Close

Ngā Rā Kaiako

Fri 10 March 23

Ngā Rā Kaiako 2023, 2024 kua whakamanatia 

 

Kei te whakamanahia ngā rerekētanga tāpua hei whakapakari ake i te marautanga me te aromatawai. Hei tautoko i ēnei rerekētanga, kua whakaritea kia whā ngā Rā Kaiako mō ngā kura tuatahi, kura tuarua - e rua rā i te tau 2023, e rua rā anō ā te tau 2024. 

 

Mā ēnei rā e riro ai i ngā kura auraki me ngā kura tō rātou ake wā ki te whai māramatanga, ki te whakarite, me te whai wāhi atu ki ngā rerekētanga puta noa i te whakahoutanga o The New Zealand Curriculum, te whakahoahoatanga anō o Te Marautanga o Aotearoa, me ngā nekehanga ki te whakapakari ake i te NCEA.  He ara ēnei mō ngā kaiako hei honohono i ngā whakaaro me te tohungatanga, hei whakatipu hoki i tō rātou māia ki te whakatinana i ngā rerekētanga te haramai mai nei i te marautanga me te aromatawai.  

 

Āhea whakahaeretia ai ngā rerekētanga? 

Ka tū he Rōpū Tohutohu Rāngai, ā, ko tā te rōpū he tohutohu i te whakamaheretanga o ia Rā Kaiako. Ko tētahi whai whakaaro matua o te rōpū ko te whakaiti i ngā orua mō ngā kura auraki me ngā kura, mehemea e taea ana, mā te kōwhiri i ngā rā kia kaua e orua ki ngā takahanga ā-rohe, ā-ahurea rānei, ki ngā whakaritenga i waenga i ngā kura, me ngā rā aromatawai matua o NCEA. 

 

Me tū te Rā Kaiako i te tau 2023 i ngā wiki e rua tuatahi o te Wāhanga 2: Rāhina 24 Paengawhāwhā - Rāmere 5 Haratua 2023. Ka āhei ngā kura me ngā kura auraki ki te whiriwhiri i tētahi rā i roto i aua wiki e rua ki te whakatū i tō rātou Rā Kaiako tuatahi, kia pai ai tā rātou whiriwhiri i te rā pai ki a rātou me tō rātou hapori. 

 

Ka whakamanatia, ka whakahouhia hoki ngā rā e toru e toe ana ki konei: Teacher-only days 2023 and 2024 (Education in New Zealand).
 

Ka whakamahere ana i ēnei rā, ko tā mātou e tohutohu nei ki ngā kura me ngā kura auraki ko te kōrero ki ētahi atu wāhi ako kei te rohe hei whakaōrite i ō rātou Rā Kaiako. Mā konei e whai ai ngā kaiako me ngā kaiārahi i ētahi atu ara anō mō te mahi tahi, e whakaiti hoki i te tutūnga ki te whānau, ina koa, mō te hunga whai tamariki e haere ana ki ngā kura, kura auraki rānei neke atu i te kotahi. 

 

He aha te aronga o ia rā? 

E taea ai e ngā kura auraki me ngā kura te whakarite ake ia o ō rātou Rā Kaiako kia tutuki ai ō rātou ake hiahia mā te aro ki ngā rerekētanga ahakoa tēhea ka kōwhiria e rātou i ngā marautanga me ngā aromatawai hoki. He rerekē te taumata o tēnā wāhi ako, o tēnā wāhi ako i tō rātou haerenga rerekētanga, nō reira, ka whakatenatena mātou i a rātou kia whiriwhiria te aronga e tino ngākaunuitia ana e rātou, e ō rātou kaiako, e ā rātou ākonga, whānau, hapori anō hoki.  

 

He aha ngā rauemi me ngā tautoko e wātea ana ki ngā kura me ngā kura auraki? 

Hei te wehenga rua o Poutūterangi 2023, ka whakaritea he ‘tahua rauemi’ mā ngā kura me ngā kura auraki - arā, he rārangi o ngā rauemi e wātea ana me ngā aronga whakaaro hei tautoko i te whakamaheretanga o tō rātou Rā Kaiako. Ko te whāinga o tēnei tahua rauemi he āwhina i ngā kaiako me ngā kaiārahi ki te kimi i ngā rauemi e hāngai ana ki te aronga i tīpakongia e rātou mō te rā.  

