Close

Te Pātaka Tauira

Ngā Wehewehenga o te Tikanga ā-Iwi

 

Kaupae

Te Whakaritenga Pāpori me Te Ahurea

Tikanga ā-Iwi

Te Ao Hurihuri

Te Pāhurehure (Hītori)

1

1.1

Ko te mahi takitahi, ā-rōpū, ā-pūtahitanga rānei, ki te whakatairanga i te tōkeke pāpori me ngā motika tangata.

1.2

Ko te urutau me te rerekē haere o ngā ahurea, me ngā putanga iho o ēnei mō te porihanga.

 

1.1

Ko ngā pūtaketanga me ngā otinga o ngā tūāhua o mua i waihanga i te āhua o te noho a te iwi o Aotearoa.

1.2

He rerekē te titiro a te tangata ki ngā tūāhua o mua e whai tikanga ana ki Aotearoa.

 

2

2.1

Ka kawea, ka whakamahia e ngā hapori me ngā whenua ō rātou haepapa me ō rātou motika i roto i ngā horopaki ā-hapori, ā-whenua, ā-ao hoki.

2.2

I ētahi wā, nā te rerekē o ngā whakapono me ngā ariā ahurea, ka tutū te puehu, ka puta te mānukanuka.

 

2.1

Ko ngā āinga me ngā rōpū o mua i whakaawe i ngā pūtaketanga me ngā otinga o ngā tūāhua o mua e whai tikanga ana ki Aotearoa.

2.2

He rerekē ngā whakamārama a tēnā iwi, a tēnā iwi, mō ngā tūāhua e whai tikanga ana ki ngā tāngata o Aotearoa.

3

3.1

Mā ngā whakapono tōrangapū e waihanga te porihanga, ā, e rerekē ana te urupare a te takitahi, a te rōpū rānei ki ēnei whakapono tōrangapū.

3.2

Ka whakaawe te āhua o te whakahou i ngā motika, ngā tūranga me ngā haepapa o te takitahi me te hapori, ā, ka whakaawe anō ngā motika, ngā tūranga me ngā haepapa o te takitahi me te hapori i te āhua o te whakahou.

 

3.1

Ko ngā pūtaketanga, ngā otinga me ngā whakamāramatanga i ngā tūāhua o mua e whai tikanga ana ki Aotearoa nei, he tino pakeke, ā, kei te tautohetia.

3.2

E whakaata mai ana ngā tikanga o te wā i ngā āinga pāpori, ngā āinga ohaoha me ngā āinga tōrangapū hoki.

 

Kaupae

Te Whakaritenga Pāpori me Te Ahurea

Tikanga ā-Iwi

Te Ao Hurihuri

Te Pāhurehure (Hītori)

1

1.1

Ko te mahi takitahi, ā-rōpū, ā-pūtahitanga rānei, ki te whakatairanga i te tōkeke pāpori me ngā motika tangata.

1.2

Ko te urutau me te rerekē haere o ngā ahurea, me ngā putanga iho o ēnei mō te porihanga.

 

1.1

Ko ngā pūtaketanga me ngā otinga o ngā tūāhua o mua i waihanga i te āhua o te noho a te iwi o Aotearoa.

1.2

He rerekē te titiro a te tangata ki ngā tūāhua o mua e whai tikanga ana ki Aotearoa.

 

2

2.1

Ka kawea, ka whakamahia e ngā hapori me ngā whenua ō rātou haepapa me ō rātou motika i roto i ngā horopaki ā-hapori, ā-whenua, ā-ao hoki.

2.2

I ētahi wā, nā te rerekē o ngā whakapono me ngā ariā ahurea, ka tutū te puehu, ka puta te mānukanuka.

 

2.1

Ko ngā āinga me ngā rōpū o mua i whakaawe i ngā pūtaketanga me ngā otinga o ngā tūāhua o mua e whai tikanga ana ki Aotearoa.

2.2

He rerekē ngā whakamārama a tēnā iwi, a tēnā iwi, mō ngā tūāhua e whai tikanga ana ki ngā tāngata o Aotearoa.

3

3.1

Mā ngā whakapono tōrangapū e waihanga te porihanga, ā, e rerekē ana te urupare a te takitahi, a te rōpū rānei ki ēnei whakapono tōrangapū.

3.2

Ka whakaawe te āhua o te whakahou i ngā motika, ngā tūranga me ngā haepapa o te takitahi me te hapori, ā, ka whakaawe anō ngā motika, ngā tūranga me ngā haepapa o te takitahi me te hapori i te āhua o te whakahou.

 

3.1

Ko ngā pūtaketanga, ngā otinga me ngā whakamāramatanga i ngā tūāhua o mua e whai tikanga ana ki Aotearoa nei, he tino pakeke, ā, kei te tautohetia.

3.2

E whakaata mai ana ngā tikanga o te wā i ngā āinga pāpori, ngā āinga ohaoha me ngā āinga tōrangapū hoki.

 

Related Resources