Close
hr strat
Hei Raukura Mō te Mokopuna - Strategy

Hei Raukura Mō te Mokopuna - Strategy

Ngā Raukura. 3 feathers intertwined - red, blue and yellow.

 

He rautaki a Hei Raukura Mō Te Mokopuna ki te whakapakari i te reo matatini me te pāngarau puta noa i ngā huarahi akoranga o te reo Māori. He mea tono e Te Tāhuhu o te Mātauranga, ā, i whakawhanaketia, i whakaritea hoki e ngā mātanga tautōhito me ngā kaiārahi i te kaupapa o te reo matatini me te pāngarau, me te tāpaetanga nui mai i ngā ākonga, ngā raukura, ngā whānau me ngā Kaiako o te rāngai.

Hei Raukura Mō Te Mokopuna is a strategy to strengthen te reo matatini and pāngarau across te reo Māori education pathways. It was commissioned by the Ministry of Education and was developed and prepared by experienced practitioners and leaders in the field of reo matatini and pāngarau, with significant contribution from ākonga, raukura, whānau and Kaiako in the sector.

 

Ko te mokopuna kei te toi o ngā whakaaro.

 

He mea karanga tēnei rautaki hei wāhanga o te whakahoutanga o Te Marautanga o Aotearoa e tino hāngai ana ki te iho matua torowhānui me ākonga o te rautau rua tekau mā tahi a Te Tamaiti Hei Raukura, e whakanoho ana i te ākonga ki te uho o ngā mahi ako.

The strategy has been called for as part of the redesign of Te Marautanga o Aotearoa and aligns strongly to the holistic and 21st century learner philosophy of Te Tamaiti Hei Raukura, placing the ākonga at the centre of learning.

A young Māori child smiling and playing with other children and a teacher in the background.

Ko tā Hei Raukura mō te mokopuna, mā roto i te whakahoutanga o Te Marautanga o Aotearoa, e whai ana i te āheinga ki te whakatairanga me te whakaniko i tētahi māramatanga ā-mātauranga, ā-kaupapa Māori hoki o te reo matatini me te pāngarau. Mā te whakahoki mai i te kaupapa ake o te reo matatini me te pāngarau, e whakaata pai ake i te Māori e angitu ana hei Māori, me te mahi matua a te reo matatini i te paetae me te angitu o ngā mokopuna Māori.

Hei Raukura mō te mokopuna, through the redesign of Te Marautanga o Aotearoa, takes the opportunity to promote and enhance a mātauranga and kaupapa Māori understanding of te reo matatini and pāngarau. Reclaiming the original intent of te reo matatini and pāngarau should better reflect Māori succeeding as Māori and the central role of te reo matatini in the achievement and success of mokopuna Māori.

 

"He taonga te reo matatini ki tōku ao, hei ara rērere ki te ao whānui."

"Te reo Matatini, a treasured pathway by which to access knowledge and understanding of my world."

 

E tūtohu ana a Hei Raukura Mō Te Mokopuna i te tūranga waiwai o ngā kaiako ki te whakamōrahi i te angitu o ngā ākonga, me te tāpae i te āheinga mō ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi ki te whakamārama he aha te mātauranga ki a rātou, ā, he pēhea te whakapuaki i roto i tā rātou marau ā-kura.

Hei Raukura Mō Te Mokopuna recognises the critical role kaiako play in maximising ākonga success and offers the opportunity for whānau, hapū and iwi to define what mātauranga is to them and how it is expressed in their marau ā-kura.

A young Māori boy playing with Lego. E whakahōnore ana te rautaki i ngā tikanga pai rawa o te wā nei i ngā taiao mātauranga o ngā kura Māori me te reo Māori, me te whai anō ki te tautoko tonu i ngā ākonga me ngā kaiako ki te ako i ēnei pūkenga tūāpapa i roto i te reo Māori, e whakamahia ana e ngā ākonga ki te whai wheako i te ao.

