Close
TAoTRM Assests 08 v2
Ngā Putanga

Ngā Putanga

o Te Ahu o Te Reo Māori

Ko tā Te Ahu o te Reo Māori, he:

  • Whakatupu i te āheinga o te ohu kaimahi whānui o te kura kōhungahunga, te kōhanga reo, te puna reo, ngā kura tuatahi, ngā kura takawaenga, ngā kura tuarua me ngā wharekura hoki, kia māia ake ai rātou ki te whakamahi i te reo kia tika i ia rā, me te aha, ka whakatōkia te reo Māori i roto i ngā tikanga whakaako me ngā kaupapa ako.
  • Āwhina i ngā kaikōrero hou o te reo Māori me ngā kaikōrero matatau hoki e ngana nei ki te whakapiki i tō rātou mātautanga, ō rātou pūkenga me ō rātou wheako me te reo Māori.

Kei roto i te ohu kaimahi mātauranga ko ngā kaimahi e pāhekoheko ana, e taunaki ana hoki i ngā akoranga o ngā ākonga katoa, pēnei i ngā kaiako, ngā tumuaki, ngā kaimahi whakaaako kore me ngā kaimahi hāpai i roto i ngā kura kōhungahunga, ngā kōhanga reo, ngā kura auraki me ngā kura Māori.

He wāhanga kotahi tēnei i roto i tētahi kaupapa whānui e taunaki ana i tā te Kāwanatanga hāpai ake i tana tautoko ki te whakapiki i te ratonga o te reo Māori i roto i ngā kura.

Ko te poipoi i tō tātou taonga o te reo Māori, kia tupu, kia hua ai --- koia ko te tikanga o Te Ahu o te Reo Māori.

E aro nui ana ngā kaupapa katoa o Te Ahu o te Reo Māori ki te reo ā-iwi, ki ngā tikanga ā-iwi me ngā kōrero tuku iho nō ngā iwi.