Kati
Kia māhorahora te reo Māori
He whare rauemi reo Māori mā te katoa. Rukutia te mouri o te whare nei, rukutia te mouri o te ao nei. Rukutia kia ora tō whare reo.
Atua name goes here...
Ranginui
Atua matua o te rangi i runga nei, te pūtaketanga o ngā mea wairua, māramatanga, whakaaro. Ahakoa he aha te mea, e whai wāhi ana ki a Ranginui rāua ko Papatūānuku, taha wairua rāua ko tinana.
Kimihia ngā rauemi o roto o tēnei Atua
Papatūānuku
Atua matua o te papa whenua, ko te wāhi i tipu tuatahi ai ngā mea katoa o te ao tupu i te kikokiko, te tinana, te oneone tonu. Ahakoa he aha te mea, e whai wāhi ana ki a Papatūānuku rāua ko Ranginui.
Kimihia ngā rauemi o roto o tēnei Atua
Tāne
Atua o te ngahere, o ngā manu, o ngā kararehe, o te tangata, o te waka hoki. Nāna i whakawehe ōna mātua ka tokona te rangi ki runga ake. He pūtake ia nō te wānanga, nō ngā mea katoa e pā ana ki te mātauranga. Ko Tāne tētahi o ngā atua tino nui i te ao Māori, he whānui tōna pānga ki ngā mea maha.
Kimihia ngā rauemi o roto o tēnei Atua
Tūmatauenga
Atua o te tangata, te riri, o te pakanga. Ko ia anake e kaha tonu ana ki te whawhai ki ōna tūākana, ki ōna tēina kia noho ia hei toa rangatira ki runga ake i a rātou.
Kimihia ngā rauemi o roto o tēnei Atua
Rongo
Atua o ngā māra kai, o te kūmara me ngā momo hua katoa ka whakatipuria e te tangata. Ko ia anō te atua o te maungārongo, nā te mea, i te wā e mahi kai ana te iwi, kāore e whawhai ana.
Kimihia ngā rauemi o roto o tēnei Atua
Haumia
Atua aruhe me ngā momo kai e tupu kau noa i te whenua. I te wā e whakawehea ana ngā mātua, ka ngaro ia ki roto i te whenua, nō reira ka whai mana ia ki te kai e tupu noa ake.
Kimihia ngā rauemi o roto o tēnei Atua
Tāwhirimātea
Atua o ngā hau nui o ngā tūpuhi me ngā āwhā. Kīhai ia i tautoko i ana tēina kia whakawehea ō rātou mātua. Ka noho ia me tana matua ki te rangi. E whawhai tonu ana ia ki ōna tēina katoa.
Kimihia ngā rauemi o roto o tēnei Atua
Tangaroa
Atua o ngā moana, roto, awa hoki. Ko ia te mana o ngā momo ika katoa, tae atu ki ngā momo mātaitai. Kei a ia anō ētahi taonga nunui. Ka puritia ake e ia te wānanga o te whakairo me ētahi atu taonga nui.
Kimihia ngā rauemi o roto o tēnei Atua
Rūaumoko
Atua o ngā hiko, ahi puku me te rū whenua. E meatia ana e noho tahi ana rāua ko Hinenuitepō, te ariki o Rarohenga. Ko ia te pūtake o te moko, o te auahatanga hoki.
Kimihia ngā rauemi o roto o tēnei Atua
Whiro
Atua o te wero, o te uaua, o te kino, o ngā momo mate hoki. Ko te nuinga o ngā mate me ngā āhuatanga kino i takea mai i tēnei atua. Nōna te wairua whakataetae.
Kimihia ngā rauemi o roto o tēnei Atua
Hineahuone
Atua/Tupua o te ira tangata, o ngā whakatupuranga, o te tikanga, o manaaki
Kimihia ngā rauemi o roto o tēnei Atua
Whata Whata
Whata Whata
Whata Whata