Close

Te Pātaka Ngohe

Kaupae Tuatahi

thumb hangarau 320x180

AS91714 1.1 He Tauāki mō te Takai Kai

Kia whakaputa ai i t/ētahi tauāki mō tētahi momo takai. Ka aromatawaingia te whakamahi i ngā tikanga maha hei āta tūhura, āta arohaehae hoki i ngā hiahia o te whānau/hapū me ngā huarahi wātea mō tētahi takai kai, otirā mō te parahau i te whaitake o te takai kai e takoto ana i roto tētahi tauāki.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91714 1.1 He Whakaputa Tauāki

Kia whakaputa ai i t/ētahi tauāki mō tētahi hua hangarau. Ka aromatawaingia te whakamahi i ngā tikanga maha hei āta tūhura, āta arohaehae hoki i ngā hiahia o te hunga māna te hua hangarau me ngā huarahi wātea i roto i te kaupapa i tohungia, otirā mō te parahau i te whaitake o te hua hangarau e takoto ana i roto tētahi tauāki.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91715 1.2 Te Whakaputa Mahere mō te Takai Kai

Kia whakamahere ai i te putanga mai o tētahi takai hei tikanga rokiroki kai. Kei tētahi tauāki ngā āhuatanga o taua takai kai hei whakaea. Ka aromatawaingia te parahau i te whaitake o te mahere hei whakaea i te tauāki.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91715 1.2 Te Whakaputa Mahere mō te Takai Kai

Kia whakamahere ai i te putanga mai o tētahi hua hangarau. Ka aromatawaingia te parahau i te whaitake o te mahere hei whakaea i te tauāki.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91716 1.3 He Ariā Hoahoa mō te Takai Kai

Kia whakaputa ai i t/ētahi ariā hoahoa mō tētahi momo takai. Kei tētahi tauāki ngā āhuatanga o taua takai kai hei whakaea māu. Ka aromatawaingia te parahau i te whaitake o te/ngā ariā hoahoa hei whakaea i te tauāki.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91716 1.3 He Whakaputa Ariā Hoahoa

Kia whakaputa ai i t/ētahi ariā hoahoa mō tētahi hua hangarau. Ka aromatawaingia te parahau i te whaitake o te/ngā ariā hoahoa hei whakaea i te tauāki.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91717 1.4 He Takai mō te Kai

Kia whakaputa ai i tētahi takai kai. Kei tētahi tauāki ngā āhuatanga o taua takai kai hei whakaea. Ka aromatawaingia te parahau i te whaitake o tētahi takai kai.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91717 1.4 He Whakaputa Hua Hangarau

Kia whakaputa ai i tētahi hua hangarau. Ka aromatawaingia te parahau i te whaitake o tētahi hua hangarau.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91718 1.5 Kia Māori ai te Hua

Kia whakaputa i tētahi hua hangarau whaitake mō te ao hurihuri nei. Ka aromatawaingia te hua i runga i te kaha ki te parahau i tōna whaitake mā te whakamātautau me te ui i ngā whakaaro o te hunga e whai pānga ana. 

Pāwhiria

Kaupae Tuarua

thumb hangarau 320x180

AS91770 2.1 He kākahu mō Iron Māori

Kia whakaputa tauāki mō tētahi momo kākahu mō te kaupapa Iron Māori. Ka aromatawaingia te whakahiato kōrero mō ngā hiahia o tētahi tangata/hapori ki tētahi kākahu mō Iron Māori, mā te whakamātau i ngā huarahi maha, me te āta whakahāngai i te tauāki kia tino kitea ai aua hiahia rā. Me parahau hoki he pēhea tā te tauāki whakaea i ngā hiahia o te hunga rā.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91770 2.1 He tāruke kōura

Kia whakaputa tauāki mō tētahi momo tāruke kōura. Ka aromatawaingia te whakahiato kōrero mō ngā hiahia o tētahi tangata/hapori ki tētahi tāruke kōura, mā te whakamātau i ngā huarahi maha, me te āta whakahāngai i te tauāki kia tino kitea ai aua hiahia rā. Me parahau hoki he pēhea tā te tauāki whakaea i ngā hiahia o te hunga rā.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91771 2.2 He kai mā te toa

Kia whakatakoto tikanga e puta ai tētahi waka huia manaaki, arā, he rauemi e noho nei ētahi mea hei whakaea i ngā hiahia o tētahi tangata e uru ana ki te whakataetae Iron Māori, ahakoa kai, ahakoa mahere kai, ahakoa aha. Ka aromatawaingia te kōwhiri, te whakamahi hoki i ētahi tikanga kia nahanaha ai te putanga o tētahi waka huia manaaki hei whakaea i ngā hiahia o te toa Iron Māori.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91771 2.2 Te whakatakoto tikanga mō te tāruke kōura

