Close

Hui E!

Ko tā Hui E! whāinga he āwhina i ngā ākonga kia tipu hei tāngata whakatau whakaaro, whakawhiti whakaaro, tū māia, niwha te ngākau, ā, ka whāia ōna ake whakaaro hei kairangahau. He moheni tēnei mā ngā ohinga hei mahi i te kāinga.

 

This magazine aims to help learners develop as good decision makers, effective communicators, resilient and responsible individuals, and independent thinkers and researchers. Hui E! is intended as a magazine that learners can enjoy at home.

Hui E! Tāngaiti 1, 2020

Hui E! Tāngaiti 1, 2020
Hui E!

Tāngaiti 1, 2020

  • 01-Hui-E_Magazine_FA.pdf
  • 4.2 MB

Hui E! Tāngaiti 2, 2020

Hui E! Tāngaiti 2, 2020
Hui E!, Tāngaiti 2, 2020 - PDF

  • 02-Hui-E_Magazine_FA.pdf
  • 3.7 MB

Hui E! Tāngaiti 3, 2020

Hui E!

Tāngaiti 3, 2020

  • 03-Hui-E_Magazine_FA.pdf
  • 6.7 MB