Close

Tīrewa Marautanga

Te Takanga o Te Wā | Ataata | Tīrewa Marautanga

Video Transcript
Te Takanga o te Wā | Webinar 2 – Tīrewa Marautanga

I konei, ka kōrerohia ētahi whakaaro hou mō te marautanga ā-motu, mō Te Tīrewa Marautanga.

Ko Hineihaea Murphy tōku ingoa, nō Ngāti Kahungunu, nō Ngāti Apa, nō Ngāi Tahu. Tēnā koe, tēnā koutou katoa e mātakitaki mai nei.

I ahu mai te whakaaro mō te Tīrewa Marautanga i ngā kōrero kua puta i ngā kaiako, i ngā kura mō te marautanga ā-motu, me te hāngai o te marautanga rā ki ngā marau ā-kura me ngā wawata o ngā whānau, o ngā hapū, o ngā iwi mō ā rātou tamariki mokopuna.

I ahu anō te Tīrewa Marautanga i tā mātou titiro ki te āhua o te ao e noho nei tātou. Āe rā, he ao hurihuri tēnei. Kua tino rerekē te ao o nāianei i te ao o ō tātou mātua. Ka rerekē anō te ao o ā tātou tamariki i te ao e noho nei tātou i tēnei wā.

Nō reira, me rerekē anō ō tātou whakaaro mō ngā mea hei ako mā ngā tamariki kia rite ai rātou mō tō rātou ao, kaua mō te ao o te pakeke o nāianei.

Ko te mate, kāore tātou i te tino mōhio ki taua ao, te ao o anamata.

Nō reira, kia whakahoungia te marautanga ā-motu, me whakahou kia pakari, engari kia hangore, kia taea ai te whakahāngai i te marautanga ā-motu ki ngā āhuatanga o te ao e rerekē haere ana. Heoi, me pūmau tonu te noho mai o ngā āhuatanga e ngākaunui ana, e ohooho ana ki a tātou me ngā akoranga e Māori ai te tū a te tamaiti i tōna ao.

Me kaha ake anō tā tātou aro ki te whānuitanga o te pūnaha marautanga, ki ōna wāhanga katoa me ngā tūhononga i waenga i aua wāhanga.

Nā, ko tēnei mea te ‘tīrewa’ pea hei ārahi i ō tātou whakaaro. Ehara i te mea he hou te tīrewa ki a tātou. He hanga i waihangatia ai e ō tātou tūpuna mō te huhua noa o ngā take, pēnā i te whakairi i te whītau, i te kai rānei. Ka whakairia ngā kai, ngā aha rānei ki taua tīrewa kia tārehe, kia pakapaka.

I pēnei tā Te Wharehuia whakaahua ā-kupu i te tīrewa.

Ahakoa te momo tīrewa, ahakoa te take i hangā ai, ko te mea nui i whakatūria te tīrewa kia tika, kia hāngai, kia pakari i roto i te taiao, i te horopaki i tū nei taua tīrewa.

Koirā hoki ngā wawata mō te marautanga ā-motu, kia hāngai, kia pakari, kia whaihua ki ngā tāngata me te horopaki o te kura, kia whakairia ngā wawata o te whānau mō ā rātou tamariki, me ngā wheako ako o te ākonga ki runga i te tīrewa.

Ko te painga o te tīrewa, he māmā noa te kite atu i ngā hononga o ōna wāhanga, he māmā hoki te waihanga kia rerekē tōna āhua, he hanga kōngohe. Me pēnei hoki te pūnaha marautanga.

I tētahi pūnaha marautanga, he wāhi ki te marautanga ā-motu, he wāhi ki te marau ā-kura me ōna hōtaka ako; he wāhi anō ki ngā kaupapa aromātai, aromatawai kia mōhiotia te whaihua te aha rānei o te marautanga ā-motu me te marau ā-kura.

Ki te tiki ake i te āhua o te tīrewa hei tauira mō te pūnaha marautanga me ōna wāhanga, ka āhei tātou ki te whakatakoto i tētahi kaupapa ā-motu e arotau ana ki ngā kaupapa ake o tēnā kura, o tēnā kura. Waihoki, ki ngā wawata o te whānau mō ā rātou tamariki.

