Kati
thumb TMOA 320x180
Te Marautanga o Aotearoa Pukapuka

Pūtaiao

Tiro Whānui

"Nā Rangi tāua, nā Tū-ā-nuku e takoto nei. Ko ahau tēnei, ko mea a mea"

Ko te mātauranga pūtaiao i hua mai i te tangata: i ahu mai i ngā ahurea katoa, ā, nō ngā ahurea katoa hoki. Ko te pūtaiao he mātauranga e pā ana ki te ao tūroa me te wāhanga ki te tangata i roto i taua ao tūroa. Ka whakamātau whakaaro hāngai ki ngā wheako tairongo o te ao; he mātauranga hangore, ka tūpono hē, e taea te whakahou.

Ka whai tikanga te mātauranga pūtaiao i roto i ngā tūmomo hangarau maha o te ao tangata. Mā te pūtaiao ka anga whakamua te ao Māori. Ka whakahuihuitia ngā whakaaro o neherā, tae noa mai ki ngā whakaaro o ēnei rā, kia puta he mātauranga hou, arā, kia whānui ake te puna mātauranga.

Ka whakamanahia ngā tikanga arohaehae mai i te tirohanga Māori. Ka mau haere te ākonga i āna ake ‘kete’, arā, i āna ake tirohanga, ki te mātauranga, hei tūāpapa mō tāna ako i ngā tirohanga a ahurea kē.

Te Whaitake o te Ako i te Pūtaiao

Ka mātau te ākonga ki ngā pūkenga rangahau, ki te whakamātau, ki te tūhura, ki te whakaoti rapanga. Heoi anō, me mataara tonu te titiro ki ngā putanga mai o te pūtaiao i te ao. Ka pakari te ākonga ki te reo pūtaiao, ki te rongo ā-tinana, ā-wairua, ā-hinengaro. Me puare ki a ia ngā huarahi hei whakatutuki i ngā taumata mahi o te ao pūtaiao, engari kia pūmau tōna ngākau ki te taiao puta noa. Me rongo tonu te whatumanawa ki ngā nawe o tōna ao, kia kitea ai ngā huarahi hei whakatikatika.

- Te Hanga o tēnei Wāhanga Ako

E whā ngā whenu o te Pūtaiao, ko Te Ao Tūroa, ko Ō Ahupūngao, ko Ō Kawekawe, ko Ngā Tautake Pūtaiao me ngā Kōrero o Mua. I tua atu i ērā, e toru ngā āhuatanga whānui o te Pūtaiao, arā, ko Ngā Momo Tūhuratanga, ko Te Reo Matatini o te Pūtaiao, ko Ngā Whakamahinga o te Pūtaiao. E kōtui ana ngā āhuatanga nei ki roto i ngā whenu.

He tokorua, he tāne, wahine, kei i a raua ētahi kete e kawe ana, kātahi anō raua ka wehe mai i te marae. Kei Tāmaki Makaurau rāua.
Te Ao Tūroa 

Ko tēnei te whenu tino nui. Kei roto i Te Ao Tūroa ngā tini aitanga, arā, a te tangata, a te tipu, a te kīrehe, a te ngārara, me ērā atu. Ka noho ngā rōpū atua hei kaitiaki o tēnei whenu, he raupapa Māori hei whakarārangi, hei whakamārama i te ao tūroa me te whanaungatanga i waenganui i ngā mea ora katoa. Mā tēnei whenu ka mōhiotia he mana tō te mauri o ngā mea katoa e kitea ana, e kaingia ana, e whakamahia ana e te tangata. E whā ngā wāhanga, ko Te Rauropi, ko Te Taiao, ko Papatūānuku, ko Ranginui.

Ō Ahupūngao 

Kei roto i tēnei whenu ngā pūtake whakahaere i ngā āhuatanga o te ao tūroa, puta noa ki te ao mutunga kore. E tū tāwhiowhio ana a Tāwhirimātea hei kaitiaki o tēnei whenu. E toru ngā wāhanga, ko Te Tōpana me te Nekenga, ko Te Ngaru me te Ngotangota, ko Te Hiko me te Autō.

Ō Kawekawe 

Kei roto i tēnei whenu ngā matū tino taketake e hangaia ai te ao tūroa, mai i te noke ki te whetū. E tū mataara ana a Rūaumoko hei kaitiaki o tēnei whenu. E toru ngā wāhanga, ko Ngā Āhuatanga me ngā Panoni Pūmatū, ko Te Whakamahi Pūmatū, ko Te Hanga Pūmatū.

Ngā Tautake Pūtaiao me ngā Kōrero o Mua

Mā tēnei whenu, ka tirohia te pūtaiao hei pūnaha mātauranga, me te whakahāngai a te ākonga i te mātauranga pūtaiao ki tōna ake ao. E whā katoa ngā whāinga paetae o tēnei whenu.

A graphic in the form of woven green strips, with yellow and white text.

- Nga Whāinga Pūtaiao

Ngā Momo Tūhuratanga 

Ka oti te whakarōpū me te tautohu, te torotoro, te rapu tauira me te whakatauira, te whakamātau tika, te whakaoti rapanga, te hanga i tētahi mea, i tētahi pūnaha rānei.

Te Reo Matatini o te Pūtaiao 

Ka pakari haere te mōhio ki te reo matatini o te pūtaiao, o te pāngarau, me ngā pūnaha tohu pūtaiao, ā, ka whakamahia ēnei reo matatini hei pānui, hei whakaatu i ōna ake whakaaro, tae atu ki ō ētahi atu.

