Close

Tā te Māori tuku - pukapuka tuarua

He kohinga tēnei e whakatairanga ana i ētahi āhuatanga nō neherā hei ako mā te ākonga hītori. He pukapuka tautoko tēnei mā ngā kaiako, mā ngā ākonga hoki, i ngā akoranga pakirehua. Ko te arotahinga o tēnei putanga ko te Whakapapa, tētahi o ngā tirohanga nō roto mai i o Te Takanga o Te Wā.

 

 

thumbnailI te tau 1896 ka tukuna a Wairarapa Moana e Ngāti Kahungunu ki Wairarapa ki te Karauna hei ‘tuku rangatira’. Engari i pōhēhe ngā uri Māori o Wairarapa i hokona kētia te moana e ō rātou tūpuna. I whakanekehia te iwi ki Te Rohe Pōtae. Nā reira i raru ai ngā hononga ki a rātou anō, ki ō rātou whenua me ā rātou tikanga. Ka tūhura tēnei tuhinga i ngā pānga o ēnei āhuatanga ki te iwi o Ngāti Kahungunu ki Wairarapa nō muri i te tuku rangatira, ā mohoa noa nei. 

 

Ngā Ata Kūkara

Te Tuku Rangatira

  • Te-Tuku-Rangatira.pdf
  • 2.7 MB

thumbnail

Ka uia a Catherine Messenger-Weepu, nō Kāti Waewae, mō ngā tikanga e pā ana ki te pounamu, ka mutu ka whakamāramahia ngā āhuatanga o ngā momo. Ka kōrero hoki ia mō tētahi hei tiki o tōna whānau, e kīia nei ko Tūmatauenga.

Ngā Ata Kūkara

Pounamu

  • Pounamu.pdf
  • 568 KB

thumbnailHe kōrero whakaari tēnei mō ngā whakaneketanga o tētahi taonga ki tā te tirohanga a te taonga. Mai i tōna ngaromanga ki tōna kitenga tae noa mai ki ngā tirohanga a te tangata mōna. Mai i tōna putunga, ki tōna whakahokinga ki tōna ūkaipō.

Ngā Ata Kūkara

He kikomatihikotāpiri tēneituhingakei te whakaputanga NgāAtaKūkara hei whakawhānui i te ako a ngā ākonga.

He taonga hāereere

  • He-Taonga-Haereere.pdf
  • 2.8 MB
Tā te Māori tuku - te katoa

  • Ta-Te-Maori-Tuku-te-katoa.pdf
  • 6.9 MB

KSMKa kitea i tēnei aratohu te pouako he kupu pakirehua, he ngohe hoki kia whai māramatanga ai koe ki tēnā tuhinga, ki tēnā tuhinga. He tīwhiri hoki kei ngā ngohe te arotake, e hāngai ana ki ngā whāinga e whā o Te Takanga o Te . 

Tā te Māori tuku - mā ngā kaiako

  • Ta-te-Maori-tuku-mo-nga-kaiako.pdf
  • 442 KB