Close

Te Pātaka Paerewa

E rārangi mai ana ngā paerewa paetae Hangarau kaupae 1-3. E toru ngā wāhanga o tēnei pātaka, ā, he aronga tā tēnā, tā tēnā o ngā wāhanga e toru. Tuatahi, ko ngā pārongo katoa e hāngai ana ki te kohinga paerewa paetae o te wāhanga ako Hangarau. Tuarua, ko ētahi kōrero whakamahuki, whakarāpopoto hoki i ngā ngohe aromatawai kua whakaūngia e Te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa (NZQA) (insert link) me āna kōrero hāngai. Tuatoru, ko ngā hononga i waenganui i ngā paerewa o Hangarau tonu, i ngā paerewa o wāhanga ako kē, i ngā kaupapa whānui hoki ka taea hei kaupapa ako. Kei te wāhanga o He Mahere (insert link) te whānuitanga o ngā kōrero mō ētahi kaupapa ā-wāhanga, ā-tau rānei ka taea me ngā kōrero hāngai hei kōrero māherehere.

 

E rua ngā ngohe aromatawai whaimana ki ia paerewa paetae, ā, i te nuinga o ngā kohinga ko tētahi e whakaatu ana i tētahi kaupapa kua tohua hei whai, ko tētahi kei te tuwhera kia whiriwhiria te kaupapa. Hei āpiti atu, e wātea ana ngā momo e rua kia rawekehia heoi anō, me āta whai i ngā taunakitanga i a koe e raweke ana kia pai tonu ai tō whakatutuki i ngā paearu kia eke kairangi ai.

 

E toru tekau katoa ngā ngohe aromatawai, ā, e 15 o aua ngohe i āpitihia i te tau 2019.Kaupae Tuatahi

thumb hangarau 320x180

AS91714 1.1 Te whakaputa tauaki mai i te mātauranga Māori kia puta ai he hua hangarau o ēnei rā

Kia aromatawaingia te whakaputa tauaki mai i te mātauranga Māori kia puta ai he hua hangarau o ēnei rā. Ko te tauaki tētahi mahi i te tukanga hoahoa hangarau, ā, koia nei te mahi tuatahi i ngā mahi māherehere me whai. He mea tautoko tēnei i te kaihanga ki te whakatakoto i ōna whakaaro me ōna hiahia ki tāna e hanga ana. Ko te motuhaketanga i konei, ko te whakaaro ki te mātauranga Māori i roto i te tauaki.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91715 1.2 Te whakamahere i te putanga o tētahi hua hangarau mai i te mātauranga Māori hei whakaea i tētahi tauaki

Kia aromatawaingia te whakamahere i te putanga o tētahi hua hangarau mai i te mātauranga Māori hei whakaea i tētahi tauaki. Ko te māherehere tētahi mahi i te tukanga hoahoa hangarau. He mea tautoko i te kaihanga ki te whakawhanake i ōna whakaaro kia hāngai ki te tauaki, kia hāngai hoki ki te hua hangarau e whakaputaina ana.

Pawhiria

thumb hangarau 320x180

AS91716 1.3 Te whakaputa i tētahi ariā hoahoa mai i te mātauranga Māori hei whakaea i tētahi tauaki

Kia aromatawaingia te whakaputa i tētahi ariā hoahoa mai i te mātauranga Māori hei whakaea i tētahi tauaki. Ko te hoahoa ariā tētahi mahi i te tukanga hoahoa hangarau. He mea tautoko i te kaihanga ki te whakaū i ngā hoahoatanga o te hua hangarau ka whakaputaina kia hāngai ki te tauaki.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91717 1.4 Te whakaputa i tētahi hua hangarau mai i te mātauranga Māori hei whakaea i tētahi tauaki

Kia aromatawaingia te whakaputa i tētahi hua hangarau mai i te mātauranga Māori hei whakaea i tētahi tauaki. Ko te whakaputa hua tētahi mahi i te tukanga hoahoa hangarau. Koinei te hua ka whakaputaina hei whakaea i ngā hiahia, i ngā wawata i whakatakotoria i te tauaki.