Te Whakamahinga o te Pūtaiao 

Ka ako mō ngā mahi me ngā kaimahi e whakaputaina ai ngā mātauranga pūtaiao. Ka whakahāngai i tōna mōhio pūtaiao ki ngā whakatau me ngā mahi o te ao tangata, arā, hei whakaaro ki ngā take ā-iwi, me ngā take whānui, e pā ana ki te tangata, te porihanga me te taiao.

Te Ao Tūroa Ō Ahupūngao Ō Kawekawe

Te Rauropi

1. Ka mārama haere ki ngā tukanga koiora i roto i ngā rauropi katoa.

2. Ka mōhio ka roa e puta ana ngā tukanga kukuwhatanga, e rerekē ai te puna ira o ngā momo koiora.

Te Taiao

3. Ka mārama haere ki ngā momo koiora maha a Papatūānuku; me ngā pāhekoheko o te rauropi ki te rauropi, ā, ki te taiao whānui hoki.

Papatūānuku

4. Ka mārama haere ki ngā hurihanga me ngā pūnaha a Papatūānuku, ngā hono me ngā pāhekoheko.

Ranginui

5. Ka mārama haere ki ngā hurihanga me ngā pāhekoheko o ngā ao ātea, mai i tēnei ao, tae noa ki ngā whetū.

Te Tōpana me te Nekenga

1. Ka mārama haere ki te tōpana me te nekenga, me te ako i ngā pūngao me ngā pāhekoheko e hāngai ana.

Te Ngaru me te Ngotangota

2. Ka mārama haere ki te pōkākā, te aho, te oro, me ngā āhuatanga ngota, mā te ako i ngā huatau ngaru, ngotangota hoki, me ngā pūngao e hāngai ana.

Te Hiko me te Auto

3. Ka mārama haere ki te hiko me te autō, me te ako i ngā pūngao me ngā pāhekoheko e hāngai ana.

Ngā Āhuatanga me ngā Panoni Matu

1. Ka mārama haere ki ngā
āhuatanga me ngā tukanga e panoni ai te matū, tae atu ki ngā tauhohe.

Te Whakamahi Pūmatu

2. Ka mārama haere ki ngā whakamahinga o te mātai matū, hei whakautu i ngā hiahia o te tangata.

Te Hanga Matu

3. Ka whakamahi i ngā tauira me ngā pūnaha tohu hei whakaatu i te hanga korakora o te matū.

Ngā Tautake Pūtaiao Me Ngā Kōrero o Mua

Ka ako haere mō te pūnaha mātauranga o te pūtaiao, arā:

 • ōna huarahi whakatipu, me te wāhi ki ngā ariā me ngā huatau matua, ngā uara ā-hinengaro me ngā uara ā-wairua
 • ngā tautake pūtaiao o ēnei rā, me ngā tautake tuku iho, e pā ana ki te ao tūroa
 • ngā pānga o te mātauranga pūtaiao ki te tangata, te ao tangata, me te taiao.

  Mā ēnei akoranga, ka pakari ngā pūkenga arohaehae, hei āta whakawā i te ao pūtaiao, mai i tāna ake tirohanga.
Pūtaiao PDF

Te Marautanga o Aotearoa

 • Putaiao_TMOA_V11.pdf
 • 1 MB

Ngā Taumata

- Taumata 1 & 2: Te Pū me te More

Ngā Momo Tūhuratanga

Ka oti te whakarōpū me te tautohu, te torotoro, te rapu tauira me te whakatauira, te whakamātau tika, te whakaoti rapanga, te hanga i tētahi mea, i tētahi pūnaha rānei.

Te Reo Matatini o te Pūtaiao

Ka pakari haere te mōhio ki te reo matatini o te pūtaiao, o te pāngarau, me ngā pūnaha tohu pūtaiao, ā, ka whakamahia ēnei reo matatini hei whakaatu i ōna ake whakaaro, tae atu ki ō ētahi atu.

Te Whakamahinga o te Pūtaiao

Ka ako mō ngā mahi me ngā kaimahi e whakaputaina ai ngā mātauranga pūtaiao. Ka whakahāngai i tōna mōhio pūtaiao ki ngā whakatau me ngā mahi o te ao tangata, arā, hei whakaaro ki ngā take ā-iwi, me ngā take whānui, e pā ana ki te tangata, te porihanga me te taiao.

 

Te Ao Tūroa
Ō Ahupūngao
Ō Kawekawe
Te Rauropi
 1. Ka ako haere ko ētahi hiahiatanga kei ngā mea oreore katoa, kia noho ora ai.
 2. Ka whakawhitiwhiti whakaaro mō ngā mea oreore, ka whakarōpū i runga i ngā rerekētanga.
Te Taiao

3(i). Ka ako mō ngā kīrehe korehāhā, nō nehe rā anō i ora ai.

3(ii). Ka mārama haere ki ngā āhuatanga o ia mea oreore e rite ana kia whai oranga ai ia i tōna ake wāhi noho.

Papatūānuku
 1. Ka ako haere me pēhea te rū whenua me te puia e huri ai i te āhua o te takiwā, me ngā pānga ki te maunga, ki te awa hoki.
Ranginui
 1. Ka whakawhitiwhiti whakaaro mō Tama-nui-terā me te Marama, me ngā pānga ki a Papatūānuku.
Te Tōpana me te Nekenga
 1. Ka torotoro me te whai wāhi atu ki te nekenga, te mānu, te pana, me te tō.
Te Ngaru me te Ngotangota
 1. Ka torotoro me te whai wāhi atu ki te aho, te ātārangi, te kano, te hanga oro, me te pōkākā.
 
