngā tātai kōrero tuku iho, nō ōna tātai whakapapa.
 • Nō te whānau, te iwi, te hapori me ētahi atu rōpū te tangata.

 • He momo kōrero tuku iho te pepeha
 • He hononga kei waenga i ngā maunga, ngā awa, ngā waka, ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi i te rohe.
 • He rerekē ngā tūmomo hononga o te tangata ki ngā wāhi me ngā kaupapa me te aha he rerekē ngā tirohanga.
 • He whanaungatanga, he hononga kei waenga i ngā whānau, ngā hapū, ngā iwi me ngā hapori.

 • He rerekē ngā wheako kōrero tuku iho o tēnā, o tēnā.
 • He hononga kei waenga i ngā kōrero nehe o ngā tāngata me ngā wāhi rerekē.

 

Tikanga ā-Iwi (including Te Takanga o Te Wā)

Te Marautanga o Aotearoa

 • TKA2102-Takanga-o-te-Wa-Update_2021.pdf
 • 2.2 MB

Nga Taumata

- Taumata 1 & 2

Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea
Te Ao Hurihuri
Te Wāhi me te Taiao
Ngā Mahinga Ohaoha
Whiria te kaha tūātinitini, whiria te kaha tūāmanomano. Nō ngā tūpuna, tuku iho, tuku iho. E tama, e hine, tangata i ākona ki te whare, tū ana ki te marae, tau ana. Kotahi tonu te matua o te tangata Māori, ko Ranginui e tū nei, ko Papatūānuku e takoto nei. E kore e ngaoko te rākau ki te tīkina i te pūtake whakangaoko ai, engari, me tiki ki te matamata.
   Taumata 1
 
 1. Ka whakamārama i ngā take e uru atu ai te tangata ki te rōpū.
 
 1. Ka whakaahua i ngā kaupapa me ngā tūāhua whakahirahira o tōna ao.
 
 1. Ka whakamārama i ngā āhuatanga tūturu me ngā āhuatanga ahurea o tētahi wāhi.
 
    Taumata 2
 
 1. Ka whakamārama i ngā tūranga me ngā haepapa ka kawea e te tangata i roto i te rōpū.
 2. Ka whakamārama i ngā āhuatanga ahurea me ngā tuku ihotanga o tōna ake iwi, me ō ētahi atu iwi hoki.
 
 1. Ka whakamārama i ngā take me ngā huarahi e whakaaro nuitia ai e te tangata ngā wā o mua.
 
 1. Ka whakaahua i te whakaawenga o ngā mahi a te tangata i te wāhi me te taiao, me te whakaawenga o te wāhi me te taiao i ngā mahi a te tangata.
 

- Taumata 3

Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea
Te Ao Hurihuri
Te Wāhi me te Taiao
Ngā Mahinga Ohaoha
Whiria te kaha tūātinitini, whiria te kaha tūāmanomano. Nō ngā tūpuna, tuku iho, tuku iho. E tama, e hine, tangata i ākona ki te whare, tū ana ki te marae, tau ana. Kotahi tonu te matua o te tangata Māori, ko Ranginui e tū nei, ko Papatūānuku e takoto nei. E kore e ngaoko te rākau ki te tīkina i te pūtake whakangaoko ai, engari, me tiki ki te matamata.
Taumata 3
 1. Ka whakamārama i ngā huarahi e whiwhi ai, e kawe ai hoki, te kaiārahi i tōna tūranga.
 2. Ka whakamārama i ngā take e whakarite ai, e whakamahi ai hoki, te tangata i te ritenga me te ture.
 3. Ka whakamārama i te rerekētanga o ngā mahi a ngā rōpū ahurea, ahakoa e whakaata tonu ana ēnei i ētahi pūtake ōrite.
 1. Ka whakamārama i te whakaawenga o ngā whakaaro me ngā mahi a te tangata i te oranga o ētahi atu i ngā wā o mua.
 2. Ka whakamārama i ngā huarahi e taea e te takitahi me te rōpū te urupare ki te panoni.
 1. Ka whakaahua i ngā huarahi i pāhekoheko ai, i urutau ai te tangata ki te taiao i ngā wā o mua.
 2. Ka whakamārama i ngā take me ngā huarahi e whakaatu ai te tangata i tōna hononga ki tētahi tino wāhi, ki tētahi tino taiao.
 

