Close

Te Pātaka Paerewa

Ko ngā paerewa paetae i hangaia ai mō te Hauora, he kohinga paerewa anō hei tīpako mā te kaiako. Kua noho motuhake ēnei paerewa ki ērā mō Health and Physical Education i takea mai i te New Zealand Curriculum.

 

Kāore i whakawhenuhia ngā paerewa paetae kia noho motuhake pēnei i ngā kohinga paerewa paetae mō Physical Education, mō Health me te Home Economics. Kotahi te kaupapa, kotahi anō hoki te mahere mō Hauora.

 

He roa te kaupapa Physical Education e rere haere ana i roto i ngā kura, ā, he nui hoki ngā kūaha ka huakina mai mā ā tātou tamariki e whai ana i te kaupapa nei. Kua waia haere ngā kaiako ki ngā hiahia o ngā paerewa paetae mō Physical Education, ā, he māia hoki te whakamahi o ngā rauemi ako. Koia nei ngā take kāore i hangaia he paerewa paetae hou mō Koiri, ā, kāore hoki i rawekehia ngā paerewa paetae mō Physical Education kia Māori te āhua.

Te mahere paerewa paetae mō te Hauora

E ono ngā paerewa paetae mō te Hauora kei te kaupae 1, e rima anō kei te kaupae 2, e ono kei te kaupae 3.  Mō tēnā paerewa paetae, mō tēnā paerewa paetae, kua tohua he whāinga paetae hei whāinga matua, ā, kua tohua anō hoki ētahi whāinga paetae hei tautoko i te arotahi o te paerewa paetae. He aromatawai ā-roto ngā paerewa katoa.

Kaupae Tuatahi

thumb hauora 320x180

AS91684 1.1 Te whakamārama i te whakatau kōwhiringa hei oranga mō te tangata

 

Kia aromatawaingia te whakamārama i te whakatau kōwhiringa hei oranga mō te tangata. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei whakamārama, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91685 1.2 Te whakaatu i ngā tikanga tuku iho o te kai taketake

Kia aromatawaingia te whakaatu i ngā tikanga tuku iho o te kai taketake. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei whakaatu, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91686 1.3 Te whakamārama i te pānga mai o ngā take kai ki te oranga o te tangata

Kia aromatawaingia te whakamārama i te pānga mai o ngā take kai ki te oranga o te tangata. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei whakamārama, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91687 1.4 Te whakaahua i te pānga o te whakamahi hangarau ki te hauora o te tangata

Kia aromatawaingia te whakaahua i te pānga o te whakamahi hangarau ki te hauora o te tangata. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei whakaahua, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91688 1.5 Te whakaatu māramatanga ki te ao kori mā te whai wāhi atu

Kia aromatawaingia te whakaatu māramatanga ki te ao kori mā te whai wāhi atu. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei whakaatu, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91689 1.6 Te whakamārama i te pānga mai o tētahi kaupapa tiaki taiao o te wā ki te hauora o te tangata

Kia aromatawaingia te whakamārama i te pānga mai o tētahi kaupapa tiaki taiao o te wā ki te hauora o te tangata. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei whakamārama, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

Kaupae Tuarua

thumb hauora 320x180

AS91790 2.1 Te whakaahua i tētahi āhuatanga matatika me te pānga ki te hunga taiohi

Kia aromatawaingia te whakaahua i tētahi āhuatanga matatika me te pānga ki te hunga taiohi. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaahua i tēnei āhuatanga, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei. 

 

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91791 2.2 Te whakaatu māramatanga ki ngā kai taketake me te pānga ki te oranga tangata

Kia aromatawaingia te whakaatu māramatanga ki ngā taketake me te pānga ki te oranga tangata. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei māramatanga, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91792 2.3 Te arotake i tētahi kaupapa tiaki taiao i runga i te tirohanga Māori

Kia aromatawaingia te arotake i tētahi kaupapa tiaki taiao i runga i te tirohanga Māori. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei arotake, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91793 2.4 Te whakaatu māramatanga ki te pānga o te whakawhanaungatanga ki te oranga tangata

Kia aromatawaingia te whakaatu māramatanga ki te pānga o te whakawhanaungatanga ki te oranga tangata. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei māramatanga, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei. 

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91794 2.5 Te tātari i te pānga o ngā uara o te porihanga ki te oranga o te tangata

Kia aromatawaingia te tātari i te pānga o ngā uara o te porihanga ki te oranga o te tangata. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei tātari, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

Kaupae Tuatoru

thumb hauora 320x180

AS91811 3.1 Te āta tātari i te hiranga o te kai taketake ki te oranga o ngā iwi taketake

Kia aromatawaingia te āta tātari i te hiringa o te kai taketake ki te oranga o ngā iwi taketake. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei tātari, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91811 3.2 Te arotake rautaki e tutuki pai ai ngā hiahia ahurea o te iwi i roto i ngā mahi koiri

Kia aromatawaingia te arotake rautaki e tutuki pai ai ngā hiahia ahurea o te iwi i roto i ngā mahi koiri. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei arotake, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei. 

 

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91813 3.3 Te whakarite i tētahi kaupapa tiaki taiao i runga anō i tā te Māori titiro

Kia aromatawaingia te whakarite i tētahi kaupapa tiaki taiao i runga anō i tā te Māori titiro. He maha ngā ara/ngā mahi hei kaupapa mō tēnei aromatawai, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91814 3.4 Te tūhura i ngā rongoā taiao hei whakaora i te tangata

Kia aromatawaingia te tūhara i ngā rongoā taiao hei whakaora i te tangata. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei tūhura, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91815 3.5 Te āta tātari i ngā āhuatanga o te taukumekume hei para huarahi e pai ake ai ngā hononga tāngata

Kia aromatawaingia te āta tātari i ngā āhuatanga o te taukumekume hei para huarahi e pai ako ai ngā hononga tāngata. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei tātari, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

thumb hauora 320x180

AS91816 3.6 Te āta tātari i te pānga mai o te tuakiri ki te oranga tangata

Kia aromatawaingia te āta tātari i te pānga mai o tetuakiri ki te oranga tangata. He maha ngā ara/ngā mahi hei whakaatu i tēnei tātari, ā, ka taea te aromatawai arataki, te aromatawai whakakapi rānei.

Pāwhiria

Related Resources