Ngā Āhuatanga me ngā Panoni Matū
 1. Ka mātakitaki me te whakamārama i ngā āhuatanga nui, pēnei i te tae, i te kakano, i te rongo, o ngā matū e mōhio whānuitia ana, me ngā panoni e puta mai i te ranu, i te whakawera, i te whakamātao rānei i te matū.
Te Whakamahi Pūmatū
 1. Ka ako haere i ngā whakamahinga o ngā matū e mōhio whānuitia ana, me te hono ki ngā āhuatanga e kitea ana.

- Taumata 3: Te Weu

Ngā Momo Tūhuratanga

Ka oti te whakarōpū me te tautohu, te torotoro, te rapu tauira me te whakatauira, te whakamātau tika, te whakaoti rapanga, te hanga i tētahi mea, i tētahi pūnaha rānei.

Te Reo Matatini o te Pūtaiao

Ka pakari haere te mōhio ki te reo matatini o te pūtaiao, o te pāngarau, me ngā pūnaha tohu pūtaiao, ā, ka whakamahia ēnei reo matatini hei pānui, hei whakaatu i ōna ake whakaaro, tae atu ki ō ētahi atu.

Te Whakamahinga o te Pūtaiao

Ka ako mō ngā mahi me ngā kaimahi e whakaputaina ai ngā mātauranga pūtaiao. Ka whakahāngai i tōna mōhio pūtaiao ki ngā whakatau me ngā mahi o te ao tangata, arā, hei whakaaro ki ngā take ā-iwi, me ngā take whānui, e pā ana ki te tangata, te porihanga me te taiao.

 

Te Ao Tūroa
Ō Ahupūngao
Ō Kawekawe
Te Rauropi
 1. Ka ako haere i ngā āhuatanga motuhake o ngā rauropi e whai oranga ai tēnā me tēnā.
 2. Ka whakarōpū whānui ā-pūtaiao i ētahi rauropi.
Te Taiao
 1. Ka mārama e rite ana te rauropi mō tōna wāhi noho, ā, tērā ka raru te rauropi ina rerekē taua wāhi noho.
Papatūānuku

 

4(i) Ka ako haere i ngā pūtake o ngā āhuatanga ā-nuku o te takiwā, tae atu ki ngā tāpui wai.

4(ii) Ka ako haere mō te āta titiro, te tuhi me te matapae i te huarere.

Ranginui
 1. Ka āta tirotiro ki a Tama-nui-terā, te Marama, me ngā aorangi e kitea ā-kanohi, ā, ka ako haere i te whānau a Tama-nui-te-rā, te amiorangi horihori me te haere ki te ātea.
Te Tōpana me te Nekenga
 1. Ka torotoro, ka whai wāhi atu ki ngā tītohunga ā-rongo o te nekenga me te rere.
Te Ngaru me te Ngotangota
 1. Ka torotoro, ka whai wāhi atu ki ngā tītohunga ā-rongo o te hanga i ngā orotahi me ngā hā o te oro, te kawe me te ārai pōkākā.
Te Hiko me te Autō
 1. Ka torotoro, ka whai wāhi atu ki ngā tītohunga ā-rongo o ngā ara iahiko māmā me ngā autō.
Ngā Āhuatanga me ngā Panoni Matū

1(i) Ka whakarōpū i ngā matū e mōhio whānuitia ana mā te mātakitaki me te ine i ngā āhuatanga ōkiko, kawekawe hoki, pēnei i te āhua-matū, te kiato, me te mehamehanga.

1(ii) Ka tautohu, ka whakarite i ngā panoni pūmau me ngā panoni rangitahi o ētahi matū.

Te Whakamahi Pūmatū
 1. Ka whakahāngai i ngā āhuatanga ōkiko, kawekawe hoki o ētahi tūmomo matū ki te whakamahinga hangarau, ki te tukanga māori rānei.
   Ngā Tautake Pūtaiao Me Ngā Kōrero o Mua
 1. Ka ako haere i ngā kōrero tūturu e whakamārama ana i ētahi āhuatanga o te ao māori. Ka whakatairite kōrero mai i ngā tirohanga a iwi kē. Ka tautohu i te mātauranga pūtaiao e tautoko ana i aua kōrero, ka torotoro hoki i te wāhi e pā ana ki te horopaki ahurea tūturu, ki ngā tautake o mua, ngā mātātika me ngā pūnaha uara.
 2. Ka whakapakari māramatanga mō ngā hononga i waenganui i te pūtaiao me te porihanga, me ngā tukanga e tupu ngātahi ai. Ka kite i te wāhi ki te pūtaiao me te hangarau i roto i ngā mahi porihanga e whai pānga ana ki ngā tāngata whenua me ngā hauropi māori, i mua, i nāianei, ā, i ngā rā anō pea e heke mai ana.

- Taumata 4: Te Aka

Ngā Momo Tūhuratanga

Ka oti te whakarōpū me te tautohu, te torotoro, te rapu tauira me te whakatauira, te whakamātau tika, te whakaoti rapanga, te hanga i tētahi mea, i tētahi pūnaha rānei.

