Close

Te Pātaka Paerewa

Kaupae Tuatahi

thumb putaiao 320x180

AS91719 1.1 Te whakatairite i ngā āhuatanga o tētahi kaupapa pūtaiao mai i te tirohanga o mātauranga Māori me mātauranga Pākehā

Kia aromatawaingia te whakatairite i ngā āhuatanga o tētahi kaupapa pūtaiao mai i te tirohanga o mātauranga Māori me mātauranga Pākehā.

Pāwhiria

thumb putaiao 320x180

AS91720 1.2 Te whakaatu māramatanga ki ētahi āhuatanga o te rauropi

Kia aromatawaingia te whakaatu māramatanga ki ētahi āhuatanga o te rauropi. 

Pāwhiria

thumb putaiao 320x180

AS91721 1.3 Te tūhura i ētahi āhuatanga o tētahi pūnaha hauropi i Aotearoa

Kia aromatawaingia te tūhura i ētahi āhuatanga o te pūnaha hauropi i Aotearoa. 

Pāwhiria

thumb putaiao 320x180

AS91722 1.4 Te whakaatu māramatanga ki ētahi āhuatanga e pā ana ki a Papatūānuku

Kia aromatawaingia te whakaatu māramatanga ki ētahi āhuatanga e pā ana ki a Papatūānuku.  

Pāwhiria

thumb putaiao 320x180

AS91723 1.5 Te whakaatu māramatanga ki ētahi āhuatanga e pā ana ki a Ranginui

Kia aromatawaingia te whakaatu māramatanga ki ētahi āhuatanga e pā ana ki a Ranginui. 

Pāwhiria

Kaupae Tuarua

thumb putaiao 320x180

AS91766 2.1 Te whakahāngai huatau koiora ki tētahi rauropi whakahirahira ki te Māori

Kia aromatawaingia te whakahāngai huatau koiora ki tētahi rauropi whakahirahira ki te Māori.

Pāwhiria

thumb putaiao 320x180

AS91767 2.2 Te tūhura i ngā panoni hauropi o tētahi wāhi whakahirahira ki te Māori

Kia aromatawaingia te tūhura i ngā panoni haupori o tētahi wāhi whakahirahira ki te Māori.

Pāwhiria

thumb putaiao 320x180

AS91768 2.3 Te whakahāngai huatau pūtaiao ā-nuku ki tētahi āhuatanga e pā ana ki a Papatūānuku

Kia aromatawaingia te whakahāngai huatau pūtaiao ā-nuku ki tētahi āhuatanga e pā anaki a Papatūānuku.

Pāwihria

thumb putaiao 320x180

AS91769 2.4 Te whakahāngai huatau tātai arorangi ki tētahi whetū whakahirahira ki te Māori

Kia aromatawaingia te whakahāngai huatau tātai arorangi ki tētahi whetū whakahirahira ki te Māori.

Pāwhiria

Kaupae Tuatoru

thumb putaiao 320x180

AS91818 3.1 Te arotake ki tā te Māori titiro i ngā huatau matua o te ariā kukuwhatanga hei puna ira tangata

Kia aromatawaingia te arotake ki tā te Māori titiro i ngā huatau matua o te ariā kukuwhatanga hei puna ira tangata.

Pāwhiria

thumb putaiao 320x180

AS91819 3.2 Te arotake ki tā te Māori titiro i te raweke ira

Kia aromatawaingia te arotake ki tā te Māori titiro i te raweke ira.

Pāwhiria

thumb putaiao 320x180

AS91820 3.3 Te tātari i ngā taukumekume mō te whakamahi i ngā rawa o Papatūānuku

Kia aromatawaingia te tātari i ngā taukumekume mō te whakamahi i ngā rawa o Papatūānuku.

Pāwhiria

thumb putaiao 320x180

AS91821 3.4 Te tātari i ngā matatika e pā ana ki te mahi a te tangata i te ātea

Kia aromatawaingia te tātari i ngā matatika e pā ana ki te mahi a te tangata i te ātea.

Pāwhiria

Related Resources