Close
Te Mana o Hinehau Thumbnail v2
Te Mana o Hinehau

Te Mana o Hinehau

Ngāpuhi

Te Mana o Hinehau

Ngāpuhi

Download
  • mp3
  • 34 MB
Audio Transcript
PŪRIRI:
I ngā wā o neherā, ko Hinehau te matakite o te iwi.
Ko Pūriri ahau. Ko ahau te kōhine a Hinehau rāo ko Tane Mahuta.
I te wā o Hinehau, ko ahau te pūtake o te iwi.
Ka muramura āku putiputi i nga pō o Hinetakurua. Ka rewa taku korowai whero ki te rangi.
Hoi nānō i te ao tūroa nei horekau anō kia puta aku putiputi.
Kei wareware rātou i te mana o Hinehau.
Ā, ko Hine tēnei. E hia kē ngā tau, ka hoki mai ia me tana mahanga ki te kāinga ki te whakanui i ō rāo rā whānau.
HINE:
Pūriri e kui, pai rawa atu to nohonga. Ka kite koe i te katoa o te ngahere nei. Āe marika, te ātaahua hoki.
HINEHAU:
E Hine, kua tae te wā hei whakamana i a koe...
HINE :
Nō wai tērā reo ...Pūriri e Kui i rongo koe?
Me hoki ahau, kua tata te pō…
NANA:
E Hine, hara mai ki te whare, ko te wā moe aeni...He pūrākau kei te haere...
HINE:
Ā, ko Nana tērā, me hoki mai ki te whare. Hei āpōpo ngahere, hei āpōpo Pūriri.
HINE:
Kia ora, kia ora koro,
KORO:
Kia ora e moko, pēhea ana te ngahere?
HINE:
E te tupuna! Kīhai anō kia puta ngā putiputi ā Pūriri.
KORO:
Aue. Nā te pakanga o te ao tūroa, kua pau katoa ngā putiputi o Pūriri.
TE HAU:
Hei aha ngā rākau Pūriri. Ko te tino pakanga ki a ahau, kei hea taku pūhiko e hine?
HINE:
Turituri Te Hau, e noho. He wā pūrākau tēnei.
TE HAU:
Āe, ānei te kōrero. Whakarongo mai ki ahau, mihi mai, karanga mai ko Te Hau ahau, ko ahau te toa o ngā toa!
E mōhio marika ana ahau te pūrākau nei, ko Hinehau te taniwha kikino. Kikino rawa atu…
NANA:
Kāhore e tama. Āe Marika, whakarongo mai korua (kōurua).
I mua i te taenga mai o te hapū o Te Parawhau. ko Ngāti Ruangaio te hapū.
Ko Ruarangi te papakāinga, ā, ko te wāhi nei, he tuhononga huna o ngā arawai me ngā anaroa ataahua.
Ā, ko Hinehau te ruahine he tohunga ia. Ko tōna mauri e noho tonu ana I roto I te rua o Ruarangi.
KORO:
Āe, tika tau. I te pō i mua atu i te pakanga, ko ngā rangatira ana hei haere atu ki te rua kōiwi o Ruarangi, kātahi ka moe te rangatira ki te taha o ngā kōiwi o Hinehau, kia puta ai i te pakanga! Ko te mana o tana toa i rongonui rawa atu.
NANA:
Āe, Whakarongo mai
ORIORI
Ko te mana o Hinehau i roto i a ahau.
Kia puāwai te mauri o Pūriri.
Ko te Mana o Hinehau i roto i a koe.
PŪRIRI:
Kua karanga mai a Hinehau ki ōna mokopuna mahanga a Hine rāo ko Te Hau ki te whakamana anō i a Hinehau. Kia toa te pakanga āio mō te whenua, mō te iwi e.
Arā, he wero kei te haere.
HINE:
He aha tērā?
Te Hau, e oho! Tino mataku ahau!
TE HAU:
E hine, e hine auē! Kei hea tāo? He moemoea tēnei?
HINEHAU:
Whakarongo mai rā, me haere tahi kourua, kia āio te oranga o te iwi e.
HINE:
I rongo koe i tērā?
TE HAU:
Nō, Horekau, Horekau, he moemoea tēnei!
HINE:
Ko te karanga nei, kua rongo ahau, ki hea? Ehara tēnei i te moemoeā!
TE HAU:
No no Hei aha! Kei hea taku waea, me rīngi Nana aenei.
Auē! He aha tērā? E oma! E oma!
HINE:
Te Hau! Te Hau! Ka oma tāo ki te Pūriri!
TE HAU:
He aha?
E Hine? Kei hea koe?!
Whaaaaa, nui rawa, tino kākāriki. He pepetuna! E ngākau nui ana a Hine ki aua ngārara. He tohu! He tohu! Me haere tōtika ahau ki te Pūriri!
HINE:
Hine-te-Marama āwhina mai, kei hea a Te Hau? Aue! Kua ngaro ahau i a ia. Whakakā mai rā tō rama. Tino rawe te nohonga nei i te matatihi o Pūriri.
