Kati

Te Tamaiti Hei Raukura

Te Takanga o Te Wā | Ataata | Te Tamaiti hei Raukura

Video Transcript
Te Takanga o te Wā | Webinar 1 – Te Tamaiti Hei Raukura

Tēnā koutou katoa. He uri tēnei nō te waka o Tainui, nō Mātaatua e mihi atu ana ki a koutou. Ki te taha o tōku pāpā, ko Ngāti Raukawa ki Te Au o te Tonga, ko Ngāti Wehiwehi, ko Ngāti Toa Rangatira ōku iwi. Ki te taha o tōku māmā, ko Ngāti Manawa, ko Ngāpuhi ōku iwi. Ko Āwhina Gray tōku ingoa. Tēnā koutou katoa.

Te Tamaiti hei Raukura me Te Takanga o te Wā.

Ka muri ka ako, ka mua ka aro. We are preparing our tamariki for the future by learning from the past. We are looking to the future to what our mokopuna need in their world. The national curriculum needs to support kura to prepare mokopuna to be Māori in a global world, to be thinkers and innovators, to be able to engage with others and communicate confidently and competently, to be resilient and to have a strong sense of wellbeing.

Ko Te Tamaiti hei Raukura tēnei.

Te Tamaiti hei Raukura sets a vision that is based on aspirations and expectations that we as whānau have held for a long time, and it speaks to where the mokopuna is from and where they are heading. And it does this by describing what we expect to be achieved through a national curriculum and local curriculum, whether that is a marau ā-kura, a marau ā-rohe, or a marau ā-iwi.

Te Tamaiti hei Raukura also intends to provide smoother transitions from early learning to school by continuing to support the whole child and recognise them as a member of a whānau, as belonging to hapū, and iwi.

So let’s take a closer look at each of the four pou in more detail:

He puna kōrero te tamaiti

This pou outlines a vision for mokopuna to be competent users of language, to be able to engage with and use multiple literacies. Tērā ko te reo matihiko, ko te reo pāngarau, ko te reo ahumoni tērā, ko te reo Māori, ko te reo Pākehā, arā, kia matatau te tamaiti ki te tini mata o te reo.

He uri whakaheke te tamaiti

This pou values the place of whakapapa and local mātauranga in the curriculum. It recognises and values Māori capital as the foundation for who mokopuna are now and who they will be in the future. Through the teaching and learning programme we will be expecting graduates to be confident. Arā, kia tū Māori ia i roto i tōna ao.

He ākonga te tamaiti

This pou values learning, how to learn, and how to think about what you are learning. It sets mokopuna up for lifelong learning by engaging them in a wide range of challenging experiences. Through these aspects of a teaching and learning programme, we expect graduates to see themselves as learners, as critical thinkers, as problem solvers and creators of new knowledge. Arā, kia matatau ia ki te ako.

He tangata te tamaiti

This pou speaks to the increasing value of human capital in the future. With Te Tamaiti hei Raukura, the national curriculum expects a teaching and learning programme to offer a wide range of experiences that will result in mokopuna having a strong sense of wellbeing, resilience and understanding that behaviours, attitudes, and dispositions are enablers. Arā, kia tau te mauri, kia hauora te noho, kia hihiko te wairua.

Te Tamaiti hei Raukura me Te Takanga o te Wā

Te Takanga o te Wā identifies five themes as a way of connecting to Māori history – tūrangawaewae, whanaungatanga, whakapapa, mana motuhake, and kaitiakitanga – and there are clear links with He Uri Whakaheke through each of these themes, but not exclusively. Te Takanga o te Wā also contributes to other areas of Te Tamaiti hei Raukura.

Te Tamaiti hei Raukura me Te Takanga o te Wā. Going forward, and something to think about and something to discuss with colleagues and whānau, what might Te Takanga o te Wā look like in your kura? And how might it give effect to the aspirations of Te Tamaiti hei Raukura. Tēnā koutou katoa.

---

Translation.

Te Takanga o te Wā Webinar 1 – Te Tamaiti Hei Raukura

Greetings to you all. This is a descendant of Tainui and Mātaatua waka greeting you all today. On my father’s side, my tribes are Ngāti Raukawa ki Te Au o te Tonga, Ngāti Wehiwehi, and Ngāti Toa Rangatira. On my mother’s side, my tribes are Ngāti Manawa and Ngāpuhi. My name is Āwhina Gray. Welcome.