The strategy honours good practice that already exists in kura and te reo Māori education settings and aims to further support ākonga and kaiako to learn and teach these foundational skills in and through te reo Māori, which ākonga use to experience the world.

Hei wāhanga o te tautoko kei roto i te whakatinanatanga o te rautaki, ka motuhake te mahi hei whakawhanake i te matatau o ngā Kaiako i te reo Māori. Ka uru ki tēnei ko te whakarite kia mārama ngā kaiako ki ngā tūmomo mātauranga e hāngai ana ki te reo matatini me te pāngarau, ā, e mōhio ana hoki ki te tuku i tēnei mātauranga i te horopaki Māori.

As part of the support included in the strategy’s implementation, specific efforts will be given to develop the proficiency of Kaiako in te reo Māori. This will include ensuring kaiako understand the bodies of knowledge specific to te reo matatini and pāngarau, and that they know how to impart this knowledge in a Māori context.

Kia Rangatira te iwi – E miramira ana te rautaki i te hiranga o ēnei pūkenga i te tūāoma o te whakatutuki i ngā wawata o ngā iwi mō te whakarauora reo, otirā he aronga hoki tō te rautaki ki te whakapakari i te reo Matatini me te Pāngarau.

Kia Rangatira te iwi – The strategy with a focus of strengthening te reo Matatini and Pāngarau, emphasises the importance of these skills in the journey of reaching iwi aspirations of language revitalization and regeneration.

E whakatinanatia ai tēnei rautaki, e whai ana mātou ki te tuitui haere i tāna ahunga rautaki i roto katoa i te whakahoahoatanga anō o Te Marautanga o Aotearoa. Mā te mahere rautaki mahi e mātua whakarite e tautokona ana ngā kura mō te whakawhanaketanga o te whakatinanatanga, me tā rātou marau ā-kura. Ka whakatakoto te mahere mahi i ngā tikanga mahi hei whakauru i ngā mahi tūtohu, ka āta whakahaeretia hei ngā tau e rima, neke atu rānei. Ka uru ki tēnei te mahi tahi me ngā kaiako me ngā mātanga tautōhito me ngā kaiārahi o te reo matatini me te pāngarau.

To implement the strategy, we aim to weave its strategic direction throughout the redesign of Te Marautanga o Aotearoa. A strategic action plan will ensure kura and schools are supported for development implementation and of their marau ā-kura. The action plan will outline methods to introduce the recommended actions in phases over a period of at least five years. This will include working with kaiako and experienced practitioners and leaders in te reo matatini and pāngarau.

A kaiako (teacher) speaks with ākonga (a student).

Ka haere tonu ngā mahi a Te Tāhuhu o te Mātauranga ki te mahi tūtatahi ki ngā kura, ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi, me ngā mātanga o te rāngai ki te whakatinana i a Hei Raukura Mō Te Mokopuna. E pōhiritia ana e mātou ō urupare me ō pūkenga, ahakoa te wā, i a mātou e koke ana i ēnei mahi mā ā tātou tamariki mokopuna, ngā rangatira mō āpōpō.

Te Tāhuhu o te Mātauranga will continue to work closely with kura, whānau, hapū, iwi, and sector experts to implement Hei Raukura Mō Te Mokopuna. We welcome your feedback and expertise, at any point, as we progress this mahi for our tamariki mokopuna, ngā rangatira mō āpōpō.

Ka whakamōhio haere tonu mātou i a koe mō te rautaki mā Kauwhata Reo.
Mēnā he pātai anō āu, tēnā īmērā ki Tereo.Maorigroup@education.govt.nz 

We will keep you updated on the strategy through Kauwhata Reo. If you have any further questions, please email Tereo.Maorigroup@education.govt.nz

 

 

Hei Raukura Mō te Mokopuna - Strategy - Te Reo Māori PDF

  • Hei-Raukura-Mo-te-Mokopuna-Te-Reo-Maori.pdf
  • 3.2 MB
Hei Raukura Mō te Mokopuna - Strategy - English PDF

  • Hei-Raukura-Mo-te-Mokopuna-English.pdf
  • 3.2 MB