Te Reo Matatini o te Pūtaiao

Ka pakari haere te mōhio ki te reo matatini o te pūtaiao, o te pāngarau, me ngā pūnaha tohu pūtaiao, ā, ka whakamahia ēnei reo matatini hei pānui, hei whakaatu i ōna ake whakaaro, tae atu ki ō ētahi atu.

Te Whakamahinga o te Pūtaiao

Ka ako mō ngā mahi me ngā kaimahi e whakaputaina ai ngā mātauranga pūtaiao. Ka whakahāngai i tōna mōhio pūtaiao ki ngā whakatau me ngā mahi o te ao tangata, arā, hei whakaaro ki ngā take ā-iwi, me ngā take whānui, e pā ana ki te tangata, te porihanga me te taiao.

 

Te Ao Tūroa
Ō Ahupūngao
Ō Kawekawe
Te Rauropi
 1. Ka āhukahuka ki ngā tukanga koiora kei ngā rauropi katoa, me te mōhio anō he rerekē aua tukanga i ngā momo rerekē.
 2. Ka whakarōpū whāiti ā-pūtaiao i ētahi rauropi.
Te Taiao
 1. Ka āhukahuka, ka whakamārama i ngā panoni o ngā momo koiora (me ngā mea motuhake o Aotearoa), o neherā tae noa ki tēnei wā.
Papatūānuku

4(i) Ka mārama haere ki ngā āhuatanga nui o te mata o Papatūānuku, arā, te wai, te toka, te one, me ngā āhuatanga e taea ai te ora i reira.

4(ii) Ka mārama haere ki te hurihanga wai me ōna pānga ki te āhuarangi, te āhua o te whenua, me te koiora.

Ranginui
 1. Ka ako haere i ngā wāhanga o te whānau a Tama-nui-te-rā, tae atu ki ngā aorangi me ō rātou marama, e mārama haere ai ki ngā tawhiti, ki ngā āhuatanga hoki e pā ana ki te toro ātea.
Te Tōpana me te Nekenga
 1. Ka tūhura, ka whakamahi i te tauira pūtaiao hei whakaatu i te tōpana me te nekenga, me ētahi whakamahinga, pēnei i te waku, te kauwhiti me te tauru.
Te Ngaru me te Ngotangota
 1. Ka tūhura, ka whakamahi i te tauira pūtaiao hei whakaatu i te aho, te oro me te pōkākā.
Te Hiko me te Autō
 1. Ka tūhura, ka whakamahi i ngā tauira pūtaiao māmā mō ngā ara iahiko me ngā autō.
Ngā Āhuatanga me ngā Panoni Matū

1(i) Ka whakarōpū i ētahi matū mā te mātakitaki me te ine i ngā āhuatanga ōkiko, kawekawe hoki, pēnei i te kawe hiko, te kawe pōkākā, me te waikawatanga.

1(ii) Ka tūhura i ngā panoni pūmau me ngā panoni rangitahi o ētahi matū, tae atu ki te tauhohe matū o te waikuratanga.

Te Whakamahi Pūmatū
 1. Ka whakahāngai i ngā āhuatanga ōkiko, kawekawe hoki o ētahi tūmomo matū ki te whakamahinga hangarau, ki te tukanga māori rānei.
Te Hanga Matū
 1. Ka ako haere i te āhua korakora o te matū hei whakamārama i ngā panoni matū e kitea ana.

 

   Ngā Tautake Pūtaiao Me Ngā Kōrero o Mua
 1. Ka ako haere i ngā kōrero tūturu e whakamārama ana i ētahi āhuatanga o te ao māori. Ka whakatairite kōrero mai i ngā tirohanga a iwi kē. Ka tautohu i te mātauranga pūtaiao e tautoko ana i aua kōrero, ka torotoro hoki i te wāhi e pā ana ki te horopaki ahurea tūturu, ki ngā tautake o mua, ngā mātātika me ngā pūnaha uara.
 2. Ka whakapakari māramatanga mō ngā hononga i waenganui i te pūtaiao me te porihanga, me ngā tukanga e tupu ngātahi ai. Ka kite i te wāhi ki te pūtaiao me te hangarau i roto i ngā mahi porihanga e whai pānga ana ki ngā tāngata whenua me ngā hauropi māori, i mua, i nāianei, ā, i ngā rā anō pea e heke mai ana.

- Taumata 5: Te Rea

Ngā Momo Tūhuratanga

Ka oti te whakarōpū me te tautohu, te torotoro, te rapu tauira me te whakatauira, te whakamātau tika, te whakaoti rapanga, te hanga i tētahi mea, i tētahi pūnaha rānei.

Te Reo Matatini o te Pūtaiao

Ka pakari haere te mōhio ki te reo matatini o te pūtaiao, o te pāngarau, me ngā pūnaha tohu pūtaiao, ā, ka whakamahia ēnei reo matatini hei pānui, hei whakaatu i ōna ake whakaaro, tae atu ki ō ētahi atu.

Te Whakamahinga o te Pūtaiao

Ka ako mō ngā mahi me ngā kaimahi e whakaputaina ai ngā mātauranga pūtaiao. Ka whakahāngai i tōna mōhio pūtaiao ki ngā whakatau me ngā mahi o te ao tangata, arā, hei whakaaro ki ngā take ā-iwi, me ngā take whānui, e pā ana ki te tangata, te porihanga me te taiao.

