Kati

Rōpū Whāiti

E tangi ana, e mihi ana ki a koutou e ngā whakaihu waka o te ao mātauranga kua riro ki te pō. Nā koutou i whakawātea, i para te huarahi i whakatangata whenuatia ai te reo me ngā tikanga i roto i ō tātou kura, puta noa i Aotearoa. Ko koutou ngā poutokomana

I te Pēpuere, nā te Minita Tuarua mō te Mātauranga, nā Jan Tinetti te whakapuaki, ka whakahoungia te marautanga ā-motu mō ngā kura hei ngā tau 4-5 e haere mai ana, tae ana ki Te Marautanga o Aotearoa. Ko tētahi āhuatanga o te tukanga hoahoa anō mō Te Marautanga o Aotearoa ko te hoahoa tūturu, motuhēhē hoki, nā te Māori, me te Māori, mō te Māori, me te tirohanga kua ahu mai i te ao Māori tonu. I te otinga, ka tūturu te whai take o te marautanga kua whakahoungia mō ngā ara ako reo Māori.

Mātakitakitia te whakapuakitanga katoa ki konei

Mai i te whakapuakitanga i te Pēpuere, kua whakatūria e mātou Te Rōpū Whāiti, arā, ko tētahi rōpū aratohu, mā rātou e tuku te tohutohu me te āwhina mākohakoha ki te Tāhuhu me ngā rōpū ohu o te rāngai puta noa i te hoahoa anō o Te Marautanga o Aotearoa. Ko tēnei rōpū, he rōpū mātanga o te marautanga, te mātauranga Māori, te mātauranga arareo Māori anō hoki.

In February, Associate Minister of Education Jan Tinetti announced that the national curriculum for schooling, which includes Te Marautanga o Aotearoa, will be refreshed over the next 4-5 years. The redesign process for Te Marautanga o Aotearoa includes genuine and authentic design by Māori, with Māori, for Māori, from a te ao Māori perspective. The final refreshed curriculum will remain fit for purpose for te reo Māori education pathways.

Watch the full announcement here

Since the February announcement we have formed Te Rōpū Whāiti, an advisory group who are providing expert advice and guidance to the Ministry and to working groups from the sector throughout the redesign of Te Marautanga o Aotearoa. This group is made up of experts in curriculum knowledge, mātauranga Māori and te reo Māori education.

Hineihaea Murphy

(Ngāti Kahungunu, Ngāi Tahu, Ngāti Apa)

Neke atu i te toru tekau mā rima tau a Hineihaea e mahi ana i roto i ngā kaupapa reo Māori me ngā kaupapa mātauranga. Ko Hineihaea tētahi o te hunga kaituhi nā rātou te marautanga reo Māori i tīmata. I te tau 1996, nā Hinehaea i ārahi te tuhia o Te Reo Māori i roto i Te Marautanga o Aotearoa, ā, i te tau 2007, ko ngā wāhanga ako e rua, ko Te Reo Māori, ko Te Reo Pākehā hoki.  Ko tōna kaupapa e ngākau whakapuke ana ko te whakaako me te ako i te reo Māori, mātua rā ko te reo ā-waha. Kua ū ia ki te tautoko i ā tātou tamariki kia māia, kia whakahī ki te kōrero i te reo Māori, kia tautoko hoki i ō rātou whānau, hapū, iwi me te ao whānui e noho ana rātou. Ki tōna tirohanga atu, ko te marautanga tētahi o ngā wāhanga tūāpapa hei whakatutuki i taua whāinga.  He mema hoki ia o te Curriculum, Progress and Achievement Ministerial Advisory Group i te tau 2019, ko te rōpū nā rātou te tūtohu kia whakahoungia Te Marautanga o Aotearoa.

Hineihaea has contributed to a wide range of Māori-medium education and reo Māori revitalisation initiatives over the past 35 years. As one of the original national Māori-medium curriculum writers, Hineihaea led the writing of Te Reo Māori i roto i Te Marautanga o Aotearoa in 1996 and two wāhanga ako, Te Reo Māori and Te Reo Pākehā, in 2007.  Her passion lies with the teaching and learning of te reo Māori, in particular reo ā-waha. She is committed to supporting our tamariki to be confident, proud speakers of te reo Māori who are successful contributors to their whānau, hapū and iwi and the global world in which they live. Hineihaea sees curriculum as one of the fundamental building blocks for this goal to be realised.  She was also a member of the Curriculum, Progress and Achievement Ministerial Advisory Group in 2019, which recommended the review of Te Marautanga o Aotearoa.

