Close

Te Pātaka Ngohe

Kaupae Tuatahi

thumb ngatoi 320x180

AS91706 1.1 He ringa rehe

Kia whakarite kauhau mō ngā pūkenga toi taketake o ngā mātanga toi. Ka aromatawaingia te tūhura i ngā pūkenga toi kia whai māramatanga, kia hāngai ki ngā horopaki huhua noa.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91707 1.2 Kia hiwa rā!

Kia waihanga mahi toi e hāngai ana ki tētahi take nui e pā ana ki te hunga taiohi. Ka aromatawaingia te raweke i ngā huānga kia rerehua ai te mahi toi motuhake e pā ana ki te kaupapa.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91708 1.3 He ringa raupā

Kia whakarite kauhau mō ngā tukanga toi taketake o ngā mātanga toi. Ka aromatawaingia te māramatanga ki ngā tukanga toi kia whaitake, kia hāngai ki ngā horopaki huhua noa.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91709 1.4 Tōku whare kaupapa

Kia whakaoti mahi toi hei wāhanga mō tētahi whare hangarau matihiko. Ko te whare hangarau matihiko he momo whakaaturanga e whakatakotoria atu ai tētahi kaupapa nui, ānō nei he whare tipuna. Ka aromatawaingia te whai i ngā tukanga, me te whakamahi i ngā pūkenga me ngā huānga e tika ana ki te whakamāori atu i ngā āhuatanga o te kaupapa kia rerehua te mahi.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91709 1.4 Ko te reo taiohi tēnei

Kia waihanga, kia whakaoti mahi toi e hāngai ana ki tētahi take nui e pā ana ki te hunga taiohi. Ka aromatawaingia te whakamāori i ngā pūkenga kua akohia, ngā tukanga kua whāia me ngā huānga kia rerehua te mahi.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91709 1.4 Tuku mai tuku atu

Kia whakaoti mahi kōwhaiwhai ka tū ki tētahi wāhanga o te kura. Ka aromatawaingia te whakamāori i ngā pūkenga kua akohia, ngā tukanga kua whāia me ngā huānga kia rerehua te mahi.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91710 1.5 Tōku whare matihiko

Kia whakamahi hangarau matihiko ki te whakawhanake whakaaro mō tētahi kaupapa, hei wāhanga mō te whare hangarau matihiko. Ko te whare hangarau matihiko he momo whakaaturanga e whakatakotoria atu ai tētahi kaupapa nui, ānō nei he whare tipuna. Ka aromatawaingia te whakamahi i ngā hangarau matihiko hei whakawhanake i ngā whakaaro/kōrero e hāngai ana ki te kaupapa.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91711 1.6 He toi ora

Kia whakarite whakaaturanga mō tētahi mahinga toi taketake. Ka aromatawaingia te tautohu me te whakamāori i ngā āhuatanga matua o te mahinga toi taketake.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91712 1.7 Heke iho, heke iho!

Kia whakamārama i te whakapapa o tētahi kōwhaiwhai. Ka aromatawaingia te whakaatu māramatanga mō ngā kōrero whakapapa o ngā kōwhaiwhai o te whare me te whakamāori i ōna āhuatanga.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91713 1.8 Ko te reo toi ataata kia rere

Kia tuhi aromātai mō tētahi mahinga kōwhaiwhai nā te ākonga anō i waihanga. Ka aromatawaingia te whakamahi i te reo toi ataata hei whakamārama atu i ngā āhuatanga o te mahi.

Pāwhiria

Kaupae Tuarua

thumb ngatoi 320x180

AS91737 2.1 Ko ngā pūkenga, kia kaha

Kia whakamātau, kia whakamahi i ngā pūkenga toi ataata e tika ana mō te waihanga kākahu toi. Ka aromatawaingia te whakamātau me te whakawhānui i ngā pūkenga toi ataata kia puta ai he māramatanga.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91738 2.2 Ko ngā huānga, kia rere

Kia whakamātau, kia whakamahi i ngā huānga toi ataata e tika ana mō te waihanga kākahu toi. Ka aromatawaingia te whakamātau me te whakawhānui i ngā huānga toi ataata kia puta ai he māramatanga.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91739 2.3 Ko ngā tukanga, kia whāia

Kia whakamātau, kia whakamahi i ngā tukanga toi ataata ki te waihanga kākahu toi. Ka aromatawaingia te whakamātau me te whakawhānui i ngā tukanga toi ataata kia puta ai he māramatanga.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91740 2.4 Te reo o ngā atua

Kia waihanga, kia whakaoti taonga puoro nō te ao onamata. Ka aromatawaingia te whai hoahoa, tukanga hoki hei waihanga i tētahi taonga puoro e whakamāori ai i ngā āhuatanga o te ao onamata.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91741 2.5 Tēnei ao hurihuri

Kia whakamahi hangarau matihiko ki te whakawhanake i tētahi mahinga toi. Ka aromatawaingia te whakawhānui i ngā tikanga hangarau matihiko kia whaitake ai ki te kaupapa.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91742 2.6 Tū mai te mātanga toi!

