Kati
TOD #1

Te Tamaiti Hei Raukura

He whakapapa tō te Marautanga o Aotearoa

 • He-whakapapa-to-te-Marautanga-o-Aotearoa.pdf
 • 428 KB

E whakahoahoatia anō ana Te Marautanga o Aotearoa kia pai ake te whakaataranga i ngā hiahia o te mātauranga Māori, i ngā wawata o ngā whānau, o ngā hapū me ngā iwi, me te tūnga matua o te reo me te ahurea Māori.  

Anei he rauemi e pā ana ki te whakahoutanga. 

Ka mārama hoki ki ngā kura me ngā kaiako:  

 • Kei te whakataki o Te Tamaiti Hei Raukura te aronga ki ngā akoranga kāore e taea te waiho mō te tūpono noa. Otirā ka hāpai ake tērā i ngā uara o te marau ā-kura.
 • Te akoranga e tika ana kia akona.
 • Ngā tūāhuatanga o ngā marautanga ā-kura whai kounga.
 • Te hononga o ngā ako e hangai i te marau whanui

arā: 

 • He māmā te tareka atu me te whakamahi,
 • He hāngai hoki mō te take i hangaia ai arā, ko ngā ara mātauranga kaupapa Māori.

He pou tarāwaho ā-ariā Te Tamaiti Hei Raukura e whakamahia ana e mātou hei ārahi i te whakahoahoatanga anō o Te Marautanga o Aotearoa. Kua whakawhanaketia ki tā te tirohanga Māori ki te ao, e whakaata ana i ngā uara me ngā hiahia o ngā whānau mō ā rātou tamariki hei Māori, hei tāngata hoki o te ao tūroa nei. Ka tutuki tēnei mā te whakaritenga o te tamaiti hei aronga pū o te ako, me te āhukahuka anō hoki i tō rātou tūnga hei mokopuna, hei tūpuna hoki mō te āpōpō. E ai ki te MAG 2019, “Kia mārama ki te mātauranga kaupapa Māori, me mārama ko te tamaiti te kaihāpai o ngā tūmanako, o ngā moemoeā i waenga i ngā whakatipuranga o mua, o tua anō hoki. Kua mau i te kīanga ‘Te Tamaiti Hei Raukura” te ngako o tēnei whakaaro”.

E whā ngā pou mātuatua kei te pou tarāwaho, me te whāinga kia mārama, kia māmā, kia whakaataria hoki ngā āhuatanga e haere ana i roto i te mātauranga Māori, kaupapa Māori hoki, e whakahirahira ana i ngā āhuatanga e ngākaunuitia ana e mātou i runga i tō mātou whakapono he tino mea nui whakaharahara kia ākona ēnei e ā mātou ākona.

Ko ngā pou e whā ēnei: 

 • He uri whakaheke te tamaiti - Ko ngā whakaakoranga tuku iho mai i roto i ngā reanga, e tautoko ai te mārama a te ākonga Māori ki tona tuakiri.
 • He tangata te tamaiti – he whakatairanga, he whakawhānui i te pitomata ā-pāpori, ā-ngākau, ā-hirikapo hoki o te ākonga.
 • He puna kōrero te tamaiti – ko te ākonga hei kaikōrero reo Māori, hei kaiwhakawhitiwhiti kōrero, hei kaihonohono, hei kaiaromātai whakaaro anō hoki.
 • He ākonga te tamaiti – ka noho te ākonga hei puna kōrero hei puna waihanga o te ao e noho nei ia. 

I tēnei wā e tukuna ana tēnei pou tarāwaho ki ngā kura huri noa i Aotearoa kia whakamātauria tōna whai hua, te āhua hoki o tōna tautoko i ngā marau ā-kura. Ka whakamahi hoki mātou i ngā akoranga mai i tēnei ki te tautuhi i ngā tautoko ka hiahiatia i te whakatinanatanga.

Hononga ki te ataata Te Tamaiti Hei Raukura | Kauwhata Reo
Whāia te hononga ki te whakarongo ki a Āwhina Gray e kōrero ana mō Te Tamaiti Hei Raukura.
Te Pepa Tūnga Te Tamaiti Hei Raukura
Te Tamaiti Hei Raukura Position Paper

 • Te-Tamaiti-Raukura-Position-Paper_FA-1.pdf
 • 5.7 MB
 • Tirohia te whārangi 20 mō te whakamāramatanga o ngā pou e whā.
Te Arotakenga Tuhinga o Te Tamaiti Hei Raukura
Te Tamaiti Hei Raukura Lit Review

 • Te-Tamaiti-Hei-Raukura-Lit-Review_FA.pdf
 • 2.5 MB
 • Tirohia te whārangi 11 mō te Rōpū Kauneke Marautanga, Tohutohu Whakatutukitanga ā-Minita.
 • Tirohia te whārangi 13 kia whai mōhiohio e pā ana ki te tikanga whakaako ko te ākonga te aronga pū.
 • Tirohia te whārangi 14 kia whai mōhiohio mō ngā tū momo kōkiri ko te ākonga te aronga pū i te whakawhanaketanga marautanga.
 • Tirohia te whārangi 15 kia whai mōhiohio mō te honohono ki Te Whāriki.
He aha te take me whakahou?

 • Web-ready-MLR2103_TTHR-Pamphlet_Why-a-Redesign_Mao_FA.pdf
 • 671 KB
Why a redesign?

 • Web-ready-MLR2103_TTHR-Pamphlet_Why-a-Redesign_Eng_FA.pdf
 • 673 KB
Te Tamaiti Hei Raukura, a Framework

 • Web-ready-MLR2103_TTHR-Pamphlet_Structure_Eng_FA.pdf
 • 946 KB

I te matapakitanga o ngā rerekētanga ki te marautanga i runga i te ārahitanga o Te Tamaiti Hei Raukura me te tikanga o ēnei ki tō kura me ō kaiako, whakaarohia ngā pātai i raro nei, whakawhanaketia rānei ō ake pātai hei tūhura i Te Tamaiti Hei Raukura:

 • He aha ngā āhuatanga ka kite koe e whakaata mai ana i tō ake kura?
 • He aha atu anō hei mahi māu ki te pāhekoheko i ngā āhuatanga o ngā pou e whā ki roto ki ō whakaakoranga, ō kaupapa ako hoki?
 • He pēhea te whakaataranga o ō kaupapa ako atu, ako mai i te mātauranga me ngā huanga i ia o ngā pou e whā?
 • He pēhea koe e tuitui i ngā āhuatanga o ngā pou e whā ki roto ki ō kaupapa whakaako, ako hoki?
 • He āhuatanga ako atu, ako mai hoki kāore i whakapuakina i roto i ngā pou e whā?
 • He aha ngā rerekētanga, mehemea he rerekētanga, ka mate koe ki te mahi?
 • He aha te momo tautoko ka hiahiatia e koe kia whakamanahia ai ēnei rerekētanga? 
Kaupapa Kōrero (Hei Wānanga)

 • Kaupapa-korero-Hei-Wananga.pdf
 • 20 KB
 • Ngā ataata hei tautoko wānanga.

Mō ētahi atu mōhiohio me haere ki tā mātou whārangi Te Whakahou i Te Marautanga o Aotearoa | Kauwhata Reo

Tēnā, tuarihia te katoa o ngā urupare kia taea ai e mātou te whakapai ake ngā ihirangi ka whakawāteahia ai mō te Tautoko Rā Kaiako e whai ake nei tukuna ki TeReo.MaoriGroup@education.govt.nz