Me kī, ko te Tīrewa Marautanga tēnei e whakatakoto ana i te kaupapa ā-motu. Ko te pūtake, ko Te Tamaiti hei Raukura me ōna wawata e whā. Koirā ngā toko e whā o te Tīrewa Marautanga nei. Ko ngā pou nei ngā wawata mō ā rātou tamariki, arā, kia tū tāngata ai, kia mātau ki tēnei mea te ako, kia māia te tū hei uri whakaheke, kia matatau ki te tini mata o te reo.

He mea nui anō te kitea o ngā hononga i waenga i ēnei toko, ki te kaupapa ā-motu, ki ōna mātāpono me ōna uara.

Heoi, he tīrewa māmore tonu tēnei, e tū kau ana. Me whai kaho kia tū pakari ai te tīrewa nei.

Kāti, he wāhanga nui ngā kaho nō te tīrewa. Mā ngā kaho e tū ai te tīrewa, e tūhono ai ngā pou o te marautanga ā-motu me Te Tamaiti hei Raukura. E kīia nei ēnei kaho, he Tīrewa Ako. Koinei te wāhi ki te marau ā-kura. He momo tīrewa tonu ngā kaho, e whakairia ai ngā whāinga matua o te ako.

Ko tā ngā Tīrewa Ako he ārahi i te hōtaka ako o te marau ā-kura. Engari e tūhono ana ēnei toko whakapae ki ngā pou matua e whā o Te Tīrewa Marautanga. Nō reira, ko tā te Tīrewa Ako he whakamana, he whakatinana i ngā wawata o Te Tamaiti hei Raukura, ērā wawata ā-motu.

Kia whakaarohia ake te wāhi ki Te Takanga o te Wā i te tīrewa nei. Ka whakanohoia a Te Takanga o te Wā hei Tīrewa Ako. Ko ngā mea ka whakairia ki taua tīrewa, ko ngā whāinga ako o Te Takanga o te Wā. Heoi, ko aua whāinga ako, he whakamana, he whakatinana i ngā pou o Te Tamaiti hei Raukura, arā ngā toko o Te Tīrewa Marautanga.

Engari, kei te ahua tāngarangara tonu te Tīrewa Marautanga nei, ahakoa ōna kaho, ōna pae.

Nā, kia tū pakari ai te Tīrewa Marautanga, me mātua kite i ētahi kaho i waenga i ngā pou matua. He whiti, me kī, he tauhōkai te āhua o aua whiti.

Koinei te pūnaha aromātai ā-kura, ā-motu. Ko te Tīrewa Mātai tēnā. Ko tā te Tīrewa Mātai he whakaahuru i a tātou, kei te tino puta ngā hua e wawatahia ana, e whakaahuatia ana e Te Tamaiti hei Raukura, arā, kei te whaihua te Tīrewa Marautanga, kei te whaihua anō ngā Tīrewa Ako.

A kāti, kia hoki tātou ki taua kōrero a Te Wharehuia me te whakahāngai i te whakaaro ki Te Tīrewa Marautanga.

E whakanohoia ai te tīrewa, e whakairia ai ngā wheako ako o te ākonga ki runga i taua tīrewa rā. Ko te tīrewa ko te marautanga ā-motu, arā, ko Te Tīrewa Marautanga.

Tēnā koe, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

---

Translation.

Te Takanga o te Wā Webinar 2 – Tīrewa Marautanga

In this webinar we will be discussing some new ideas for the national curriculum, for “Te Tīrewa Marautanga”.

My name is Hineihaea Murphy. I’m from Ngāti Kahungunu, Ngāti Apa, and Ngāi Tahu. Welcome to everyone watching.

The idea for Te Tīrewa Marautanga arose out of feedback from teachers and schools about the national curriculum and its relevance to local curriculum, and the aspirations that whānau, hapū and iwi have for their children.

Te Tīrewa Marautanga also arose from our view of the world that we live in. Absolutely this is a changing world. Today’s world is different from the world of our parents. Our children’s world will be different again from the world that we live in today.

Therefore, we need to think differently about what is important for kids to learn so that they are ready for their world, not for the world of today’s adults.

The problem is that we don’t really know that world, the future world.