- Taumata 4

Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea
Te Ao Hurihuri
Te Wāhi me te Taiao
Ngā Mahinga Ohaoha
Whiria te kaha tūātinitini, whiria te kaha tūāmanomano. Nō ngā tūpuna, tuku iho, tuku iho. E tama, e hine, tangata i ākona ki te whare, tū ana ki te marae, tau ana. Kotahi tonu te matua o te tangata Māori, ko Ranginui e tū nei, ko Papatūānuku e takoto nei. E kore e ngaoko te rākau ki te tīkina i te pūtake whakangaoko ai, engari, me tiki ki te matamata.
Taumata 4
 1. Ka whakamārama i te whakaritenga a te tangata i a ia anō hei urupare ki te mātātaki, ki te mōrearea rānei.
 2. Ka whakamārama i ngā take me ngā huarahi e tukuna iho ai e te takitahi me ngā rōpū, ō rātou ahurea, ō rātou tuku ihotanga, kia mau pūmau.
 1. Ka tautohu i ngā uptake me ngā otinga o ngā tūāhua kua waihanga i te oranga o te tangata.
 2. Ka whakaahua i ngā huarahi e tuhia ai, e maumaharatia ai ngā mahi o mua.
 1. Ka whakamārama i ngā whakaatatanga o te wāhi i ngā pāhekohekotanga o te tangata ki te taiao i ngā wā o mua.
 2. Ka whakamārama i ngā whaiwāhitanga me ngā mātātaki o te torotoro mō te tangata, te wāhi me te taiao.
 1. Ka whakamārama i ngā take me ngā huarahi e rerekē ai te titiro me te whakamahi a te tangata i te rawa me ngā putanga iho o ēnei āhuatanga.
 2. Ka whakamārama i ngā take me ngā huarahi e whai ai te takitahi me te rōpū kia tiakina ngā motika o te kaiwhakapeto.

- Taumata 5

Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea
Te Ao Hurihuri
Te Wāhi me te Taiao
Ngā Mahinga Ohaoha
Whiria te kaha tūātinitini, whiria te kaha tūāmanomano. Nō ngā tūpuna, tuku iho, tuku iho. E tama, e hine, tangata i ākona ki te whare, tū ana ki te marae, tau ana. Kotahi tonu te matua o te tangata Māori, ko Ranginui e tū nei, ko Papatūānuku e takoto nei. E kore e ngaoko te rākau ki te tīkina i te pūtake whakangaoko ai, engari, me tiki ki te matamata.
Taumata 5
 1. Ka whakamārama i te whakaritenga o ngā pūnaha kāwanatanga, me te whakaawenga o ēnei i te āhua noho a te tangata.
 2. Ka whakamārama i ngā huarahi i whakawhanaketia ai, i puritia ai, i urutautia ai, te tuakiri ahurea me te tuakiri ā-motu.
 1. Ka whakamārama i te whakaawenga o ngā tūāhua o mua i ngā hononga i roto, i waenga hoki, i te rōpū, me te haere tonu o ēnei whakaawenga.
 2. Ka whakamārama i ngā whakapono me ngā mahi a ngā tāngata o mua kua waihanga i te porihanga o Aotearoa.
 1. Ka whakamārama i ngā take e neke haere ai te tangata ki wāhi kē, me ngā putanga iho o ēnei nekehanga ki te tangata me te wāhi.
 2. Ka whakamārama i te papātanga o ngā huarahi whakahaere rawa ki runga i te whāomoomotanga o te taiao.
 1. Ka Whakamārama i te papātanga o ngā whakataunga ohaoha ki runga i te tangata, te hapori me te whenua.
 2. Ka Whakamārama i ngā huarahi e whakatairanga ai te tangata i te whanaketanga ohaoha mā te pakihi, te hinonga me te auahatanga.

