Close
Screen Shot 2020 06 10 at 10 v2.51.40 AM
Te hīraurau hopanga Video

Te hīraurau hopanga

Video Transcript
[Puoro timatanga]
[Puoro manu]

TEANAU

Tēnā koutou e te whānau, ko au
anō tēnei tētahi matua ki te kāinga.

Kei te kimi au ētahi whakaaro mō tēnei
mea te whakaako tamariki ki te kāinga

Ahakoa ko wai te iwi,
ahakoa kei hea rānei te tangata,

ki te ui atu tātou ki ō tātou pakeke,
ō tātou kaumātua

me pēhea tātou e ora ai i te wā o te mate,

koianei te whakahoki, “kia pai ai te
haere whakamua, me titiro whakamuri”.


[Puoro tuarongo]

Kei konei māua ko Hohepa e wānanga ana i ngā akoranga o mua.


Hohepa
[paku katakata]

Tēnā koe i tō pātai. Kia hāngai te kupu ki tāu e uiui mai nei.

Ahakoa ko wai te iwi, nō wai ngā mātauranga he ōrite ngā akoranga o roto.

Ka titiro whakamuri tātou ki ngā kōrero ā-iwi, ki ngā waiata koroua, ki ngā pūrākau, ki ngā whare kōrero,

otirā ki ngā akoranga a kui mā, a koro mā hei tauira ake i ngā pūmanawa, i ngā pūkenga i ngā aha anō hei tūāpapa i te ako.Nā reira, kei roto i ō tātou whakapapa te oranga. Heoi anō, mā tātou tonu te huarahi ki te rā āpōpō e para.

Nā reira ki te aro tātou ki ngā akoranga a Māui, he tauira kei reira. Hei tauira, ko tana whakapōturi i te haere o Tama-nui-te-rā

kia roa te wā ki te mahi i ngā mahi o te rā,


ko tana hī ake i te ika tapu, ko tana rapu i tana pāpā.


Ki te wetewete tātou i ngā akoranga nei hei painga mā tātou i nāianei, anei pea ētahi.

Ko te tuatahi o ngā akoranga ako i tēnei o ngā poutama, ko te aro ki te raruraru kei mua i a ia.Ki te whakaaro ki te raru i pā ki a Māui,

nā reira i whakapōturi i te haere o te rā, he hōhā katoa a ia ki te tere o te rā i te rangi, heoi anō he wā poto rawa ki te mahi i ngā mahi mō te iwi.


Ko te āhuatanga ako tuarua, ko tana hīraurau i te raruraru rā.

Kia hoki ake ki te pūrākau mō Māui me te rā. Ko tana hīraurau ki te raru, he whakapōturi i tana haere!

I mōhio a ia, he mahi nui, he mahi uaua, heoi anō, he nui rawa ngā hua mō te iwi.


Ko te āhuatanga ako tuatoru, ko te whakatinanatanga o te hīraurau.

Nā, ahakoa ngā pūmanawa, ahakoa ngā pūkenga o Māui,

i mōhio a ia me mahi tahi rātou ko ōna tuākana ki te whakapōturi i te rā kia tutuki noa te mahi, ā, me ū rātou ki tētahi rautaki.

Nā, e tino mōhio ana tātou katoa ki te hua o tēnei mahi a Māui me ōna tuākana.
Ko te tuawhā o ngā āhuatanga ako, ko te hoki, ko te hoki kia pai ake, kia tika ake, kia tutuki noa te mahi.


Ki ōku whakaaro, ko te akoranga nui kāore pea e āta kōrerotia i roto i te pūrākau nei,


ko te kaha o Māui me ōna tuākana ki te whakamātau i ēnei mahi, i ēnei pūkenga,


hei hīraurau kia hua mai ai tā rātou i hiahia ai.


Arā, he aha te muka pai, he aha rānei te whiri tika,he aha hoki ngā karakia hei āwhina, he aha rā, he aha rā.

He mahi nui, he mahi roa kia tino mātau ai rātou ki ngā āhuatanga katoa e tutuki ai te mahi.HOHEPA
Ka tika hoki. He tikanga ako tahi tēnei kia whai hua ai te whānau!

Mā whero, mā pango ka eke!


Nā reira ko te wānanga tuatahi mā te whānau, he aha ētahi raru o te wā?


Ahakoa iti, ahakoa nui, he raru te raru. Ko te mea nui, kia kaha koutou katoa ki te kōrero i ō koutou whakaaro.


Me matapaki tahi i te take he raru tēnā ki a koutou.


Ko te whāinga i konei kia whakaae koutou, āe - he raru tēnā. Ki te kore te katoa e whakaae, whakaarohia tētahi atu raru.

Kia whakaae ana koutou ki te raru, ka whakaaro i nāianei me pehea te hīraurau i te raru.


He wā pai tēnei kia tukuna whakaaro kia rere, kia nui, ā, kia rerekē.


Kātahi rā ka āta whakawhāiti mai i ēnei whakaaro ki te momo mahi hīraurau tino pai.Ka ea ana tēnā, ko te mahi nui i nāianei, he āta whakatakoto i te huarahi hei whakatutuki, hei whakatinana i aua mahi hīraurau.Arā, he aha ngā mahi, he aha hei āwhina i a koutou, he pūkenga rānei hei whai, he aha atu rānei?


Ka rite ana tēnā, ka huri ki te hanga, ki te whakarite, ki te whakamātau i te mahi hīraurau. Kia eke ki tēnei taumata, he wānanga anō kei te haere.

Ko te aromatawai i te pai, i te hāngai, i te whaihua o tā koutou mahi hīraurau kia pai ake,

kia tika ake, kia hua mai ai tā koutou i hiahia ai.
(Puoro mutunga)