Close

Kahu Pūtoi

Fri 4 March 22

Image of Kahu Pūtoi banner.

Ko te Kahu Pūtoi he kōtuinga mō ngā kaiako e mahi ana i roto i ngā wāhi whakaako mā te reo Māori me ērā e whakaako ana i te reo Māori, puta noa i Aotearoa. He wāhi mahi tahi te Kahu Pūtoi, he wāhi e tōpū ai ngā whakaaro o tēnā kaiako, o tēnā mātanga, kia tautoko hoki tētahi i tētahi i runga i ngā take e pā ana ki te marautanga me te whakaako tamariki.

Mā te Kahu Pūtoi anō, ka taea e te kaiako te hono atu ki te hapori e kaingākautia ana me te whakawhiti haere i waenga i ngā rōpū wānanga.

Kia whai mōhiotanga anō, kia rēhita rānei, toro atu ki te paetukutuku www.kahuputoi.org.nz

Kahu Pūtoi - Join, Collaborate, Share.

Kahu Pūtoi is a network of kaiako across Aotearoa who work in Māori-medium and Māori language education settings. It is a place of contribution and collaboration, where kaiako can share and receive timely support from their peers and experts on pedagogical and curriculum issues. 

Through Kahu Pūtoi, kaiako can join their preferred interest hapori and move smoothly between multiple discussion groups.

To find out more and to register, visit the website www.kahuputoi.org.nz

 

Nā te kaiako, mā te kaiako. | Empowering kaiako to support each other.

A diagram depicting the values of Kahu Putoi.
Screenshot of Kahu Pūtoi interface.