Kati
Captur
Te Mana Motuhake o Porourangi Raupapa Ataata

Ngā Tama Toa

Video Transcript
Whārangi 1.
Kārearea: Kua pakeke a Tūwhakairiora, ā, kua rukua ki te whare tauā ka tukuna ki te kawe i te rākau tapu, arā, ki te turaki i a Ruanuku e noho poutihi mai rā i aua whenua.
Te Ataakura: “ Haere e tama me te mana, te ihi, te wehi o ōu tīpuna haere whakarukea a Ruanuku, whakaekea ki Tongānu”
Whārangi 2
Ruri: Tūwhakairiora
Whiti 1 - Nā Karoro
Ka takia, Ka ekeina tapuwae a Poroumātā a Whaene
Ka ekeina e Tūwhakairirora a pā Tongānu
Rātau a Ruanuku te noho poutihi mai rā
Ki muri, ki tahataha koutou ngā toro aukatia!
Kātahi whakatenetene, ākina whakamua
Kātahi whakatenetene, hoki whakamuri
Kātahi kōkiria! Kōkiria!
Whiti 2 – Nā Kārearea (Whārangi 3)
Ae ka whakaotia, Homai taku hiku tawatawa
hei kai māku
Taku ware kia reka
hei kai māku
Tēnā whakarukea – ka hinga Ruanuku.
Anā! Anā! Anā! Parakaito mā!
Whārangi 4.
Kārearea: Ka rongo rā a Materoa i te toa o Tūwhakairiora ki Tongānu. (karoro) Ka maranga ake ki te whakahau i tana mokopuna i a Pākānui.
Materoa: “Kua ea te wāhanga ki taku taina, engari ko te wāhi ki āu, kei te toe.
A ha hā, mā taku niwha? Mā taku mokopuna, mā Pakanui!
Māna e kawe te rākau o te riri.
Nā reira ae karawhiua!”
Whārangi 5.
Kārearea: Ka puta ngā kōrero e pa ana ki ōna tuākana. Eke mai. He hokinga mahara ki ngā pakanga i riro ai te mana whenua i ona uri tukuiho.
Karoro: Ka rongo rā a Tawhipare i ngā reo tātā e tāwai ana i tana iwi
Ka puea ake ko te mana o tōna whakapapa. Koia ka whakarukea mā ōna uri e whakaea.
Tawhipare:“Ka kōrero te whenua rangatira, ka mana ko tā rātou ko ngā mātua tīpuna e kī ai.”
Wharangi 6
Karoro: Kua tutuki ngā tūmanako o ngā tāmahine a Poroumatā. Nā Te Ataakura, ka riro te mana whenua i te raki o Pātangata tae noa ki Whareponga.
Kārearea: Nā Materoa. Kua panaia a Ruanuku i aua whenua e hōrapa atu rā i Raukūmara ki Whareponga oti atu ki Akuaku.
Karoro: Nā Tawhipare. Ka pakaru rā a Pākaurangi, ka tuarihia ki a ia ko Anaura, Te Aotāwarirangi ki Marotiri, Tokomaru. Ko Hauiti mai i Uawa ki te tonga.
Whārangi 7.
Tawhipare: “Kua ea ngā hē ki ō tātau rangatira.”
Materoa: “Kua ea rawa, ka tika.”
Te Ataakura: “Nā tātou rā i tutuki ai.”
Ruri - Karoro:
Hoki wairua mai ra ngā matua tipuna
Kōrua Whaene ko Poroumatā
Ki te whakatau i te hokinga mai o ngā whenua rangatira o te iwi e
Tēnā rā koutou e
Whakatau mai ra