- Taumata 6

Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea
Te Ao Hurihuri
Te Wāhi me te Taiao
Ngā Mahinga Ohaoha
Whiria te kaha tūātinitini, whiria te kaha tūāmanomano. Nō ngā tūpuna, tuku iho, tuku iho. E tama, e hine, tangata i ākona ki te whare, tū ana ki te marae, tau ana. Kotahi tonu te matua o te tangata Māori, ko Ranginui e tū nei, ko Papatūānuku e takoto nei. E kore e ngaoko te
rākau ki te tīkina i te pūtake whakangaoko ai, engari, me tiki ki te
matamata.
Taumata 6
Tikanga ā-Iwi
Hītori
Matawhenua
Ōhanga
 1. Ko te mahi takitahi, ā-rōpū, ā-pūtahitanga rānei, ki te whakatairanga i te tōkeke pāpori me ngā motika tangata.
 2. Ko te urutau me te rerekē haere o ngā ahurea, me ngā putanga iho o ēnei mō te porihanga.
 1. Ko ngā pūtaketanga me ngā otinga o ngā tūāhua o mua i waihanga i te āhua noho a te iwi o Aotearoa.
 2. He rerekē te titiro a te tangata ki ngā tūāhua o mua e whai tikanga ana ki Aotearoa.
 1. He motuhake tonu ngā āhuatanga o te taiao tūturu me te taiao ahurea, ā, ka waihangatia ēnei e ngā tukanga whakaauaha tauira mokowā.
 2. He maha ngā ara pāhekoheko rerekē a te tangata ki tōna taiao.
 1. Nā te mōmōhanga, ka whakatau tikanga ngā kaiwhakapeto, ngā kaiwhakanao me te kāwanatanga ka pā ki te porihanga o Aotearoa.
 2. He taupuhipuhi ngā rāngai rerekē o te ōhanga o Aotearoa.

- Taumata 7

Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea
Te Ao Hurihuri
Te Wāhi me te Taiao
Ngā Mahinga Ohaoha
Whiria te kaha tūātinitini, whiria te kaha tūāmanomano. Nō ngā tūpuna, tuku iho, tuku iho. E tama, e hine, tangata i ākona ki te whare, tū ana ki te marae, tau ana. Kotahi tonu te matua o te tangata Māori, ko Ranginui e tū nei, ko Papatūānuku e takoto nei. E kore e ngaoko te
rākau ki te tīkina i te pūtake whakangaoko ai, engari, me tiki ki te matamata.
Taumata 7
Tikanga ā-Iwi
Hītori
Matawhenua
Ōhanga
 1. Ka kawea, ka whakamahia e ngā hapori me ngā whenua ō rātou haepapa me ō rātou motika i roto i ngā horopaki ā-hapori, ā-whenua, ā-ao hoki.
 2. I ētahi wā, nā te rerekē o ngā whakapono me ngā ariā ahurea, ka tutū te puehu, ka puta te mānukanuka.
 1. Ko ngā āinga me ngā rōpū o mua i whakaawe i ngā pūtaketanga me ngā otinga o ngā tūāhua o mua e whai tikanga ana ki Aotearoa.
 1. He rerekē ngā Whakamārama a tēnā iwi, a tēnā iwi, mō ngā tūāhua e whai tikanga ana ki ngā tāngata o Aotearoa
 1. Ka rerekē haere ngā tauira tūturu, ngā tauira ahurea me ngā tukanga i te takanga o te wā, ā, ka rerekē anō te kōrahi mai i tēnā wāhi, ki tēnā wāhi.
 2. Kua rerekē haere ngā whakaaro me ngā hononga ki te taiao tūturu me te taiao ahurea.
 1. Mā te ōhanga ka mārama ngā take ohaoha o Aotearoa i tēnei wā.
 2. Haere kōtui ai ngā take ohaoha kei Aotearoa nei.

