Kati

Rauemi Matua

He kōrero whakataki

Hei tautoko tēnei rauemi i te pouako e whakamahi ana i te pakiwaituhi Ōtātara Pā i roto i ngā whakaakoranga arareo Māori.

Ngā whāinga mā te ākonga

E rua pea ngā tino whāinga mā te ākonga. 

1) Kia mōhio ki ngā kōrero mō ngā tīpuna me ā rātou mahi. Ko tēnei tētahi o ngā kōrero tīpuna nō ngā hapū o Ngāti Kahungunu ki Te Whanganui-a-Orotū. Nō roto i te takiwā o te rautau 1600 i te wā i te taenga tuatahitanga mai o ngā uri o Kahungunu ki Te Whanganui-a-Orotū. Mā te pakiwaituhi nei e whai wāhi ai ngā ākonga ki te tūhura i ngā mahi a ngā tīpuna me ētahi tino kaupapa i ō rātou nā wā, pērā i te:

 • kōrero mō tētahi pā rongonui
 • mana rangatira
 • hono o ngā tīpuna ki te whenua 
 • kimi whenua hou
 • whakapākūhā. 

Kua riro mā te pakiwaituhi e whakaahua ngā mahi a ngā tīpuna o mua, tērā ka toko ake i ētahi whakaaro ki ngā ākonga ki ā rātou mahi me ngā tikanga i whāia.

2) Te Reo Matatini (Māori language literacy). Ka taka i raro i te kaupapa o Te Reo Matatini ko te reo ataata, reo ā-waha, reo tuhituhi me te reo taiao. I tua atu i te whakawhanake i te reo matatini, he huarahi pai ngā pakiwaituhi hei whakawhanake i:

 • te māiatanga 
 • te auahatanga 
 • ngā pūkenga aroā 
 • te mōhiotanga ki ngā tikanga a ngā pakiwaituhi 
 • te mōhio hoki ki ngā mahi a ngā tīpuna.

Ko tētahi painga o te pakiwaituhi he māmā te whai i te ia o te kōrero mā ngā ākonga katoa ahakoa te taumata me te tau ā-kura. Mā ngā pikitia tonu te tāhū o te kōrero e whakaatu, e taki haere. He pai hoki te pakiwaituhi mā te ākonga horokukū ki te pānui pukapuka. Heoi me mōhio tonu me pēhea te pānui i te pakiwaituhi kia mārama ki tōna hanga me ngā ariā o roto.

 

Te whakapapa o tēnei kōrero

Nō hea tēnei kōrero?

He kōrero tēnei mō tētahi pā mātāmua, pā tūwatawata o te rohe o Te Whanganui-a-Orotū. Ko te kaupapa mātua ko te taenga mai o Taraia me ōna piringa i Tūranga-nui-ā-Kiwa me te tūtakitanga o te iwi whakaeke ki te tangata whenua. Ko Tūrauwhā te ariki nui o te pā o Ōtatara me Hikurangi pā hoki. He uru a Tūrauwhā nō ngā tīpuna taketake o tēnei takiwā, arā, nō Orotū, nō Whatumāmoa. Hei mokopuna tuarua a Taraia ki a Kahungunu. Kei te whārangi 29 o te pukapuka tētahi whakapapa poto e whakaatu ana i te kāwai heke mai i a Tūrauwhā. Ko te kaupapa o tēnei kōrero ko te rautaki i whāia e Taraia hei whakaū i tōna mana i runga te whenua, me ngā āhuatanga i puta hei whakararu i tana rautaki.

 

Nā wai ngā kōrero?

I ahu mai tēnei kōrero i ngā uri o te hapū o Ngāti Pārau ki Waiohiki. Ko rātou hoki ngā uri o ngā rangatira nā rātou te pā o Ōtatara i waihanga i ngā rautau ki mua. Nā rātou anō i whakarite huarahi kia kitea ai te hanga o te pā me ōna tohu e te ao whānui. Ko Ngāti Pārau hoki tērā e pupuri ana i te mauri o te pā me ōna herenga kōrero.

 

Te hunga nāna i wānanga te kōrero

I hua mai te tāhū o tēnei kōrero i tētahi hui i tū ki te marae o Waiohiki i te marama o Hereturikōkā 2021.
I reira, ka puta ngā kōrero a te whānau mō te kaupapa me te kōrero e hiahia ana rātou ki te whakaputa.
Ka raupapahia ngā tino āhuatanga o te kōrero kia kite tonu i te takoto ki tā te pakiwaituhi.

 

Nā wai te kōrero i whakamana?

He mea whakamana tēnei kōrero e ngā Tarahiti o te Ngāti Pārau hapū. 

 

Mā te pouako

Ko te pakiwaituhi tētahi momo pukapuka e riro mā te pikitia e kawe i te ia o te kōrero. Me kī, ko tā te pakiwaituhi he whakaraupapa waituhi, mahi toi rānei. Haere ngātahi ai ko ngā pikitia me ngā tuhinga hei kawe i te ia o te kōrero. Ko ngā kupu ka tuhia he poto, he upoko kōrero poto, he kōrero ā-waha rānei nā ngā kiripuaki. 

Ko te tikanga, kua taunga kē ngā ākonga ki te pānui i tēnei momo pukapuka. Ka mutu he pai ēnei pukapuka mā ngā ākonga horokukū ki te pānui.

 

He mihi

Tēnei te mihi ki a Te Po Marie Hawaikirangi, mōna i tuhi ngā ngohe me te tauira whakaaronga.

Rauemi Matua PDF

 • NKO2102-TSM-Core-Resource-Info_FA.pdf
 • 380 KB