Kati
Te Whānau Eke Hōiho

Te Whānau Eke Hōiho

He kōrero nō Rangitāne

Mai i te taenga mai o te Pākehā ki Aotearoa, he kararehe tino whaihua te hōiho ki te Māori. I ēnei rā tonu, ina koa i ngā hapori taiwhenua, he maha ngā mahi e mahia tonutia ana e te hōiho, ā, he wāhanga tonu te hōiho ki te oranga o te Māori. E pēnei ana mō Te Whānau Eke Hōiho nō Rangitāne i Wairarapa ki te Raki. He kaha te whanaungatanga i waenga i ēnei tāngata me ō rātou hōiho, he mea tuku iho tērā āhua i tētahi whakatipuranga ki tētahi whakatipuranga anō.

E whai ana tēnei ataata i te haerenga mā runga hōiho e mahia ana ia Kohitātea e tēnei whānau, atu i Taniwaka tae atu ki te marae i Ōwahanga i te takutai. Ka whai wāhi tae atu ki te 50 kaieke me ō rātou hōiho, kei roto ko ngā pēpi, ngā rangatahi, ngā mātua me ngā kaumātua. Ko taua hīkoi he ara e huihui ai rātou ki te tiritiri i ngā kōrero mō te whenua, ngā hītori o ō rātou tīpuna, me te whakaū i tō rātou takohanga ki ētahi atu mea ora.

Te ataata

Kua hopukina e te ataata ngā rā takatū i mua i te hīkoi, me ngā rā e whā ka pau mō te eke atu i Taniwaka ki Ōwahanga. E 22 meneti te roa o te ataata, ā, ka taea te mātakitaki te katoa, te mātakitaki ā-wāhanga rānei.

Ngā horopaki ako ka taea

E whakaatu ana te kōrero mō Te Whānau Eke Hōiho i te whakatinanatanga o ngā uara Māori matua – te whanaungatanga, te kaitiakitanga, me te manaakitanga. I tua atu, he whakatātare hira tēnei ki tētahi whānau e hui mai ana i runga i te hihiri ki te whakaatu i aua uara Māori matua. Ka whakarato whai wāhitanga te rauemi ki te:

 • Tūhurahura horanuku me te taiao o tō rohe.
 • Rangahau kōrero me te hītori o nehe i tō rohe.
 • Torotoro i ngā āhua e huihui mai ai tō whānau ki te whakatinana i ngā uara Māori pēnei i te manaakitanga, te whanaungatanga rānei.
 • Whakarite i tētahi ngohe ā-tinana hei whakahuihui i tō whānau ki te tiritiri kōrero, hītori rānei o tō rohe/iwi Māori.
 • Torotoro hononga i waenga i ngā tāngata me ngā kararehe i tō whānau, kura, hapori rānei.
 • Tūhurahua āhua e noho tahi ai, e mahi tahi ai te kararehe me te tangata, hei tauira hei mōkai, hei hoa mahi (ngā kurī, ngā hōiho). He aha ngā hua ki te tangata? Ki te kararehe?

Ngā hononga ki Te Marautanga o Aotearoa

Hītori Māori

Ka whakarato whāinga wāhi tēnei rauemi e torotoro ai ngā ākonga me ngā ākonga i ngā kaupapa e whakaaturia ana i Te Takanga o te Wā.

 • Whakapapa
 • Tūrangawaewae
 • Mana Motuhake
 • Kaitiakitanga
 • Whanaungatanga

Tikanga ā-Iwi

Taumata 3 - Te Ao Hurihuri

Te Wāhi me te Taiao

3.1 Ka whakaahua i ngā huarahi i pāhekoheko ai, i urutau ai te tangata ki te taiao i ngā wā o mua.

3.2 Ka whakamārama i ngā take me ngā huarahi e whakaatu i te tangata i tōna hononga ki tētahi tino wāhi, ki tētahi tino taiao.

Hauora

Taumata 3 - Taiao

Hononga ki a Ranginui rāua ko Papatūānuku

1 Ka whakaatu me pēhea te tiaki i ngā rawa o te taiao, kia pūmau ai te taiao hei puna rongoā, hei puna oranga whānui.

Hononga ki ētahi atu Taiao

2 Ka whakaputa whakaaro mō te herenga o te tangata ki tōna taiao, te taiao hoki ki te tangata, me te whakarite rautaki kia pārekareka tonu ai ngā taiao mōna ake, mō te tangata hoki.

Huatau o te Whanaungatanga

3 Ka whai wāhi atu ki ētahi huihuinga tāngata, ki ētahi taiopenga tangata, me te whakamārama ka pēhea te whakakaha ake a ēnei tūmomo hui i te oranga o te hapori.