- Taumata 8

Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea Te Ao Hurihuri Te Wāhi me te Taiao Ngā Mahinga Ohaoha
Whiria te kaha
tūātinitini, whiria te kaha tūāmanomano. Nō ngā tūpuna, tuku iho, tuku iho.
E tama, e hine, tangata i ākona ki te whare, tū ana ki te marae, tau ana. Kotahi tonu te matua o te tangata Māori, ko Ranginui e tū nei, ko Papatūānuku e takoto nei. E kore e ngaoko te rākau ki te tīkina i te pūtake whakangaoko ai, engari, me tiki ki te matamata.
Taumata 8
Tikanga ā-Iwi
Hītori
Matawhenua
Ōhanga
 1. Mā ngā Whakapono tōrangapū e waihanga te porihanga, ā, e rerekē ana te urupare a te takitahi, a te rōpū rānei ki ēnei whakapono tōrangapū.
 2. Ka whakaawe te āhua o te whakahou i ngā motika, ngā tūranga me ngā haepapa o te takitahi me te hapori, ā, ka whakaawe anō hoki ngā motika, ngā tūranga me ngā haepapa o te takitahi me te hapori i te āhua o te whakahou.
 1. Ko ngā pūtaketanga, ngā otinga me ngā whakamāramatanga i ngā tūāhua o mua e whai tikanga ana ki Aotearoa nei, he tino pakeke, ā, kei te tautohetia.
 2. E whakaata mai ana ngā tikanga o te wā i ngā āinga pāpori, ngā āinga ohaoha me ngā āinga tōrangapū hoki.
 1. Ko ngā taiao tūturu me ngā taiao ahurea ka waihangatia e ngā tukanga pāhekoheko, ā, ka taka i raro i ngā pāpātanga me ngā kōrahi rerekē.
 2. He rerekē ngā uara, ngā whakaaro me ngā urupare a te tangata ki ngā kōwhiringa, ngā aukati me ngā otinga ohaoha, pāpori, ā-taiao hoki o te whakarite me te whakatau kaupapa.
 1. Tino māia ngā mākete kei te pai ngā mahi, engari me whakatōtika te kāwanatanga i ngā mākete kāhore i te tuku pai, i te tuku tika rānei, i ngā hua.
 2. He maha tonu ngā whakaawenga kei runga i te āhua me te rahi o te ōhanga o Aotearoa.

Kupu Taka

āhuatanga ahurea cultural feature
āhuatanga tūturu natural feature
ahurea culture
ahurei unique
āinga force (e.g. historical)
āinga pāpori social force
arotahi focus
auahatanga creativity
aukati constraint
e whai tikanga ana ki … having significance for …
haepapa responsible; responsibility
haere kōtui interrelated
hapori community
hinonga enterprise
hītori history
hononga relationship
horopaki context
huringa o te wā over time
kaiārahi leader
kaiwhakanao producer
kaiwhakapeto consumer
kitenga finding
kōrahi scale
kōwhiringa option; choice
mahinga ahurea cultural practice
mahinga ohaoha economic activity
mānukanuka tension
māramatanga understanding
mātātaki challenge
matawhenua geography
matea kikokiko physical need
matea ngākau emotional need
matea pāpori social need
mōhiohio information; informed
mōhiotanga knowledge
mōmōhanga scarce
mōrearea crisis
motika right
motika tangata human right
ngā take o te wā current events
ngā tikanga o te wā trends over time
ōhanga economics; economy
ohaoha economic
oranga life
otinga outcome; effect
pāhekoheko interact
pāhekohekotanga ahurea cultural interaction
pakihi business
pakirehua inquiry
pakirehua pāpori social inquiry
pānga effect; relationship
panoni change
papātanga impact
pāpātanga rate
pāpori

social; socio

 porihanga   society
 pūtahitanga   institution
 pūtake   purpose
 pūtaketanga   cause
 putanga iho  outcome 
 rāngai   sector
 rawa  resource 
 ritenga  rule
 taiao ahurea  cultural environment 
 taiao tūturu  natural environment
 take ohaoha   economic issue
 take taiao   environmental issue
 takitahi   individual
 tāpua   significant
 tauira ahurea   cultural pattern
 tauira mokowā   spatial pattern
 tauira tuturu   natural pattern
 taupuhipuhi   interdependent
tautohe(tia) contested
tautohu identify
te takanga o te wā over time
tikanga tuku iho tradition
tino pakeke complex
tohatoha allocate
tōkeke pāpori social justice
torotoro explore; exploration
tūāhua event
tūāhua o mua past event
tūāhua whakahirahira important event
tuakiri identity
tuakiri ā-motu = tuakiriā-whenua national identity
tūhura investigate
tukanga process
tukanga pāhekoheko interacting process
tukatuka mōhiohio process information
tuku ihotanga heritage
tūranga role
urupare respond; response
urutau adapt
waihanga shape
whai tūranga acquire role
whai wāhi (ki) … participate; have opportunity
whaiwāhitanga opportunity
whakaahua describe
whakaaro nui(tia) important
whakaataata reflect
whakaauaha create
whakaawe(nga) influence; affect
whakahou reform
whakamāoritanga interpretation
whakapono belief
whakapono tōrangapū political ideology
whakaputa tuakiri expressing identity
whakatairanga promote
whakatōtika intervene (correct)
whakatutuki (matea tangata) meet (peoples’ needs)
whakauru engage
whakawhiwhinga acquisition
whanaketanga development 
whanonga tangata human behaviour
whāomoomotanga sustainability
whenua = motu country; nation
Related Resources