Āwhina Gray

(Ngāti Wehiwehi, Ngāti Raukawa, Ngāti Toa Rangatira, Ngāti Manawa, Ngā Puhi)

Kua mahi a Āwhina hei kaiwhakaako i ngā rāngai kura tuatahi, kura waenga, kura tuarua me ngā whare wānanga.  Kei te mahi tonu ia hei kaiwhakaako hamanga mō te Whakaakoranga kei Te Wānanga o Raukawa, he tūranga nōna mai i te tau 1995. Mai i te tau 1997, kua uru ia ki ngā kaupapa maha o te Tāhuhu o te Mātauranga, hei kaiwhakahaere, hei kaiwhakarite, hei kaihuawaere hoki mō ngā kaupapa roa me ngā kaupapa poto, tae ana ki te whakangungu ngaio mō ngā kaiako Māori.  Kua uru hoki ia ki ngā mahi NCEA mai i te orokohanga o taua rōpū, ā, ināianei he kaiārahi rōpū ia mō te NCEA Hauora. He kaituhi tāpae a Āwhina mō te Hauora i roto i Te Marautanga o Aotearoa i te tau 1999, me te wāhanga ako Te Reo Māori i te tau 2007.  I taua tau tonu, nāna te tuhinga o te wāhanga ako Hauora i whakahaere-tahi.  Kua ū a Āwhina ki te tautoko i ngā kaiako, kia eke i ō rātou ake tino taumata, me te āhukahuka i te haepapa nui ki te whakawhanake, ki te poipoi hoki i ā tātou tamariki.

Āwhina has taught in the primary, intermediate, secondary, and tertiary sectors.  She continues to tutor part-time in Whakaakoranga at Te Wānanga o Raukawa, a position she has held since 1995. Since 1997, she has been involved in a variety of Ministry of Education initiatives as a manager, co-ordinator and facilitator in both long- and short-term projects, including professional development for Māori teachers.  She has been involved with NCEA since its inception and is currently panel lead for NCEA Hauora. Āwhina was a contributing writer to Hauora i roto i Te Marautanga o Aotearoa in 1999, and the Te Reo Māori wāhanga ako in 2007.  That same year, she co-led the writing of the Hauora wāhanga ako.  Āwhina is committed to supporting kaiako to be the best they can be, recognising the crucial role they have in growing and nurturing our tamariki.

Rāwiri Toia

(Ngāpuhi)

Kua whakaako a Rāwiri i Tāmaki Makaurau me Kirikiriroa i ngā kura arareo Māori me ngā kura reo Pākehā hoki. Kei Te Herenga Waka —Victoria University of Wellington — ia e mahi ana i tēnei wā hei kaitohutohu mō ngā kaupapa ā-waho, ā, kua tūturu āna mahi e pā ana ki te hanga i ngā rauemi me ngā marautanga arareo Māori i ngā tau neke atu i te 20. Ko ia te kaiwhakarite ā-motu o mua mō te whakangungu ngaio o Ngā Toi, i te tau 2008, ā, nāna te tīma tuhi o Ngā Toi i ārahi mō te whakawhanaketanga o te Te Marautanga o Aotearoa. Ināianei ko Rāwiri te kaiārahi o te rōpū mō te whanaketanga o Ngā Toi NCEA, tae ana ki Te Ao Haka.

E ngākaunui ana a Rāwiri ki te ako, ki tōna tirohanga ko te Toi tētahi o ngā tino ara mātauranga e whakamana ai ngā ākonga ki ngā kaupapa angitu huhua o te pāpori me te ao ngaio hoki. Kua ū hoki ia ki te tautoko i ngā ākonga ki te eke ki ō rātou āheinga i ngā āhuatanga katoa o te whakawhanake i te mātauranga mō te hapori, te motu me te ao hoki, ā, kia kitea ai e ngā ākonga, he taonga mana, he taonga pōike hoki ō rātou pūrawa ahurea.

Rāwiri taught in Auckland and Hamilton in both Māori-medium and English-medium settings. He is currently employed by Victoria University of Wellington as director of external projects and has worked extensively on Māori-medium focused curriculum and resource development for over 20 years. He was the previous national co-ordinator for Ngā Toi professional development in 2008 and led the Ngā Toi writing team for Te Marautanga o Aotearoa development. Rāwiri is the current panel lead for Ngā Toi NCEA development including Te Ao Haka.

Rāwiri is passionate about learning, he sees Toi as a key educational lever to empower ākonga across a wide range of opportunities both socially and professionally. He is committed to supporting ākonga to reach their potential in all aspects of local, national, and global knowledge development and for ākonga to see that their cultural capital is a powerful, rich asset.

Tabitha McKenzie

(Ngāti Hinerangi, Ngāi Te Rangi, Ngāti Ranginui)

Kua ahu mai a Tabitha i te ao whakaako, ā, kua whakaako ia i ngā momo arareo Māori, kura teina, kura waenga, wharekura hoki. Ināianei he kaimahi ia kei Te Kura Māori o Te Whānau o Ako Pai, Te Herenga Waka— Victoria University of Wellington, ā, kua whakaako ia i ngā wāhanga kōhungahunga, kura teina, wharekura, me ngā tohu paerua hoki, ā, ko te arotahi ko te akoranga Māori me te reo Māori.

