Close

The Ministry of Education is seeking providers of educational experiences to enrich the school learning experience

Mon 18 October 21

Te whakangako i ngā akoranga a ngā ākonga i rō kaupapa nō Aotearoa ake.

Ko ngā wheako Enriching Local Curriculum (ELC) he wheako hāpono, mahi ā-ringa/kukume hinengaro, pāhekoheko, he mea hāpai hoki i te ako ā-marautanga. Ka mahi ngātahi ngā kaituku ratonga me ngā kaiako hei whakarite whakaakoranga e tutuki ai ngā matea ako o ngā ākonga kei ngā kura kāwanatanga me ngā kura tāuke, ngā kura rumaki reo Māori, ngā whakaakoranga kōhungahunga me ngā kura motuhake kua rēhita.

Tō mātou hiahia

E whai ana te Tāhuhu o te Mātauranga ki te tango wheako (ELC), hei tautoko, hei whakaniko hoki i te ako a te ākonga mā The New Zealand Curriculum, Te Marautanga o Aotearoa me Te Whāriki.   

Ko ēnei wheako anō he wheako whānui e takea mai ana i te wheako whakangako marau ā-kura e tō mai ana i ngā puna kōrero ā-rohe me ngā rauemi hei whakaatu i ngā whakahoatanga tikanga rua whai kiko me ngā tino puna kōrero o te mana whenua me ētahi atu tāngata pupuri korero.

Ka toro atu ngā kaituku ratonga ki ngā rauemi me te mātauranga ā-hapori kia taea ai ngā mōhiotanga ā-rohe, ā-iwi hoki. Ka mahitahi hoki ngā kaituku rātonga me ngā kaiako, ā, ka mātua whakarite kia kīnaki ngā wheako i te ako ā-mārautanga i ngā kura me ngā whakaakoranga kōhungahunga.

Ka taea te tuku ratonga i ētahi wāhi motuhake, i rō kura me ngā whakaakoranga kōhungahunga, ā-mariko, i hea atu rānei.  Ko te tino me uaua te mahi i ēnei wheako i roto i ngā mahi ā-marautanga o ia rā.  

He huarahi tēnei mā ngā kaituku ratonga pērā i ngā whakahaere ā-hapori, ngā marae, ngā papa kararehe, ngā whare pupuri taonga, ngā pāka hītori, ngā whare whakaaturanga mahi toi, ngā rauhanga mātauranga ā-waho, ngā wāhi toi whakaari, pūtaiao hoki.

E hiahia ana Te Tāhuhu ki te whakarite he paepae kaituku ratonga mō ELC hei tautoko, hei whakangako hoki i te ako a ngā ākonga mā te New Zealand Curriculum me Te Marautanga o Aotearoa.

Kia whiriwhiria koutou mō tēnei kaupapa me whakaoti, me tāpae hoki i te Puka Urupare ELC RFP me te pukamahi Pūtea 2021 ELC Excel e wātea ana i runga i a GETS.  Ki te hiahia āwhina koe me whakapā atu ki GETS | Ministry of Education - Enriching Local Curriculum (ELC)

 

The Ministry is seeking to procure enriching local curriculum experiences that complement and enhance student learning through The New Zealand Curriculum and Te Marautanga o Aotearoa.   

The Enriching Local Curriculum (ELC) programme encourages the use of local curriculum enrichment experiences, as we know that many communities already have businesses providing enriching educational experiences. Successful applicants will provide experiences that draw on local resources and expertise, and that reflect meaningful bicultural partnerships with key mana whenua and other local knowledge holders.

The ELC aims for experiences to be authentic, hands-on, minds-on and interactive while building on class learning. Providers and schools work in partnership to ensure that programmes meet the learning needs of students in state and integrated schools, kura and registered private schools in years 1-13.

Providers will draw on community resources and expertise to access local knowledge and iwi knowledge. Providers will work with teachers to ensure experiences will complement class learning in schools and kura.

Service delivery can be on special sites, in school, virtual, or elsewhere in the community.  In essence, they provide experiences not easily replicated in regular classwork.

This is an opportunity for providers such as community organisations, marae, zoos, museums, historic parks, art galleries, outdoor education facilities, performing arts and science centres.

The Ministry is seeking to procure a panel of suppliers for ELC services that complement and enhance student learning between Years 1-13 through the NZC and TMoA.

To be considered, we require suppliers to complete and submit the ELC RFP Response Form and the 2021 ELC Excel Budget workbook available on GETS.  For assistance with this process, please contact GETS | Ministry of Education - Enriching Local Curriculum (ELC)