 

 

Te Ao Tūroa Ō Ahupūngao Ō Kawekawe
Te Rauropi
 1. Ka tautohu i ngā hanga me ngā mahi o ngā tukanga koiora i te tipu, i te kīrehe, ā, ka whakaahua i ngā whakahaere o te pūtau.
 2. Ka whakaahua i ngā tukanga koiora e pā ana ki te whakaputa uri, te iranga, me te tukunga iho ā-ira.
Te Taiao
 1. Ka tūhura i ngā hononga hauropi o te rauropi ki te rauropi (hei tauira, ko te raupapa me te māwhaiwhai kame), ki te taiao whānui hoki.
Papatūānuku
 1. Ka tūhura i te hanga, te hanganga, me ngā āhuatanga o Papatūānuku, o te kōhauhau hoki, me ngā pānga o tā te tangata mahi.
Ranginui
 1. Ka tūhura, ka whakatauira i ngā hurihanga e ahu mai ana i ngā pāhekoheko a Papatūānuku ki te Marama me Tama-nui-te-rā, pēnei i ngā āraitanga, i ngā tai, i ngā wāhanga o te tau.
Te Tōpana me te Nekenga
 1. Ka tūhura kia mārama haere ki te tōpana, te tere, te wā, te ānga, te pūngao neke me te pūngao moe, me te pūmau o te pūngao e hāngai ana.
Te Ngaru me te Ngotangota
 1. Ka tūhura kia mārama haere ki te whakaata me te hakoko o te aho, te pōkākā me te paemahana, tae atu ki te pūmau o te pūngao e hāngai ana.
Te Hiko me te Autō
 1. Ka tūhura kia mārama haere ki ngā ara iahiko māmā, te autōhiko me te hiko tū, tae atu ki te pūmau o te pūngao e hāngai ana.
 
Ngā Āhuatanga me ngā Panoni Matū

1(i) Ka tūhura i ngā āhuatanga o ētahi rōpū pūmatū, hei tauira, te waikawa me te pāpāhua, te konganuku me te kora, tae atu ki te tauhohe ngingiha.

1(ii) Ka mōhio ki te rerekētanga o te pūmatū urutapu me te ranunga, o te pūmotu me te pūhui.

Te Whakamahi Pūmatū
 1. Ka whakahāngai i ngā āhuatanga o ētahi rōpū pūmatū ki ngā whakamahinga i te porihanga, ki ngā āhua māori rānei.
Te Hanga Matū

3(i) Ka whakaahua i te hanga o te ngota o ētahi pūmotu.

3(ii) Ka mōhio ki ngā rerekētanga korakora o te pūmatū urutapu me te ranunga, o te pūmotu me te pūhui.

   Ngā Tautake Pūtaiao Me Ngā Kōrero o Mua
 1. Ka ako haere i ngā kōrero tūturu e whakamārama ana i ētahi āhuatanga o te ao māori. Ka whakatairite kōrero mai i ngā tirohanga a iwi kē. Ka tautohu i te mātauranga pūtaiao e tautoko ana i aua kōrero, ka torotoro hoki i te wāhi e pā ana ki te horopaki ahurea tūturu, ki ngā tautake o mua, ngā mātātika me ngā pūnaha uara.
 2. Ka whakapakari māramatanga mō ngā hononga i waenganui i te pūtaiao me te porihanga, me ngā tukanga e tupu ngātahi ai. Ka kite i te wāhi ki te pūtaiao me te hangarau i roto i ngā mahi porihanga e whai pānga ana ki ngā tāngata whenua me ngā hauropi māori, i mua, i nāianei, ā, i ngā rā anō pea e heke mai ana.

- Taumata 6: Te Waonui

Ngā Momo Tūhuratanga

Ka oti te whakarōpū me te tautohu, te torotoro, te rapu tauira me te whakatauira, te whakamātau tika, te whakaoti rapanga, te hanga i tētahi mea, i tētahi pūnaha rānei.

Te Reo Matatini o te Pūtaiao

Ka pakari haere te mōhio ki te reo matatini o te pūtaiao, o te pāngarau, me ngā pūnaha tohu pūtaiao, ā, ka whakamahia ēnei reo matatini hei pānui, hei whakaatu i ōna ake whakaaro, tae atu ki ō ētahi atu.

Te Whakamahinga o te Pūtaiao

Ka ako mō ngā mahi me ngā kaimahi e whakaputaina ai ngā mātauranga pūtaiao. Ka whakahāngai i tōna mōhio pūtaiao ki ngā whakatau me ngā mahi o te ao tangata, arā, hei whakaaro ki ngā take ā-iwi, me ngā take whānui, e pā ana ki te tangata, te porihanga me te taiao.

 

Te Ao Tūroa
Ō Ahupūngao
Ō Kawekawe
Te Rauropi
 1. Ka whakahāngai i ngā āhuatanga ā-tinana me ngā mahi o te tipu, o te kīrehe, o te moroiti, ki ā rātou tukanga koiora, ā ka tūhura i ngā āhuatanga taiao e pāpā ana ki aua tukanga.
 2. Ka torotoro tauira e pā ana ki te tukunga iho o ngā āhuatanga ā-ira.
Te Taiao

3(i) Ka whakamārama he mea nui te rerekētanga ā-ira i roto i te taiao hurihuri.

3(ii) Ka tūhura i te pānga mai o ngā mahi a te tangata, me ngā tukanga māori, ki tētahi pūnaha-hauropi i Aotearoa.