This means that in redesigning the national curriculum, it needs to be robust, but flexible so that it can be adapted to the things that change in the world. But we want to retain those things that matter to us, that we hold dear, and that enable children to be Māori in their world.

We also need to have a greater focus on the wider curriculum system, to all of its parts, and the connections between those parts.

We could use the ‘tirewa’ to guide our thinking. Tīrewa are not new to us. They were structures built by our ancestors for a range of purposes, such as hanging fibres or food. Food, or whatever, would be hung from tīrewa to dehydrate, to dry.

This quote is how Te Wharehuia described tīrewa.

Irrespective of the type of tīrewa or the reason it was built, what was important is that the tīrewa was built to be appropriate, suitable, and robust for the environment and context in which it existed.

That’s also our wish for the national curriculum, that it will be relevant, robust and useful to the people and the context of the school, and that the structure will support the aspirations of whānau for their children, and the learning experiences of ākonga.

The good thing about the tīrewa is that it is clear to see the connections of its parts. It’s also easy to construct it to a different shape – it’s flexible. A curriculum system needs to be like this.

In a curriculum system there is a place for a national curriculum, there is a place for local curriculum and its teaching and learning programmes, and there is space for evaluation and monitoring so that we know how useful the national and local curricula are.

If we take the concept of tīrewa as an example for the curriculum system and its parts, we can define a national approach that enables local application. Whatsmore, one that favours the aspirations of whānau for their children.

Let’s consider Te Tīrewa Marautanga as being the structure that outlines the national approach. At the basis is Te Tamaiti hei Raukura and its four aspirations. Those are the four posts of the Tīrewa Marautanga. The posts represent the aspirations for children, i.e., that they stand proudly, they are competent thinkers and learners, that are confident in their identity as Māori, and they are proficient communicators.

Another important aspect are the connections between the posts, and to the national plan, its principles and values.

But this tīrewa is bare and flimsy. It needs rails to strengthen it.

So, the rails are an important part of a tīrewa. The railings enable the tīrewa to stand and connect the posts of the national curriculum and Te Tamaiti hei Raukura. These rails are called Tīrewa Ako. They represent the place of local curriculum, and are a type of tīrewa in themselves from which key learning goals hang.

Tīrewa Ako guide the teaching and learning programmes within a local curriculum. But these horizontal rails connect to the four posts of the Tīrewa Marautanga. That means, the Tīrewa Ako need to give effect to the aspirations of Te Tamaiti hei Raukura, those aspirations that are shared nationally.

Let’s think now about the place of Te Takanga o te Wā in this tīrewa. Te Takanga o te Wā is positioned as a Tīrewa Ako. The things that are hung from that tīrewa are the key learning goals of Te Takanga o te Wā. But those goals need to give effect to the cornerstones of Te Tamaiti hei Raukura, those posts of Te Tīrewa Marautanga.

But Te Tīrewa Marautanga can still wobble, despite the horizontal rails.

In order for Te Tīrewa Marautanga to stand firmly, it requires other rails between the main posts. Cross beams that act as bracing.

These represent local and national evaluation and monitoring systems, or Tīrewa Mātai. Tīrewa Mātai assures us that the desired outcomes as described by Te Tamaiti hei Raukura are being met, and that the Te Tīrewa Marautanga and the Tīrewa Ako are effective.

Let’s go back to Wharehuia’s explanation and adapt it to the idea of Te Tīrewa Marautanga.

The tīrewa is erected so that ākonga learning can hang from that tīrewa. The tīrewa is the national curriculum, Te Tīrewa Marautanga.

Thank you all.

Hei wānanga

I a koutou e hanga ana i tō marau ā-kura, me whakaaro ēnei pātai:

  • He aha ngā akoranga matua me kaua rawa e waiho kia heipū noa?
  • Me pēhea te hononga o tō marau ā-kura ki te marau ā-motu?
  • He aha pea te āhua o tētahi tīrewa e whakaahua ana i tō marau ā-kura – he aha tana āhua, he aha hoki ōna wāhanga me ōna hononga matua?

Discussion points

In designing your local curriculum, think carefully about:

  • What learning can’t be left to chance?
  • How should your local curriculum relate to the national curriculum?
  • What might a tīrewa that reflects your local curriculum look like – what shape would it be, what would be its key parts and connections?