Kati

Tupuranga

Te Whānau Hangarau Matihiko

Video Transcript
Rā – E Kiri, tēnā whakamāramahia mai i pēhea te whakakaha i te Hangarau Matihiko? E hiahia ana ahau ki te whakawhānui i taku pakihi i roto i ēnei tau e heke iho nei, ka mutu kia mōhio anō ahau he aha ngā pūkenga me ngā māramatanga me whai pea i te hunga ka mahi māku.

Kiri – Ka pai. Nā, kei roto te Hangarau Matihiko i te wāhanga akoranga Hangarau, nō reira ka hāngai tonu ngā whāinga paetae e rua i roto i te Hangarau ki te Hangarau Matihiko, ā, koinā Ngā Āhuatanga o te Hangarau me Te Whakaharatau Hangarau

Rā – (e tūnounou ana) Āe

Kiri – Nā, ko te Hangarau Matihiko tētahi o ngā aho akoranga e rima i roto i te Hangarau, ana koinei anake te wāhanga i whakakahatia.

Te Miri – Nō reira, ka pēhea te uru mai o te Whakaaro Rorohiko me te Tangata me te Rorohiko ki roto i tēnei?

Kiri – E rua ngā pou tarāwaho o te Hangarau Matihiko e kīia ana ko te Anga Tupuranga o Hangarau Matihiko. Ko tētahi pou tarāwaho putanga anga whakamua ko Te Tupuranga Whakaaro Rorohiko, ā, ko tētahi atu ko Te Tupuranga Tangata me te Rorohiko.

Rā – Nō reira, mēnā he pou tarāwaho ēnei, ko te tikanga he pūnaha kei roto?

Kiri – Āna, koinā. He anga whakamua kei roto, ka mutu e hāngai ana ēnei ki ngā taumata akoranga puta noa i te wāhanga akoranga Hangarau.

Rā – Ko ngā pūkenga e rārangi ana i roto i ngā anga whakamua ngā mea ka ako ngā ākonga?

Kiri – Āe, koinā ngā tohu nui o te māramatanga me ngā pūkenga. E waru ngā anga whakamua i roto i te Whakaaro Rorohiko, ā, e rima ngā anga whakamua kei te Tangata me te Rorohiko.

Rā – E hia te awhe o aua anga whakamua?

Kiri – Ka uru katoa mai ngā taumata akoranga katoa ki te awhe o te wāhanga akoranga Hangarau, arā mō ngā tau tekau mā toru e haere ana te ākonga ki te kura.

Te Miri – Nō reira, ka pēhea te whakahiato mai a te Kaiako i ngā whāinga paetae katoa, he wehe kē rānei te whakaako i ērā?

Kiri – E whakatītinahia ana ngā Kaiako ki te waihanga i ngā kaupapa whakaako me te ako e whakahiato ana i Ngā Whāinga Paetae me Ngā Anga Whakamua, e ai ki te kaupapa e whakaratoa ana

Rā – Nō reira, ka tuku mahi ahau ā tōna wā ki te tangata whai tohu Hangarau Matihiko, e mōhio ana ahau kei a ia ēnei mōhio me ēnei pūkenga?

Kiri – Āe.

Rā – Kia ora mō tērā e pae, i te mōhio tonu ahau ka taea e koe ahau te whakamārama.

Te Miri – Āna, kei te mārama a Kiri ki tēnei kaupapa.
Tupuranga video transcript

Ko wai mā te whānau

  • Video-Transcript-Tupuranga.pdf
  • 61 KB