Papatūānuku

4(i) Ka mārama me pēhea te ariā nukupapa me ērā atu tukanga ānuku e whakarite ai, e huri ai, i te mata o Papatūānuku.

4(ii) Ka tūhura i ngā hurihanga ānuku, ā-Tāwhiri, ā-rangi hoki, e whakarerekē ana i ngā āhuatanga whaiora i runga i a Papatūānuku i te takanga o te wā.

Ranginui
 1. Ka whakamārama i ngā tūmomo hangarau (pēnei i ngā tūmomo karu whātata, ngā amiorangi, ngā waka ātea) hei ako haere, hei torotoro i te whānau a Tama-nui-te-rā me te ao tukupū, i ngā hononga mokowā e pāpā mai ana ki a Papatūānuku.
Te Tōpana me te Nekenga
 1. Ka tūhura i ngā ia me ngā hononga o te tōpana, te tere, te whakatere, te tō-āpapa, te ānga, te mahi; me ngā pūngao, ngā whakamahinga hoki, e hāngai ana.
Te Ngaru me te Ngotangota

2(i) Ka tūhura i ngā ia me ngā hononga o te whakawhitinga pūngao pōkākā, te ōpunga, te ārai pōkākā, tae atu ki ngā pūngao, ngā whakamahinga hoki, e hāngai ana.

2(ii) Ka ako haere i ngā hautau māmā o te ahupūngao karihi.

Te Hiko me te Autō
 1. Ka tūhura i ngā ia me ngā hononga o te hiko tū, o ngā momo ara iahiko, o te autōhiko, tae atu ki ngā pūngao, ngā whakamahinga hoki, e hāngai ana.
Ngā Āhuatanga me ngā Panoni Matū

1(i) Ka tautohu i ngā tauira me ngā ia o ngā āhuatanga o ētahi rōpū pūmatū, hei tauira, te waikawa me te pāpāhua, ngā konganuku, ngā pūhui konganuku, ngā waiwaro.

1(ii) Ka tūhura i ngā āhuatanga e whai pānga ana ki te haere o te tukanga kawekawe.

Te Whakamahi Pūmatū
 1. Ka torotoro i ētahi huarahi hangarau hei whakamahi pūmatū e arohia ai ngā hiahia o te porihanga.
Te Hanga Matū

3(i) Ka mōhio ki ngā rerekētanga korakora o te ngota, te rāpoi ngota, me te katote (me uru mai te honohono katote, te honohono ngātahi hoki).

3(ii) Ka whakahāngai i te hanganga ngota ki te raupapatanga o te Taka Pūmotu.

3(iii)Ka whakamārama, mā te ariā korakora, i ngā āhuatanga e whai pānga ana ki te haere o te tukanga kawekawe.

Ngā Tautake Pūtaiao Me Ngā Kōrero o Mua
 1. Ka ako i ngā huatau matua me ngā kōrero o mua o te pūtaiao, me ngā wāhi i roto i ngā pou pūtaiao. Ka ako haere e pā ana ki ngā huringa tautake o te pūtaiao e tupu haere ana.
 2. Ka mārama haere ki ngā huatau o te tautake o te mātauranga, kia kite ai i ngā uara taketake o te pūtaiao, he rerekē i ērā o te tangata whenua. Ka mārama haere ki ngā tikanga whakahaere o te mātauranga pūtaiao, me te ako i ngā kōrero mō ētahi tauira whakapai, whakakino rānei. Ka tirohia ētahi take porihanga o ēnei rā e pā ana ki ngā matatika pūtaiao, me pēhea hoki e uruparehia ai.

- Taumata 7: Te Kune

Ngā Momo Tūhuratanga

Ka oti te whakarōpū me te tautohu, te torotoro, te rapu tauira me te whakatauira, te whakamātau tika, te whakaoti rapanga, te hanga i tētahi mea, i tētahi pūnaha rānei.

Te Reo Matatini o te Pūtaiao

Ka pakari haere te mōhio ki te reo matatini o te pūtaiao, o te pāngarau, me ngā pūnaha tohu pūtaiao, ā, ka whakamahia ēnei reo matatini hei pānui, hei whakaatu i ōna ake whakaaro, tae atu ki ō ētahi atu.

Te Whakamahinga o te Pūtaiao

Ka ako mō ngā mahi me ngā kaimahi e whakaputaina ai ngā mātauranga pūtaiao. Ka whakahāngai i tōna mōhio pūtaiao ki ngā whakatau me ngā mahi o te ao tangata, arā, hei whakaaro ki ngā take ā-iwi, me ngā take whānui, e pā ana ki te tangata, te porihanga me te taiao.

 

Te Ao Tūroa
Ō Ahupūngao
Ō Kawekawe
Te Rauropi
 1. Ka torotoro i ngā rerenga tukanga koiora o te tipu, o te kīrehe.
 2. Ka mārama ki te pāhekoheko o te pītau-ira me te taiao i roto i te whakatinana ira.
Te Taiao

3(i) Ka whakamārama me pēhea e puta ai ngā panoni ā-ira ki rō taupori i ngā pāhekoheko o ngā āhuatanga taiao me te whiringa māori.

3(ii) Ka torotoro i ngā tauira horahora hauropi, ā, ka whakamārama i ētahi take mō aua tauira.

Papatūānuku

4(i) Ka mārama haere me pēhea te tukanga nukupapa, me ērā atu āhuatanga ā-nuku, e hanga ai, e panoni ai i te mata o Papatūānuku.

