Kati
Ngā Pātai Auau

Ngā Pātai Auau

Ko wai ngā kaiwhakarato i roto i taku rohe?

E mahi tahi ana mātou ki ētahi kaiwhakarato reo Māori tekau mā toru, e matatau ana ki te ako me te whakaako i te reo, e mātau ana ki te reo ā-iwi, e kaingākau nui ana hoki ki te whakarauoratanga o tō tātou reo taketake. Kei ia kaiwhakarato ā rātou ake tāera whakarato, ā rātou ake hōtaka anō hoki.

He pēhea te hanga mai o te hōtaka?

He rahi ngā āhua tuku i ngā hōtaka, pēnei i ngā akomanga ā-wiki, ā-ipurangi, ā-rōpū whāiti, me ngā noho marae. Kia tautokona tonutia koe me tō māia ki te whakamahi i ngā akoranga kua akona e koe ki roto i ō akomanga kura, ka wātea mai ki a koe tētahi hōtaka hāpai motuhake, e 8 wiki te roa, ki te āwhina i a koe ki te whakatō me te whakaniko i ō ngohe whakaako.

He aha ngā utu?

Kāore he utu ki te rēhita, mō te tae atu rānei. Katoa ngā rauemi ako ka tukuna atu ki a koe.

Ka pēhea taku whiwhi i te puna tahua tautoko kaiuru?

E wātea ana te puna tahua tautoko kaiuru ki ngā kura kōhungahunga, ngā kōhanga reo, ngā puna reo, ngā kura auraki, ngā kura Māori, ngā kura tuarua me ngā wharekura ki te tautoko i ō rātou kaimahi me ngā kaiāwhina ki te whai wāhi atu ki ngā akomanga Te Ahu o te Reo Māori i roto i ō rātou rohe.

  • Ka māraurau ngā kaiuru katoa kua oti te rēhita, ā, e whai tonu ana i te hōtaka tae rā anō ki waenganui o te kaupapa, kia whiwhi i te puna tahua tautoko.
  • Ka utua tōtikahia he $500 mō ia kaiuru ki te kura kōhungahunga, te kōhanga reo, te puna reo, te kura auraki, te kura Māori, te kura tuarua, te wharekura rānei e Te Tāhuhu o te Mātauranga.
  • Kei te kura kōhungahunga, te kōhanga reo, te puna reo, te kura auraki, te kura Māori, te kura tuarua, te wharekura rānei te mana ki te whakatau me pēhea te whakamahi i te puna tahua tautoko, mehemea ka tuku tōtika atu ki te kaiuru, ka whakamahia rānei hei utu i ngā nama ka tūpono mai i roto i te hōtaka.