Close

Te Huarahi Ako

TE WHĀNAU AKO

Ka ū hoki Te Ara Tiatia ki tōna tikanga, arā, he huarahi hei ārahi i te kaiako, me te ākonga, me te whānau. Ka pōhiri ki a koutou katoa kia pānui tahi i Te Ara Tiatia. Kia māherehere tahi i ā koutou mahi. Kia whaiwhai tahi i ngā tini kāwai o Te Pūtahi Akoako.

 

He maha ngā pūrongo rangahau e mea ana ka kaha ake te ākonga ina uru atu ia me tōna whānau ki roto i ngā whiriwhiringa me ngā whakaritenga. Hei reira mōhio atu ai te ākonga me aha ia kia tutuki ai ngā mahi. Ko te tūmanako ia ka mārama ngā kōrero o Te Ara Tiatia ki a koutou katoa. Kei wareware i a koutou, ākonga mā, mā koutou ngā hua o te mātauranga e waha atu ki te whakatupuranga e whai atu ana.

TE MARAU Ā-KURA

Kei roto i Te Ara Tiatia ake he maha ngā wāhi e uru ai ā koutou mahi me ō koutou whakaaro. He wāhi hoki hei waitohu i ngā wāhanga o te marau ā-kura. Whakaritea Te Ara Tiatia ki hāngai ai ki tā koutou e hiahia ana.

KAUPAPA Ā-KURA

Kei auau noa ngā mahi i waenganui i ngā marau, kei roto i Te Ara Tiatia nei ngā tauira māherehere hei whakarite i te kaupapa ā-kura. Kei roto i te tauira ngā āhuatanga me ngā wāhanga me āta whakaaro e koutou. Kua whakaritea kētia tētahi kaupapa ā-kura ‘Te Hekenga mai o ngā Waka’.

  • tauira māherehere
  • Te Hekenga mai o ngā Waka
Related Resources