Close

Te Marautanga o Aoteroa Refresh

Thu 11 February 21

Ko te Whakahouanga o te Marautanga o Aotearoa

E māori motuhenga ake ai te marautanga

Kua tauākītia e te Minita Tuarua mō Te Mātauranga, e Jan Tinetti, ko te Marautanga ā-Motu, ā, tae atu hoki ki Te Marautanga o Aotearoa, ka whakahoungia hei te whā ki te rima tau e heke mai nei. Ka nekehia e te whakahouanga te anga o te marautanga o mohoa nei ki tētehi e whānui ake ai te tirohanga, e aro nui ai hoki ki te ākonga, nā runga i te pou tarāwaho o He Tamaiti Hei Raukura. Mā He Tamaiti Hei Raukura te ākonga hei whakarite mā roto mai i te whakawhanake i ngā pūkenga me ngā āheitanga, e tū mahi ai ki tō tātou ao hurihuri i runga i te tūāpapa kaha o te mātauranga Māori i te ao Māori, ā, i runga hoki i tōna anō tuakiritanga, reo, ahurea hoki.

Ko te tauākītanga o te whakahouanga, i ahu mai i te mahi roa i hua ake i roto i te Kōrero Mātauranga e mārama ake ai ki ngā hiahia o ngā ākonga i te tirohanga ā-whānau, ā-kaiako, ā-kura, ā-hapū, ā-iwi, ā-hapori kura whānui anō hoki.

I roto i te kohikohinga whakahokinga kōrero i tae mai ki a mātou, i rongo mātou me whakawhānui atu e mātou te mātauranga māori i roto i Te Marautanga o Aotearoa, mā roto mai i te whakatūturu i te torowhānui me te aro pū ki te ākonga, kia kite ai te ākonga me te whānau i a rātou anō i roto i tā rātou ako me te takahi i te huarahi o te mātauranga. E whakaae ana mātou.

Refresh of Te Marautanga o Aotearoa

To become a more authentic indigenous curriculum

Associate Minister for Education Jan Tinetti has announced that the National Curriculum, including Te Marautanga o Aotearoa will be refreshed over the next four to five years. The refresh will shift the framing of the current curriculum structure toward a more holistic and ākonga centred focus, based on the He Tamaiti Hei Raukura framework. He Tamaiti Hei Raukura will prepare ākonga for the future by developing the skills and capabilities to operate successfully in our ever-changing world with a strong grounding of mātauranga Māori within te ao Māori, as well as in their own identity, reo and culture.

The announcement of the refresh comes as a result of the longstanding work that has been happening through Kōrero Mātauranga to better understand the learning needs of ākonga from the perspective of whānau, kaiako, kura, hapū, iwi and wider schooling communities.

Amongst the collective feedback that we received, we heard that we need to expand on the indigenous knowledge within Te Marautanga o Aotearoa by ensuring it is more holistic and ākonga focused, where ākonga and whānau can see themselves in their learning and education pathway. We agree.

 

Tō mātou ahunga mai

Ko te tukanga o te whakahouanga i te marautanga, ka whakataungia i runga i mahi tahi a Te Tāhuhu o te Mātauranga me ngā kura, ngā whānau, ngā mātanga ā-rāngai me ngā hapori ā-rohe i ngā marama 18 kua pahemo ake nei, i whakaū ai, me hirahira te panonitanga o Te Marautanga o Aotearoa e pai ai te whakarite i ā tātou ākonga mō tō rātou anamata.

How we got here
The process of refreshing the curriculum will be based on work the Ministry of Education has been doing with kura, whānau, sector experts and local communities over the past 18 months, which confirmed that significant change is needed for Te Marautanga o Aotearoa to ensure it continues to prepare our ākonga well for their future.

 

Ka pēwhea te āhua?

Ka āta panonihia roto anō i te roanga o te whā ki te rima tau, tīmata mai ana i te kiko o te marautanga hukihuki hou mō Te Takanga o te Wā (Aotearoa New Zealand Histories), ā, ka noho mai hei whenu tuarima i roto i te wāhanga ako mō te Tikanga ā-Iwi. Ka rite te kiko hou mō Te Takanga o te Wā hei akoranga ki rō kura ā te tau 2022.

Ko te tirohanga torowhānui ka āta rarangahia mai ki roto i te whakahouanga o Te Marautanga o Aotearoa, ā, ka noho mai ko te tauira ki te pokapū o tō rātou huarahi ako e āta tautohu ai i ngā akoranga whai tikanga, kāore e waiho mō te tūpono noa iho. Nā konei, ka rerekē te whakatakotoranga o te marautanga kua whakahoungia ki tō nāianei; engari, ka kawe tonu i ngā akoranga whai tikanga me ngā mātauranga e noho nei i ngā wāhi ako, ā, ka whai wāhi tonu mai te pāhekoheko me te torowhānui i roto i ngā mahi ako.

Mā te whakahou i Te Marautanga o Aotearoa, ka taunaki tonu i ngā kura me tā rātou hoahoa i te kounga o ā rātou marau ā-kura, e whakaū ai i ngā kaupapa e whai wāhi ana ki ā rātou horopaki ā-rohe, ki ngā hapū, ki ngā iwi hoki e karapoti nei i te rohe. Mātua rā, ko te kite a ngā ākonga me ō rātou whānau i a rātou anō i tō rātou huarahi ako me te rongo i tētehi marautanga whai take ki a rātou me ō rātou whānau, e aro nui nei ki ō rātou hiahia ake. He taonga ā tātou ākonga, ā, e mōhio ana mātou, he mea hirahira kia kitea tēnei i Te Marautanga o Aotearoa.