4(ii) Ka mārama me pēhea e taea ai e ngā mahi a te tangata te whakarerekē i ngā hurihanga e tautoko ana i te ora i runga i a Papatūānuku.

Ranginui
 1. Ka whakamārama i ngā āhuatanga me ngā hurihanga-ora o ētahi tūmomo whetū, tae atu ki ngā panoni pūngao me te wā.
Te Tōpana me te Nekenga, Te Ngaru me te Ngotangota, Te Hiko me te Autō

(i) Ka tūhura i ēnei tītohunga ā-rongo ki te whakamārama kounga, tatau hoki, i ētahi pūāhua kāore e mōhio whānuitia ana.

(ii) Ka tātari raraunga ki te whakatau i ngā ia, i ngā hononga matatini o ētahi tītohunga ā-rongo.

(iii) Ka whakamahi i ngā huatau ahupūngao ki te whakamārama i tētahi whakamahinga hangarau, whakamahinga koiora rānei, o te ahupūngao.

Ngā Āhuatanga me ngā Panoni Matū
 1. Ka tūhura, ka ine i ngā āhuatanga kawekawe me te ōkiko o ētahi rōpū pūmatū pēnei i te waikawa me te pāpāhua, me ētahi pūhui whaiwaro, pūhui warokore hoki.
Te Whakamahi Pūmatū
 1. Ka whakamārama i te ao māori mā te mātai matū, ka whakamārama hoki me pēhea e whakamahia ai e te porihanga hei whakaea hiahia, hei whakaoti take, hei whakaputa hoki i te momo hangarau hou.
Te Hanga Matū

3(i) Ka mōhio ki te pānga o te hanga me te honohono ki ngā āhuatanga o te pūmatū.

3(ii) Ka mārama haere, ka whakamahi i ngā huatau matū taketake (hei tauira, ngā mātāpono taurite) hei whakamārama mātakinga.

 Ngā Tautake Pūtaiao Me Ngā Kōrero o Mua
 1. Ka ako i ngā huatau matua me ngā kōrero o mua o te pūtaiao, me ngā wāhi i roto i ngā pou pūtaiao. Ka ako haere e pā ana ki ngā huringa tautake o te pūtaiao e tupu haere ana.
 2. Ka mārama haere ki ngā huatau o te tautake o te mātauranga, kia kite ai i ngā uara taketake o te pūtaiao, he rerekē i ērā o te tangata whenua. Ka mārama haere ki ngā tikanga whakahaere o te mātauranga pūtaiao, me te ako i ngā kōrero mō ētahi tauira whakapai, whakakino rānei. Ka tirohia ētahi take porihanga o ēnei rā e pā ana ki ngā matatika pūtaiao, me pēhea hoki e uruparehia ai.

- Taumata 8: Te Whē

Ngā Momo Tūhuratanga

Ka oti te whakarōpū me te tautohu, te torotoro, te rapu tauira me te whakatauira, te whakamātau tika, te whakaoti rapanga, te hanga i tētahi mea, i tētahi pūnaha rānei.

Te Reo Matatini o te Pūtaiao

Ka pakari haere te mōhio ki te reo matatini o te pūtaiao, o te pāngarau, me ngā pūnaha tohu pūtaiao, ā, ka whakamahia ēnei reo matatini hei pānui, hei whakaatu i ōna ake whakaaro, tae atu ki ō ētahi atu.

Te Whakamahinga o te Pūtaiao

Ka ako mō ngā mahi me ngā kaimahi e whakaputaina ai ngā mātauranga pūtaiao. Ka whakahāngai i tōna mōhio pūtaiao ki ngā whakatau me ngā mahi o te ao tangata, arā, hei whakaaro ki ngā take ā-iwi, me ngā take whānui, e pā ana ki te tangata, te porihanga me te taiao.

 

Te Ao Tūroa
Ō Ahupūngao
Ō Kawekawe
Te Rauropi
 1. Ka tūhura i ngā tukanga kukuwhatanga i puta ake ai te kanorau koiora i runga i a Papatūānuku; ka tirotiro i te wāhanga me te pānga o te tangata i roto i aua tukanga.
 2. Ka mārama ki te raweke ā-pūtaiao i te whakawhitinga mōhiohio ā-ira, ā, ka hanga whakatau mutunga mārama tonu mō ngā pānga pāpori, matatika, koiora hoki e pā ana ki tēnei mahi.
Te Taiao
 1. Ka mārama ki ngā hononga o te rauropi ki tōna taiao.
Papatūānuku
 1. Ka whakawhanake māramatanga ki ngā pāhekoheko, i roto i te wā, o te mahi a te tangata ki ngā hurihanga māori o Papatūānuku.
Ranginui
 1. Ka whakamahi i ngā huatau mō te tawhiti, te wā, me te tō-ā-papa, hei tūhura i ngā tūāhua ā-rangi me ngā mōhiotanga hou mō te ikarangi me te ao tukupū.
Te Tōpana me te Nekenga, Te Ngaru me te Ngotangota, Te Hiko me te Autō

(i) Ka tūhura i ēnei tītohunga ā-rongo ki te whakamārama kounga, tatau hoki, i ētahi pūāhua kāhore e mōhio whānuitia ana.

(ii) Ka tātari, ka arotake raraunga ki te whakatau i ngā ia, i ngā hononga matatini o ētahi tītohunga ā-rongo.