I ngā tau 15 kua pahure nei, kua mahi a Tabitha i ngā kaupapa maha o te Tāhuhu o te Mātauranga. Tae ana ki ngā kaupapa whakangungu ngaio, te whakawhanake i ngā rauemi mā ngā kaiako me ngā ākonga i te rāngai mātauranga arareo Māori, ā, kua tāpae hoki ia ki ngā ohu mahi, me ngā rōpū aratohu maha.

Ko te rangahau hoki tētahi mea e kaingākautia ana e Tabitha, ā, he arotahi hoki ia ki ngā kaupapa pērā ki te toiora o te akoranga Māori, te reo Māori me ngā hangarau matihiko. Ko te aronga whānui o Tabitha ko tana ū ki te panoni i ā tātou mahi hei tautoko i ngā ākonga me ngā kaiako i ngā kura arareo Māori, i te taha kaupapa here me te taha tukanga mahi anō hoki.

Tabitha has a teaching background and has taught in Māori-medium education settings in the primary, intermediate, and secondary sectors. She is currently a staff member within Te Kura Māori at the Faculty of Education, Victoria University of Wellington and has taught across the early childhood, primary, secondary and master’s programmes focused particularly on Māori education and Māori language.

Over the past 15 years Tabitha has also worked on numerous Ministry of Education initiatives. This includes professional development projects, resource development for teachers and students in the Māori-medium education sector. and she has contributed to a variety of working parties and advisory panels.

Research is also a passion of Tabitha’s with particular interest in topics such as the well-being of Māori education, Māori language and digital technologies. Overall, Tabitha is dedicated to transforming how we support students and teachers in Māori-medium educational settings, both at policy levels and in practice.

Tony Trinick

Nō Te Whānau a Apanui a Tony, ā, i tipu ake ia i tētahi kāinga paku noa e kīia nei ko Te Paripari. I ngā wā o mua i whakaako ia i te pāngarau me te pūtaiao i ngā kura tuatahi me ngā kura tuarua whānui o te motu. I tēnei wā he kaikauhau a Tony i te whakaakoranga arareo Māori mō ngā kaiwhiwhi tohu i te Te Kura Akoranga me Te Tauwhiro Tangata, University of Auckland, he kaitirotiro hoki ia mō ētahi ākonga tohu paerua me ētahi ākonga tohu kairangi hoki. I ngā tau 1993-1997 i mahi ia mō te whanaketanga o Te Marautanga o Aotearoa, ā, i uru anō ia ki aua mahi i ngā tau 2006-2008. I ngā tau 25 kua taha ake nei, kua whai wāhi a Tony ki te whanaketanga o ngā kupu motuhake o te pāngarau me te reo pāngarau, ka arotahi āna rangahau ki te whakarauora, ki te whakahouhou rānei i ngā tikanga pāngarau Māori hei tautoko i ngā akoranga kaupapa Māori.

Tony is from Te Whānau-a-Apanui and grew up in small village called Te Paripari. He formerly taught mathematics and science in a range of kura tuatahi and kura tuarua. Tony currently lectures in Māori-medium initial and graduate teacher education at the Faculty of Education, University of Auckland where he also supervises a range of PhD and Master’s students. In 1993-1997 he was involved in Te Marautanga o Aotearoa development and again in 2006-2008. For the last 25 years Tony has participated in the development of the specialised mathematics terms and language for pāngarau where his research focuses on the reclamation/reconstruction of Māori mathematical practices to support kaupapa Māori schooling.

Ki te whakawhanaketia tētahi anga marautanga kia iwi taketake tūturu te āhua, mō te kura arareo Māori, me whai tētahi ara e whakamanatia ai te reo Māori, te tikanga Māori, te mātauranga Māori me te ao Māori hei pūtahitanga. Waihoki he mea waiwai anō kia whakanui taua ara i ngā hononga i waenga i ngā kura e whakamahi ana i Te Marautanga o Aotearoa, me ngā ākonga, ngā whānau, ngā hapū, ngā iwi, me te Tāhuhu o te Mātauranga hoki. Kia whakaū i tō mātou ekenga ki aua otinga, ka ū tonu tā mātou mahi tahi me Te Rōpū Whāiti.

Developing a more authentic, indigenous curriculum framework for te reo Māori schooling requires an approach that honours and centres te reo Māori, tikanga Māori, mātauranga Māori and te ao Māori. It is also essential that the approach upholds the relationships between kura and schools that use Te Marautanga o Aotearoa, their ākonga, whānau, hapū, iwi and the Ministry of Education. To ensure we successfully deliver these outcomes, we are working closely with Te Rōpū Whāiti.