Kia whakatakoto tikanga e puta ai tētahi tāruke kōura hei whakaea i ngā hiahia o tētahi tangata mātau, arā, o tētahi tangata e mōhio ana ki te hopu kōura, ki te hanga tārukē kōura rānei. Ka aromatawaingia te kōwhiri, te whakamahi hoki i ētahi tikanga kia nahanaha ai te putanga o tētahi tāruke kōura hei whakaea i ngā hiahia o te tangata mātau.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91772 2.3 He hoahoa kākahu mō Iron Māori

Kia whakaputa hoahoa kākahu mō te kaupapa Iron Māori. Me whai te mahi hoahoa nei i tētahi tauāki kua oti kē, engari ehara i te mea e aromatawaingia ana te tauāki i konei. Ka aromatawaingia te arotake i ētahi huarahi hoahoa i te kākahu nei me te parahau he pēhea tā te hoahoa whakaea i te tauāki.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91772 2.3 He hoahoa tāruke kōura

Kia whakaputa hoahoa tāruke kōura. Me whai te mahi hoahoa nei i tētahi tauāki kua oti kē, engari ehara i te mea e aromatawaingia ana te tauāki i konei. Kia aromatawaingia te arotake i ētahi huarahi hoahoa i tētahi tāruke kōura me te parahau he pēhea tā te hoahoa whakaea i te tauāki. 

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91773 2.4 Me he tē!

Kia whakarite, kia waihanga, kia whakaputa i te ataata whakatairanga. E āhei ana te mahi ā-rōpū, heoi anō, me mārama te kite i ngā wāhi ki ia tangata. Tērā pea, kua oti kē te whakaputa tauaki, te whakatakoto tikanga me te whakaputa hoahoa mō te kaupapa nei. Mā te tauaki (2.1) te whakatakoto tikanga (2.2) me te whakahoahoa (2.3) e ārahi kia tino whaitake. Ka aromatawaingia te ataata whakatairanga i runga i te āhua o te kounga o tana hanga, te āhua o tana whakamahinga me te āhua o tana whakaea i tētahi take hangarau motuhake.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91773 2.4 Mā te hua hangarau rorohiko e whakaea!

Kia whakaputa i tētahi hua hangarau rorohiko hei taputapu whakamahi mā te kiritaki ka tautohua. Me riwha tētahi take te tautohu, tētahi tauira te hanga, te whakamātautau, me te panoni mehemea he take kia panonihia, me te hua hangarau rorohiko te hanga. Ka aromatawaingia te hua kua whakaputaina i runga i te āhua o te kounga o tana hanga, te āhua o tana whakamahinga me te āhua o tana whakaea i tētahi take hangarau motuhake.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91774 2.5 Kia ora anō ai te taiao!

Kia hanga i tētahi tū hangarau hei hāpai i te whakarauoratanga, i te manaakitanga hoki o te taiao. Me riwha tētahi tauaki te tuhi, tētahi tauira te hanga, te whakamātautau, me te panoni mehemea he take kia panonihia, me te hua hangarau hanganga te hanga. Ka aromatawaingia te hua hangarau hanganga i runga i te āhua o te kounga o tana hanga, te āhua o tana whakamahinga me te āhua o tana whakaea i tētahi take hangarau motuhake.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91774 2.5 Māu e tohu, māu hoki e hanga

Kia whakaputa i tētahi hua hangarau hanganga hei taputapu whakamahi mā te kiritaki ka tautohua. Me riwha tētahi take te tautohu, tētahi tauira te hanga, te whakamātautau, me te panoni mehemea he take kia panonihia, me te hua te hanga. Ka aromatawaingia te hua hangarau hanganga i runga i te āhua o te kounga o tana hanga, te āhua o tana whakamahinga me te āhua o tana whakaea i tētahi take hangarau motuhake.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91775 2.6 Te wairākau hei hoko

Kia whakaputa i tētahi hua hangarau wairākau hei hāpai i ngā mahi parakore i te kura. Me riwha tētahi tauaki te tuhi, tētahi tauira te hanga, te whakamātautau, me te panoni mehemea he take kia panonihia, me te hua hangarau kai te hanga. Ka aromatawaingia te hua i runga i te āhua o te kounga o tana hanga, te āhua o tana whakamahinga me te āhua o tana whakaea i tētahi take hangarau motuhake.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91775 2.6 Hanga atu, hanga mai, he hua hangarau kai!

Kia whakaputa i tētahi hua hangarau kai hei whakamahi mā te kiritaki ka tautohua. Me riwha tētahi take te tautohu, tētahi tauira te hanga, te whakamātautau, me te panoni mehemea he take kia panonihia, me te hua hangarau kai te hanga. Ka aromatawaingia te hua kua whakaputaina i runga i te āhua o te kounga o tana hanga me te āhua o tana whakaea i te take hangarau motuhake.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91776 2.7 Taiea ana!

