Close

Te Māherehere

NGĀ TIKANGA MĀHEREHERE

 

Hei ārahi, hei mārohirohi, hei tohutohu Te Ara Tiatia i ngā huarahi e whakaako ai ngā kaiako, e ako ai ngā ākonga, e tautoko ai ngā whānau i te mātauranga. Ehara i te pukapuka e tohutohu ana i ngā tikanga aromatawai, hāunga te kī atu me hāngai te aromatawai ki te akoranga. Ehara i te mea me mātua hāngai te māherehere akoranga ki te whakatutukinga o ngā paearu  aromatawai. Anei tētahi o ngā huarahi hei whai atu.

 

  1. Hei Kaupapa: Whirihia tētahi kaupapa e nui ana ki a koutou. Me whakarite te tokomaha o ngā ākonga ka whai atu i te kaupapa.Tautuhituhi hoki i te mātauranga, ngā pūkenga, ngā waiaro e hiahiatia ana, ka whakariterite ai i ngā mahi e tutuki ai.

  2. Hei Reo: He mea nui te taumata reo o ia reanga, o ia reanga. Me ngana hoki ngā kaiako ki te whakapakari i te reo marau. Ehara i te rārangi kupu noa iho, engari ko ngā kōrero hei whakawhitiwhiti whakaaro. Me tautuhituhi ngā kupu hou me ngā hanga kōrero e tika ana.

  3. Hei Tikanga: Me aro ki ngā tikanga me ngā kawa e hāngai ana ki te kaupapa. Me whakaaro i ngā take e raruraru ai i te kaupapa, kei poka noa te haere.

  4. Hei Rauemi: Me tautuhituhi ngā rauemi katoa e hāngai ana – he tāngata, he taputapu, he pukapuka, he taunga ipurangi, he aha atu, he aha atu.

  5. Hei Whakapakari: Whakaritea ngā mahi e rite ai te ākonga ki te whakaputa i te tāpaetanga.

  6. Hei Putanga: Whirihia te tū putanga – he whaimahi rānei, he whaihanga rānei – e kitea ai te pakari o te mātauranga, o ngā pūkenga, o ngā waiaro o te ākonga.

  7. Hei Pae Aromatawai: Whirihia ngā paerewa e hāngai ana ki tā koutou e hiahia ana. Kei Te Pātaka Paerewa o ia marau, o ia marau ngā hononga e tae ai koutou ki ngā tauira ngohe. Me raweke ētahi kia hāngai pū ai ki te kaupapa. Mehemea he reanga tamariki iho, me whakarite i ngā momo ‘paerewa’ e tika ana mā rātou. Kei wareware, me whakariterite ngā paearu i mua, kia mōhio ai ngā ākonga katoa ki ngā taumata – paetae, kaiaka, kairangi – e whai atu ai rātou.

  8. Hei Tāpaetanga: Whirihia te hanga o te tāpaetanga o ngā putanga, ahakoa whaimahi, ahakoa whaihanga. Me whakaatu ki te whānau, ki te hapū, ā, kia wai mā kia whai take, kia whai kikokiko ai ā koutou mahi. Kei waiho hei tautauranga whiwhinga noa iho.
Related Resources