Kia tuhi arotakenga mō ngā mahi a tētahi kaitoi nō iwi taketake. Ka aromatawaingia te tūhura i ngā āhuatanga ngao matariki o te mahi, me te whakawhānui i ngā pūkenga, tukanga, huānga anō hoki o tā te kaitoi.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91743 2.7 Tū mai te toi whakairo!

Kia whakarite whakaaturanga mō ngā mahinga toi e rua. Ka aromatawaingia te whakamāori i ngā āhuatanga o ngā mahinga toi e rua kia hāngai ai ki ngā kaupapa huhua noa.

Pāwhiria

Kaupae Tuatoru

thumb ngatoi 320x180

AS91855 3.1 Ngā tini aho

Kia tātari i ngā tikanga toi taketake o ngā mātanga toi e toru. Ka aromatawaingia te whakaputa whakaaro mō ngā tikanga toi taketake me ngā āhuatanga o roto, o waho hoki i whakarerekē ai, e whakarerekē ai rānei, i aua tikanga.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91856 3.2 Te Ao Pāpāho

Kia tuku whakaaturanga e tātari ana i ngā pāpāho o nehe. Ka aromatawaingia te whakatau whakaaro mō te āhua o ngā huānga toi o anamata me ngā hua whānui e puta mai i ngā panonitanga.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91857 3.3 Te tū i te matauenga

Kia waihanga, kia whakaoti i tētahi rākau o te riri. Ka aromatawaingia te hōhonu o ngā āhuatanga toi taketake ka whakamahia ki te waihanga i tētahi rākau o te riri.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91858 3.4 Te pūnaha awenga

Kia tuhi whakatairitenga mō ngā awenga mahi toi me te pānga o aua awenga ki te pūnaha kare ā-roto o te tangata. Ka aromatawaingia te whakamārama i ngā whakaaro, whakataunga anō hoki mō te awenga o ia mahi, tae atu ki te tuitui i taua awenga ki te pūnaha kare ā-roto o te tangata.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91859 3.5 City Symphony

Kia whakamārama i ngā kaupapa here e hāngai ana ki te waihanga kiriata ‘City Symphony’ e pā ana ki te wairua o tētahi rohe. Ka aromatawaingia te mārama ki ngā kaupapa here e hāngai ana ki ngā whakaahua, ki ngā ataata rānei, me ngā puoro i kōwhiria kia āhei ai ngā mahi katoa. 

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91855 3.1 Kiriata

Kia waihanga kiriata e pā ana ki te wairua o tētahi rohe. Mā te ākonga te kiriata e tohutohu, hopu, whakatika anō hoki kia tika ai te rere. Māna anō ngā oro, reo, waiata hoki e kōwhiri hei whakanikoniko i ngā ataata me ōna kōrero. Ka aromatawaingia te kōwhiri me te whakamahi i ngā tikanga toi taketake e tika ana mō te whakahua whakaaro.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91856 3.2 He kohinga mahi

Kia whakaoti i tētahi kohinga mahi mō ngā take rangatahi o te wā hei whakauru ki tētahi whakakitenga ā-iwi ki Te Papa Tongarewa. Ka aromatawaingia te tātari i te panonitanga o ngā huānga toi mā te whakamahi i aua huānga i roto i te horopaki o te mahi.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91857 3.3 Kaupapa mautohe

Kia waihanga i tētahi mahi toi mautohe. Mā te ākonga e kōwhiri, e rangahau tētahi kaupapa mautohe hei whakamāori atu i roto i te mahinga toi.

Ka aromatawaingia te whakamahi me te kōtuitui i ngā āhuatanga toi taketake ki te whakaputa whakaaro hōhonu mō te kaupapa.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91858 3.4 Tutū te puehu

Kia whakarite whakaaturanga e whakamārama ana i ngā āhuatanga ao wairua, ao kikokiko i whakaawe ai i tētahi mahinga toi tautohe. Ka aromatawaingia te whakamārama atu i ngā whakaaro, whakataunga anō hoki mō ngā āhuatanga ao wairua, ao kikokiko anō hoki o te mahi.

Pāwhiria

thumb ngatoi 320x180

AS91859 3.5 Whakaaturanga takitahi

He whakarite, he kawe i tētahi whakaaturanga takitahi. Ka mahi takitahi te ākonga ki te rangahau, ki te whakarite anō hoki i tētahi whakaaturanga toi mō tāna ake mahi toi. Ka aromatawaingia te mārama me te whai i ngā kaupapa here e hāngai ana ki te whakarite whakaaturanga takitahi.

Pāwhiria

Related Resources