Kia hoahoa, kia whakaputa i tētahi momo kākahu kura ōkawa mō ngā taitamatāne me ngā taitamawahine o te kura. Me riwha tētahi tauaki te tuhi me tētahi tauira te hanga, te whakamātautau me te panoni mehemea he take kia panonihia, me te hua hangarau kākahu te hanga. E āhei ana te mahi ā-rōpū, heoi anō, me mārama te kite i ngā wāhi ki ia tangata. Ka aromatawaingia te hua hangarau kākahu i runga i te āhua o te kounga o tana hanga, te āhua o tana whakamahinga me te āhua o tana whakaea i tētahi take hangarau motuhake.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91776 2.7 He pūeru, he kākahu

Kia whakaputa i tētahi hua hangarau kākahu mā te kiritaki ka tautohua. Me riwha i a koe tētahi take te tautohu, tētahi tauira te hanga, te whakamātautau me te panoni mehemea he take kia panonihia, me te hua hangarau kākahu te hanga. Ka aromatawaingia te hua kua whakaputaina i runga i te āhua o te kounga o tana hanga, tana whakamahinga me te āhua o tana whakaea i tētahi take hangarau motuhake.

Pāwhiria

Kaupae Tuatoru

thumb hangarau 320x180

AS91836 3.1 Te mahi hāngī

Kia whakarite whakaaturanga hei āta tātari i te whai whakaarotanga ki ngā mātāpono Māori. Ka arotake i ngā aupiki me ngā auheke e whakaawe nei i ngā mātāpono Māori, arā, ngā kawenga a te tangata me ngā tikanga taketake nō te ao Māori – te mahi hāngī me ngā momo hangarau ka whakamahia. Ka aromatawaingia te whakaaturanga i runga i ngā tātaritanga whakaaro o ngā mātāpono Māori i te mahi hāngī.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91836 3.1 He whai whakaaro

Kia whakarite pūrongo hei āta tātari i te whai whakaarotanga ki ngā mātāpono Māori i roto i ngā momo mahi hangarau kei tētahi rohe. Ka aromatawaingia te pūrongo i runga i te mātau ngā whakaaro mō ngā hua whānui o te whai whakaarotanga ki ngā mātāpono Māori i roto i ngā mahi hangarau, te whakaputanga o ngā whakaaro e kaha atu ai te whai whakaarotanga, me ngā taunakitanga.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91837 3.2 Whāia kia tika!

Kia āta tātari i ngā whakataunga matatika e pā ana ki ētahi mahi hangarau i tētahi rohe me te whakaatu i ngā kitenga ka whakaaturia ai mā te pānui whakaahua. Ka aromatawaingia te whakaaturanga i runga i te mātau o ngā whakaaro mō ngā hua whānui o ngā whakataunga matatika e pā ana ki ētahi mahi hangarau i te rohe, te whakaputanga o ngā whakaaro e kaha atu ai te taha matatika o te mahi hangarau, me ngā taunakitanga.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91837 3.2 He matū, he matatika

Kia āta tātari i ngā whakataunga matatika e hāngai ana ki te tuku i te matū 1080 ki te taiao ka pūrongotia ai. Ka aromatawaingia te whakaaturanga i runga i te mātau o ngā whakaaro mō ngā hua whānui o ngā whakataunga matatika e pā ana ki ētahi mahi hangarau i te rohe, te whakaputanga o ngā whakaaro e kaha atu ai te taha matatika o te mahi hangarau, me ngā taunakitanga.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91838 3.3 He matū, he mātāpono

Kia whakarite i tētahi pakipūmeka e tātari ai i te whakamahinga o ngā mātāpono Māori. Ka arotake i ngā āhuatanga tōrunga me ngā āhuatanga tōraro hoki e whakaawe nei i ngā mātāpono Māori i ngā mahi whakahaere i te matū 1080. Koia ko te whakapapa o ngā tāngata ki ngā atua tae atu ki te aitanga-a-Tāne, ā, haere tonu nei ki a tātou ngā kaitiaki me ngā mahi tuku i te matū 1080 ki te taiao. Ka aromatawaingia te pakipūmeka i runga i ngā tātaringa whakaaro ki ngā mātāpono Māori i roto i ngā mahi tuku i te matū 1080 ki te taiao.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91838 3.3 Taku rohe – he hangarau, he mātāpono

Kia tātari i te whakamahinga o ngā mātāpono Māori i roto i ngā mahi hangarau i tētahi rohe. Ka aromatawaingia i runga i te mātau o ngā whakaaro mō ngā hua whānui o ngā whakamahinga o ngā mātāpono Māori i roto i ngā mahi hangarau, te whakaputanga o ngā whakaaro e kaha atu ai te taha mātāpono Māori o ngā mahi hangarau, me ngā taunakitanga.

Pāwhiria

Related Resources