Kati

Taha Wairua

E whakamōhiotia mai ana ō tātou wairua e ngā mahi kua mahia, e ō tātou tuakiri, e ō tātou tōmina hoki kia manu atu rā.