Kati

Ngohe taunaki i te taupānga pāhekoheko

 

Te Wāhanga

o TmoA

Te Whenu

Whāinga Paetae

Kawenga mā te kaiako

Tūmahi mā ngā ākonga

Hauora

 

 

Hononga:

Pāngarau

Ngā Toi

Tikanga ā-iwi

Te Reo

Tangata

Whanaungatanga

 

Ka whakamahi i ngā āhuatanga katoa o te

reo me te tinana hei whakatau tika i ngā take, hei whakawhitiwhiti whakaaro, kare ā-roto, me te mōhiohio.

Tirikawa 

 

Kia toka tū moana ahakoa ngā piki me ngā heke o te wā. Kia mau whiwhia ki ngā taonga tuku iho.

Kēmu: Kōruru

 

Rauemi: Kia 5 ngā kōhatu pērā i te nui o te rua tāra

 

Tohutohu: Whakaritea ngā kōhatu hei Tirikawa tōriki. Kōrerohia ngā ture, te whāinga, ngā hua me ngā akoranga o te kēmu. Whakatauiratia ake te raupapatanga me ngā kupu mō ia nekehanga pērā i te, whiua, hopukina, tā…

 

Tukuna rātou kia tākaro!

 

Mahi ā-rōpū (Kaua e nui ake i te tokotoru mō tēnei kēmu.)

 

Whāinga: Kia oti pai ngā raupapatanga kōruru ka hoatu rā e te kaiako

Hua: te mahi tahi, kia raka ngā ringa me ngā karu, kia mānawanawa, kia manawanui, kia wawe te tautohe.

Akoranga: He rite ngā kōhatu kōruru ki a Tirikawa. Ahakoa ngā whiunga, ngā tukihanga, ngā karawhiunga,

 

Tikanga ā-Iwi

 

Hononga:

Te Reo:

(ā-waha)

Hauora

Ngā Toi

 

Te Wāhi me Te Taiao

 

Ka whakamārama i ngā whakaawenga o ngā tūāhua o mua i ngā hononga i roto, i waenga hoki, i te rōpū, me te haere tonu o ēnei whakaawenga

Karoro

 

Kia raungāwari, kia wawe te urutau i ngā āhuatanga o te wā

 

Kēmu: Manu Tī

 

Rauemi: He raukura me te tīpare mō ia ākonga

 

Tohutohu: Kōrerohia ngā ture, te whāinga, ngā hua me ngā akoranga o te kēmu. Hauruatia te akomanga, whakarārangihia kia rua ngā rārangi e anga whakaroto ana. Whakatauiratia ake me pēwhea.

 

Tukuna rātou kia tākaro

 

Mahi ā-rōpū: Takirua

 

 

Whāinga: Kia kapohia te raukura mai i te tīpare o tō hoa engari me kaua e neke ngā waewae, me pakiaka.

Hua: Whakapakaritia te hikohiko o te tinana, te aroā mokowā, te pānui i te tinana o tō hoa.

Akoranga: Kia raungāwari pērā i te karoro, kia wawe te urutau i ngā whiunga o te wā.

 

Te Reo

 

 

Hononga:

Ngā Toi

Tikanga ā-iwi

Hauora

Ā-Waha, Ā-Tā, Ā-Tinana

 

Ka whakamahi i ngā āhuatanga katoa o te

reo me te tinana hei whakatau tika i ngā take, hei whakawhitiwhiti whakaaro, kare ā-roto, me te mōhiohio.

Kawau

 

Mā te tirohanga whānui e pai ai te whakaemi raraunga me te  whakamahere rautaki.

 

Kēmu: Tī Uru

 

Rauemi: ārai poho, kōeke whāriki, tī kouka/poi/pōro

 

Tohutohu: Kōrerohia ngā ture, te whāinga, ngā hua me ngā akoranga o te kēmu. Whakaatuhia te ataata mehemea kei te rangirua tonu ētehi. Karawhiua te pōro i te tuatahi kia waia ai ngā ākonga ki ngā ture o te kēmu. Wepua!

 

Mahi ā-rōpū

6 x kaitākaro

3 x kaitākaro ki ia tīma

 

Whāinga: Kia nui ake ngā piro mā te tango i ngā whāriki. Tirohia te hononga mō ngā tauira

Hua: whakaaro rautaki, kia raka ngā ringa me ngā karu, whanaungatanga, te aroā mokowā, kia taurite te tinana.

Akoranga: Kia whakamahere rautaki, kia huritao, kia whakaemi raraunga

.

Hangarau

 

Hononga:

Te Reo:

(ā-waha)

Pūtaiao

Pāngarau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te Whakaharatau Hangarau

 

Ka rangahau, ka whakahiato i ōna hiahia hei mahere. Ka whakaarohia ēnei:

• he hātepe;

• ngā mātāpono;

• ngā momo rawa.

3. Ka whakamātau, ka aromātai i te otinga I runga anō i te āhua o:

• te hiahia, te huarahi wātea rānei;

• ngā rawa kua whakamahia;

• ngā mātāpono.

 

 

 

 

 

Haere ki te tōnga o te rā

 

Whāia te mātauranga me te māramatanga. Kaua e mataku ki te titiro ki waho.

 

Kēmu: Kī-o-rahi

 

Rauemi: 1 x tupu, 7 x pou, pōro/kī, whīra, pou whenua

 

Tohutohu: Kōrerohia ngā ture, te whāinga, ngā hua me ngā akoranga o te kēmu. Whakaatuhia te ataata mehemea kei te rangirua tonu ētehi. Karawhiua te pōro i te tuatahi kia waia ai ngā ākonga ki ngā ture o te kēmu. Wepua!

Mahi ā-rōpū –

 

 

Whāinga: Kia nui ake ngā piro mā te pā i ngā pou mā te kī/pōro me te tupu. Tirohia te hononga mō ngā tauira.

Hua: whakapakari tinana, whakawhiti kōrero, mahi tahi, kia raka te mauī me te katau, te karo, te whiu me te kuru i te pōro, whakawhanaungatanga, pūkenga rautaki,

Akoranga: Kimihia, rangahaua ngā pūkenga, ngā pūmanawa o tēnā hoa, o tēnā hoa i tō tīma. Whakawhiti whakaaro me ngā mātauranga ki waenga i a koutou kia puāwai mai ai he rautaki toa.