(iii) Ka whakamahi huatau ahupūngao ki te whakamārama i tētahi whakamahinga ā-hangarau, ākoiora, ā-rangi rānei, o te ahupūngao, me te matapaki i ētahi take e puta ake ana.

Ngā Āhuatanga me ngā Panoni Matū
 1. Ka tūhura, ka ine i ngā āhuatanga kawekawe me te ōkiko o ētahi rōpū pūmatū pēnei i te waikawa me te pāpāhua, me ētahi pūhui whaiwaro, pūhui warokore hoki.
Te Whakamahi Pūmatū
 1. Ka whakamārama i te ao māori mā te mātai matū, ka whakamārama hoki me pēhea e whakamahia ai e te porihanga hei whakaea hiahia, hei whakaoti take, hei whakaputa hoki i te momo hangarau hou.
Te Hanga Matū

3(i) Ka mōhio ki te pānga o te hanga me te honohono ki ngā āhuatanga o te pūmatū.

3(ii) Ka mārama haere, ka whakamahi i ngā huatau matū taketake (hei tauira, ngā mātāpono taurite) hei whakamārama mātakinga.

 

Ngā Tautake Pūtaiao Me Ngā Kōrero o Mua
 1. Ka ako i ngā huatau matua me ngā kōrero o mua o te pūtaiao, me ngā wāhi i roto i ngā pou pūtaiao. Ka ako haere e pā ana ki ngā huringa tautake o te pūtaiao e tupu haere ana.
 2. Ka mārama haere ki ngā huatau o te tautake o te mātauranga, kia kite ai i ngā uara taketake o te pūtaiao, he rerekē i ērā o te tangata whenua. Ka mārama haere ki ngā tikanga whakahaere o te mātauranga pūtaiao, me te ako i ngā kōrero mō ētahi tauira whakapai, whakakino rānei. Ka tirohia ētahi take porihanga o ēnei rā e pā ana ki ngā matatika pūtaiao, me pēhea hoki e uruparehia ai.

 

 

Kupu Taka

aho light
āhua-matū

state of matter

ahupūngao karihi nuclear physics
ānga momentum
ā-nuku geological
ao tukupū universe
aorangi planet
ara iahiko electrical circuit
ārai insulate
āraitanga eclipse
ā-rangi astronomical
ariā korakora particle theory
ariā nukupapa tectonic plate theory
ātārangi shadow
ā-Tāwhiri atmospheric
autō magnet(ism)
autōhiko electromagnet(ism)
hā (o te oro) tone (of sound)
hakoko refract(ion)
hangore flexible
hauropi ecology, ecological
hiko electricity
hiko tū static electricity
honohono katote ionic bonding
honohono ngātahi covalent bonding
hononga mokowā spatial relationship
hurihanga cycle
hurihanga-ora life-cycle
ikarangi galaxy
iranga genetics
kakano texture
kanorau koiora biodiversity
katote ion
kauwhiti lever
kawe conduct
kawekawe chemical
kiato density
kīrehe animal
kōhauhau atmosphere
koiora  biology
konganuku metal
korakora particle (chemical)
korehāhā extinct
kounga (kupu āhua) qualitative
kukuwhatanga evolution
mānu float
māori natural
mātakinga observation
mātātika ethics
matū matter
māwhaiwhai kame food web
mehamehanga solubility
momo species
moroiti micro-organism
nekenga motion
ngaru wave
ngota atom
ngotangota particle (subatomic)
ōkiko physical (i.e. nonchemical)
ōpunga

heat capacity

 oreore  alive
 oro  sound
 orotahi   note (of sound)
 paemahana  temperature
 pana   push
panoni change
panoni pūmau permanent change
panoni rangitahi temporary change
pāpāhua

base (vs. acid)

pītau-ira DNA
pōkākā heat
pūhui compound
pūhui konganuku  metal compound
puia volcano
pūmau o te pūngao conservation of energy
pūmotu element
puna ira gene pool
pūnaha system
pūnaha mātauranga knowledge system
pūnaha tohu symbol system
pūnaha-hauropi ecosystem
pūngao energy
pūngao moe potential energy
pūngao neke kinetic energy
ranu(nga) mix(ture)
rāpoi ngota molecule
raupapa kame food chain
rauropi organism
rere flight
rerekētanga ā-ira genetic variation
rongo odour
rū whenua earthquake
tae colour
tahu burn
tairongo sensory
Taka Pūmotu Periodic Table
tāpui wai water reserve
tatau (kupu āhua) quantitative
tauhohe matū chemical reaction
tauira model; pattern
tauira horahora hauropi ecological distribution pattern
taupori population
taurite equilibrium
tauru pulley
tautake philosophy
tipu plant
tītohunga ā-rongo

physical phenomenon

 tō  pull
 tō ā-papa  gravity
 tōpana force
 toro ātea  space exploration
 tuhi   record
 tukunga iho  inheritance
 uara ā-hinengaro  cognitive values
 uara ā-wairua  moral values
 urutapu pure
 wāhi noho  habitat
waikawa acid
waikura rust
waiwaro hydrocarbon
waku friction
warokore inorganic (chemical)
whai wāhi atu to experience
whaiwaro organic (chemical)
whakaata reflect
whakamātau tika fair test
whakaoti rapanga problem-solving
whakaputa uri reproduction
whakatauira modelling
whakatinana ira gene expression
whānau a Tama-nuite-Rā solar system
whiringa māori natural selection
Rauemi tūhono