Te Tamaiti hei Raukura and Te Takanga o te Wā.

We are preparing our tamariki for the future by learning from the past. We are looking to the future, to what our mokopuna (grandchildren) need in their world. The national curriculum needs to support kura (schools) to prepare mokopuna to be Māori in a global world, to be thinkers and innovators, to be able to engage with others and communicate confidently and competently, to be resilient and to have a strong sense of wellbeing.

This is Te Tamaiti hei Raukura.

Te Tamaiti hei Raukura sets a vision that is based on aspirations and expectations that we as whānau (family) have held for a long time, and it speaks to where the mokopuna is from and where they are heading, and it does this by describing what we expect to be achieved through a national curriculum and local curriculum, whether that is a local curriculum, regional curriculum, or an iwi curriculum.

Te Tamaiti hei Raukura also intends to provide smoother transitions from early learning to school by continuing to support the whole child and recognize them as a member of whānau, as belonging to hapū, and iwi (tribes).

So let’s take a closer look at each of the four pou (areas) in more detail.

The child is a communicator.

This pou outlines a vision for mokopuna to be competent users of language, to be able to engage with and use multiple literacies. That is the digital language, the mathematical language, the financial language, the Māori language, the English language, that is that the child is competent in multiple types of languages.

The child is a descendant.

This pou values the place of whakapapa and local mātauranga in the curriculum. It recognises and values Māori capital as the foundation for who mokopuna are now and who they will be in the future. Through the teaching and learning programme we will be expecting graduates to be confident. That is, the child will stand as a Māori within their world.

The child is a learner.

This pou values learning, how to learn, and how to think about what you are learning. It sets mokopuna up for lifelong learning by engaging them in a wide range of challenging experiences. Through these aspects of a teaching and learning programme, we expect graduates to see themselves as learners, as critical thinkers, as problem solvers and creators of new knowledge. That is, the child is a competent learner.

The child is a person.

This pou speaks to the increasing value of human capital in the future. With Te Tamaiti hei Raukura, the national curriculum expects a teaching and learning programme to offer a wide range of experiences, that will result in mokopuna having a strong sense of wellbeing, resilience and understanding that behaviours, attitudes, and dispositions are enablers. That is, the child is settled, safe, and has a lively spirit.

Te Tamaiti hei Raukura and Te Takanga o te Wā. Te Takanga o te Wā identifies five themes as a way of connecting to Māori history – Tūrangawaewae, Whanaungatanga, Whakapapa, Mana Motuhake, and Kaitiakitanga – and there are clear links with He Uri Whakaheke through each of these themes, but not exclusively. Te Takanga o te Wā also contributes to other areas of Te Tamaiti hei Raukura.

Te Tamaiti hei Raukura and Te Takanga o te Wā. Going forward, and something to think about and something to discuss with colleagues and whānau, what might Te Takanga o te Wā look like in your kura? And how might it give effect to the aspirations of Te Tamaiti hei Raukura. Thank you all very much.

Hei wānanga

E rima ngā tirohanga kua tautohua i Te Takanga o te Wā hei āwhina i te tūhuratanga o ngā kōrero tuku iho – ko te tūrangawaewae, te whanaungatanga, te whakapapa, te mana motuhake, me te kaitiakitanga – katoa ēnei e tautoko ana i ngā whāinga puta noa i Te Tamaiti hei Raukura.

  • He pēhea pea tā Te Takanga o te Wā whakatinana i ngā whāinga o Te Tamaiti hei Raukura?
  • He aha pea te āhua o te whakaako i Te Takanga o te Wā i tō kura?
  • Nō wai ngā reo e tika ana kia rangona i tēnei whakawhitinga whakaaro?

Discussion points


Te Takanga o te Wā identifies five themes as a way of thinking about our histories – tūrangawaewae, whanaungatanga, whakapapa, mana motuhake, and kaitiakitanga – all of which contribute to the aims described throughout Te Tamaiti hei Raukura.

  • How might Te Takanga o te Wā give effect to the aims of Te Tamaiti Hei Raukura?
  • What might Te Takanga o te Wā look like in your kura?
  • Whose voices need to be heard in this discussion?