Ka ahei hoki ngā kura auraki me ngā kura ki te whakapā atu ki tō rātou tari ā-rohe o Te Mahau, mā te tari e tono āwhina whakamahere mua ki a rātou hei tautoko i ngā whakaritenga mō tō rātou Rā Kaiako.  E kore e tino nui te tautoko mātanga ā te rā ka tautohua e ngā kura auraki me ngā kura ka hiahiatia pea kia nui ake te tautoko. Ka kitea ngā pārongo whakapā mō ia tari ā-rohe ki konei: Local Ministry offices – Education in New Zealand. 

 

Ki te hiahia ngā kaiako me ngā kaiārahi ki te tīmata tā rātou whakamahere i mua i te wāteatanga mai o te tahua rauemi, e wātea kē ana ētahi atu momo rauemi o nāianei ki konei: Curriculum and assessment changes – Education in New Zealand 

 

He aha ngā rerekētanga marautanga, aromatawai hoki, ki hea hoki au e pānui ai i ētahi atu kōrero? 

 

Ka kitea he rārangi-wā pāhekoheko e whakaatu ana i ngā whāinga matua mō The New Zealand Curriculum, Te Marautanga o Aotearoa me te NCEA i konei: curriculumtimelines.education.govt.nz. 

Confirmed Teacher-Only Days 2023 and 2024 

 

Significant changes are occurring to strengthen curriculum and assessment. To support these changes, four Teacher-Only Days are available for primary and secondary kura and schools - two days in 2023 and two days in 2024. 

 

These Teacher-Only Days will provide kura and schools with dedicated time to understand, prepare and engage with changes across The New Zealand Curriculum refresh, the redesign of Te Marautanga o Aotearoa, and shifts to strengthen NCEA. They are opportunities for kaiako to share ideas and expertise, and to grow their confidence in implementing the upcoming curriculum and assessment changes.  

 

When are they happening? 

A Sector Advisory Group will be established to advise on the planning of each Teacher-Only Day. A key consideration of that group is minimising clashes for kura and schools where possible, by choosing dates that avoid regional or cultural events, interschool fixtures, and key NCEA assessment dates.    

 

The first Teacher-Only Day in 2023 must be held in the first two weeks of Term 2: Monday 24 April – Friday 5 May 2023. Kura and schools will be able to pick any date within that two-week window to hold their first Teacher-Only Day, so that they can select the date that best suits them and their hapori.  

 

Timing of the remaining three days will be confirmed and updated here: Teacher-only days 2023 and 2024 (Education in New Zealand).
 

When planning these dates, we recommend kura and schools coordinate their Teacher-Only Days with other places of learning in the area. This will provide kaiako and leaders with more opportunities for collaboration, and minimise disruption to whanau, particularly for people with children attending more than one kura or school. 

 

What is the focus of each day? 

Kura and schools are able to tailor each of their Teacher-Only Days to meet their needs, by focusing on whichever curriculum and assessment changes they choose. Each place of learning will be at a different stage in their change journey, so we encourage them to pick the focus that most matters to them and their kaiako, ākonga, whānau, and hapori.  

 

What resources and supports are available for kura and schools? 

By mid-March 2023, we will provide schools and kura with a ‘resource menu’ – a list of available resources and possible focus points to support Teacher-Only Day planning. The goal of this menu is to help kaiako and leaders locate relevant resources to what their selected focus is for the day.  

Kura and schools are also able to contact their local Te Mahau office, who will offer pre-planning support in preparation for their Teacher-Only Day. There will be limited opportunity for specialist support on the day where kura and schools identify extra support may be required. Contact information for each local office can be found here: Local Ministry offices – Education in New Zealand. 

 

If kaiako and leaders would like to start their planning before the resource menu is available, a range of existing resources are already available here: Curriculum and assessment changes – Education in New Zealand 

 

What are the curriculum and assessment changes and where can I read more? 

Read more about the changes to curriculum and assessment.Read more about the changes to Te Marautanga o Aotearoa. 

An interactive timeline showing the key milestones for Te Marautanga o Aotearoa, The New Zealand Curriculum and NCEA can be found here: curriculumtimelines.education.govt.nz. 

 

If you have any questions or suggestions regarding the upcoming Teacher-Only Days, please feel free to contact TeReo.MaoriGroup@education.govt.nz.