TE HAU:
Hine? Kei runga rā koe?
HINE:
Te Hau!
TE HAU:
E heke! Kua pau tōku waea. Me hoki tāo ki te kāinga!
PŪRIRI:
Tēnā rā kourua, e ngā mokopuna a Hinehau. Kua tae te wā hei whakamana anō i a kourua.
TE HAU:
Āe marika! E kōrero ana a Pūriri?
PŪRIRI:
Āta whakarongo mai. Anei te wero:
Ā te pō nei, mauria mai tēnei putiputi ki te anaroa o Ruarangi, ā, ka waiatatia e kourua te oriori ki te rua o Hinehau. Ki te kore e whakaea, ka motu te āhuru mōwai mā tātou! Ka ngaro kourua i roto i tēnei ngahere mō ake tonu atu.
TE HAU:
Mō ake tonu atu?! E kī ra! E hia ana ahau ki te hoki ki te kāinga.
HINE :
Aue! He raru ki uta! Kua rongo koe? Ko te mana o Hinehau! I TĒNEI PŌ TONU!
PŪRIRI:
Āe, nō reira mahia te wero nei.
Kaua kourua e mānukanuka. Me haere tahi!
E mōhio ana au me pēhea, whai mai me haere tahi ki te repo!
TE HAU:
Ki te repo? I te pō nei? Aue.
Āta koia!
Hine! E hine. Kei kōnei koe? Me ahu pēhea ki te puta atu i te repo.
HINE:
Whai mai i tōku reo, kei tua i te piko ko ngā rua kōiwi huna.
TE HAU:
Titiro, titiro nga karu whero, aue te mataku!
HINE:
Karu whero? Ko Kūkupa tēnā, ko ia te mōkai a Hinehau!
KŪKUPA:
Kei hea ngā hua reka o te Pūriri?
Horekau he hua? Kīhai kourua i kuhu mai
HINE:
Kāore anō kia puāwai te rākau!
KŪKUPA:
Meinga meinga!
HINE:
Ka aroha e Kūkupa, he kaupapa tino nui tā māo i tēnei po nei!
TE HAU:
Tika tāu! He mahi hōhonu rawa tā māo e Kūkupa
KŪKUPA:
Hmmm...Ae Kuhu mai kourua, ka haramai te ata hāpara. Engari, kia tūpato!
He tino pōuri i roto i te rua kōiwi.
HINE:
Auē! Te Hau! He tino pōuri i roto nei! E mataku ana ahau.
TE HAU:
E mataku ana hoki ahau. Piri tata mai. Piri tata mai.
Kia kaha e Hine
Ko te mana o Hinehau i roto i a koe.
HINE: (ORIORI)
Ko te mana o Hinehau i roto i a ahau.
Kia puāwai te mauri o Pūriri...
Ko te Mana o Hinehau i roto i a koe.
TE HAU:
Titiro! Titiro! Ko nga kōiwi o Hinehau! He muramura ana ngā putiputi o Pūriri!
HINE:(ORIORI)
Kia āio te oranga o te iwi e.
Ko te mana o Hinehau i roto i a ahau.
HINEHAU:
I te mātakitaki au i tō kourua haerenga...
E Hine, kua rapua e koe tō ake pūmanawa, arā ko te reka hoki o tō reo!
Te Hau, kua rapua e koe tō ake pūmanawa, arā ko te ngākau māhaki hei ārahi i tō whānau!
Kua hikina te mauri, kua mōwai te whenua, kua ea!
Ka haramai te ata hāpara. Me wehe kourua. Māku e ārahi i te hau kaha hei kawe i a kourua ki te kāinga.
Me maumahara kourua. Kei a kourua te mana!
HINE:
Kua tae mai ki te kāinga,
TE HAU:
Nana! Koro! Kei hea kourua?
KORO:
Kei raro i a Pūriri e moko, haere mai!
NANA:
Aku moko, rā whānau ki a kourua! Pehea o korua (kourua) moemoeā?
TE HAU:
Nana, Koro, ae marika! I tutuki māo i tētahi wero nui! I tūtaki au i a Pūriri me Kūkupa, me tētahi Pepetuna tino nui rawa atu.
NANA:
Nē rā? Ahhh, kua hoki mai a Kūkupa. Kua puta ngā putiputi, hei whakanui i tō kōrua (kourua) rā whānau.
KORO:
He tohu pai tērā!
TE HAU:
Āe he tohu pai,
ka ora tatou katoa.
HINE: (ORIORI)
Ko te mana o Hinehau i roto i a ahau...
Kia puāwai te mauri o Pūriri
Ko te mana o Hinehau i roto i a koe.
Kia aio te oranga o te iwi e.
Ko te mana o Hinehau i roto i a koe.
PŪRIRI:
I ēnei rā, ka muramura te korowai whero i te rangi, hei pūtake mo te iwi. Ka āio te oranga o te iwi.
Ia tau ka hoki mai ngā mokopuna a Hinehau ki te haukāinga ki te whakamana i a tātou anō.
Hoina anō “Ko te Mana o Hinehau ki roto i a koe.”
Kua mutu!