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91718 1.5 Te whakamahi rawa, tukanga rānei mai i te mātauranga Māori hei hanga i tētahi hua hangarau mō te ao hurihuri nei

Kia aromatawaingia te whakamahi rawa, tukanga rānei mai i te mātauranga Māori hei hanga i tētahi hua hangarau mō te ao hurihuri nei. Mokori anō te pai o te whai i tētahi tukanga hoahoa hangarau me ōna hipanga kia pai ai te whakatutukinga o ngā paearu o tēnei paerewa paetae. Ko te whakaputa tauaki, te māherehere, te hoahoa ariā, te whakaputa hua ngā hipanga o te tukanga nā. 

Pāwhiria

Kaupae Tuarua

thumb hangarau 320x180

AS91770 2.1 Te whakaputa tauaki hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake

Kia aromatawaingia te whakaputa tauaki hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake. He maha ngā ara/ngā mahi hei kaupapa mō tēnei take hangarau motuhake. 

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91771 2.2 Te whakatakoto tikanga hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake

Kia aromatawaingia te whakatakoto tikanga hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake. Kei te paerewa paetae nei te wāhi ki te whakaputa tauaki hei taunaki i tēnei mahi heoi anō, mehemea e whai ana i tētahi take hangarau motuhake kē me whakaputa tauaki hāngai. 

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91772 2.3 Te whakaputa hoahoa hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake

Kia aromatawaingia te whakaputa hoahoa hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake. Ka whakahāngai i te hoahoa hei whakaea i te take, ka parahau hoki he pēhea tā te hoahoa whakaea i taua take. 

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91773 2.4 Te whakaputa i tētahi hua hangarau rorohiko hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake

Kia aromatawaingia te whakaputa i tētahi hua hangarau rorohiko hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake. He maha ngā ara/ngā mahi hei kaupapa mō te hua hangarau. 

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91774 2.5 Te whakaputa i tētahi hua hangarau hanganga hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake

Kia aromatawaingia te whakaputa i tētahi hua hangarau hanganga hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake. He maha ngā ara/ngā mahi hei kaupapa mō tēnei hua hangarau hanganga. 

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91775 2.6 Te whakaputa i tētahi hua hangarau kai hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake

Kia aromatawaingia te whakaputa i tētahi hua hangarau kai hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake. He maha ngā ara/ngā mahi hei kaupapa mō tēnei hua hangarau kai. 

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91776 2.7 Te whakaputa i tētahi hua hangarau kākahu hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake

Kia aromatawaingia te whakaputa i tētahi hua hangarau kākahu hei whakaea i tētahi take hangarau motuhake. He maha ngā ara/ngā mahi hei kaupapa mō tēnei hua hangarau kākahu. 

Pāwhiria

Kaupae Tuatoru

thumb hangarau 320x180

AS91836 3.1 Te tātari i te whai whakaarotanga ki ngā mātāpono Māori i roto i ngā mahi hangarau

Kia aromatawaingia te tātari i te whai whakaarotanga ki ngā mātāpono Māori i roto i ngā mahi hangarau. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaputa i tēnei tātaritanga, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei. 

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91837 3.2 Te tātari i ngā whakataunga matatika e hāngai ana ki ngā mahi hangarau

Kia aromatawaingia te tātari i ngā whakataunga matatika e hāngai ana ki ngā mahi hangarau. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaputa i tēnei tātaritanga, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei. 

Pāwhiria

thumb hangarau 320x180

AS91838 3.3 Te tātari i te whakamahi i ngā mātāpono Māori i roto i ngā mahi hangarau

Kia aromatawaingia te tātari i te whakamahi i ngā mātāpono Māori i roto i ngā mahi hangarau. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei tātaritanga, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei. 

Pāwhiria

Related Resources