Close
thumb Ka eke ki Wairaka
Ka eke ki Wairaka Web

Ka eke ki Wairaka

thumb Ka eke ki Wairaka
Ko te arotahinga o tēnei kōwae ako, ko ngā kaupapa ka ara ake i te waiata aroha 'Ka Eke ki Wairaka' nā Puhiwahine. He ako, he āta tirotiro tahi i tēnei mōteatea he tino whāinga. He kaupapa anō: ngā kaitito wāhine o mua rā, o muri mai; waiata aroha; Ngātoroirangi; Waiariki. Taumata Tau: 7-8, Taumata 3&4 o Te Marautanga o Aotearoa, Arareo Māori