What will this look like?
The changes will be phased over four to five years, starting with the new draft curriculum content for Te Takanga o te Wā (Aotearoa New Zealand’s Histories), which will sit as a fifth whenu, in the wāhanga ako for Tikanga ā-Iwi. The new content for Te Takanga o te Wā will be ready for learning in kura in 2022.

The refresh of Te Marautanga o Aotearoa will incorporate a holistic perspective, placing ākonga at the centre of their learning pathway and will ensure important learning that cannot be left to chance is clearly identified. This means the refreshed curriculum will have a different structure than the current format; however, will continue to recognise the important learning and knowledge that sits within learning areas and will allow for an integrated and holistic approach to learning.

Refreshing Te Marautanga o Aotearoa will continue to support kura with the design of their high quality marau ā-kura, ensuring content is relevant to their local contexts, surrounding hapū and iwi. This will also ensure that ākonga and their whānau can see themselves in their learning pathway and experience a curriculum that is meaningful to them and their whānau and responsive to their individual needs. Our ākonga are taonga and we understand the importance of Te Marautanga o Aotearoa reflecting this.

 

Te wā me te huarahi whakatutuki

Ka whakawhanakehia te whakahouanga i runga i ngā mahi a Te Tāhuhu me ngā kura, ngā whānau, ngā mātanga ā-rāngai me ngā hapori ā-rohe i ngā marama 18 kua pahemo ake nei. Ka āta mahia i te roanga o te whā ki te rima tau, tīmata mai ana i te kiko hou e pā ana ki Te Takanga o te Wā (Aotearoa New Zealand Histories).

Ko te marautanga hukihuki mō Te Takanga o te Wā e whakamōhio ana, he pēwhea te āhua o ngā panonitanga ki Te Marautanga o Aotearoa.

Te Takanga o Te Wā

Ko te whakahoutanga o te Marautanga ā-Motu, me whai whakahaerenga motuhake, me āta mahi tahi hoki me ngā kaiako, ngā whānau, ngā kura, ngā iwi me ngā hapori ā-rohe hoki.

Timing and approach

The refresh will build on the work the Ministry has been doing with kura, whānau, sector experts and local communities over the past 18 months. It will be phased over four to five years, starting with new content on Te Takanga o te Wā (Aotearoa New Zealand’s Histories).

The draft curriculum for Te Takanga o te Wā informs what the changes to Te Marautanga o Aotearoa could look like.

Te Takanga o Te Wā

Updating the National Curriculum will require unique approaches and close collaboration with kaiako, whānau, kura, iwi and local communities.

 

Taunakitanga mō ngā kura

Ka waihangahia e mātou tētehi pūhera tautoko hei taunaki i ngā kura ki te whakaū i te marautanga hou. Ka mahi tahi mātou me ngā kura ki te hoahoa i ēnei, nā reira, e hiahia ana mātou kia rongo kōrero i ngā kaiako auraki, i ngā kaiako, i ngā kura me ngā kura auraki e pā ana ki ngā mea me whai rātou hei whakaū i te marautanga hou.

E mōhio ana mātou, tērā ētehi tāngata i ō tātou kura, kura auraki hoki, e rongo nei i te nui o te panonitanga i a mātou e mahi nei ki te whakawhanake i ngā putanga ako mō ia ākonga. Ka mahi tahi mātou me ngā kaiako auraki, ngā kaiako, ngā tumuaki me ngā kaiarataki, kia mōhio pū ai mātou ka hoahoa i tētehi marautanga e hāngai ana ki ngā panonitanga whānui i roto i te rāngai mātauranga, ā, e taunaki ana hoki i a koutou ki te whakatutuki i ngā hiahia o ngā ākonga.

Support for kura

We will develop an extensive package of supports to assist kura to implement the refreshed curriculum. We will be designing these collaboratively with kura, so we want to hear from teachers, kaiako, kura and schools about what they will need to implement the refreshed curriculum.

We know that people in our kura and schools are experiencing a lot of change as we work to improve education outcomes for every ākonga. We will work with teachers, kaiako, tumuaki and leaders to make sure we design a curriculum that aligns with wider changes within our education sector and supports you to meet the needs of ākonga.

 

He pārongo anō me te mōhio me pēwhea te hono mai

Ko te pānui pāpāho a te Minita Tuarua, a Jan Tinetti

He pārongo anō mō te whakahouanga o The New Zealand Curriculum

He pārongo anō mō te whakahouanga o Te Marautanga o Aotearoa

More information and how to get involved

Associate Minister Jan Tinetti’s media release 

More information about refreshing The New Zealand Curriculum 

More information about refreshing Te Marautanga o Aotearoa 

 

Ka whakahoungia ēnei whārangi hei ngā marama nei, i te wā e whanake ake ana nga mahi whakamahere. Ki te hiahia koe ki te hono mai, he whakaaro oū, he kōrero rānei āu e hiahia nei koe ki te tuku mai, īmērangia mai ki TeReo.MaoriGroup@education.govt.nz

We’ll be updating these pages over the coming months as planning progresses. If you want to be involved, have ideas or suggestions you want to share, email us at TeReo.MaoriGroup@education.govt.nz