Kati

Te Pātaka Tauira

He tauira ēnei mahere whakaako kua hangaia hei āwhina i ngā pouako ki te whakarite i ngā hōtaka whakaako. Ko te tikanga ia, kia whakarerekē i ngā mahere whakaako e ai ki te horopaki me ngā hiahia o tēnā kura, o tēnā kura. Me kōwhiri, me noho ngātahi ngā paerewa paetae, ngā mahere whakaako me ngā ngohe aromatawai e tika ana, nō tēnā pou, nō tēnā wāhanga ako kia pai ai te noho ngātahi i roto i te kaupapa.

Kaupae Tuatahi

thumb ngatoi 320x180

He Rangahau Ringatoi

Ko te kaupapa o tēnei Mahere Ako kia whakarite whakaaturanga ngā ākonga mō ngā āhuatanga o tētahi mahinga toi taketake nā rātou anō i kōwhiri.

Mahere Ako: He Rangahau Ringatoi


He mahere ā-kaupapa tēnei. E noho tahi ana te mahere nei me ngā ngohe aromatawai Toi Ataata

 

thumb ngatoi 320x180

Kaupapa Taiohi

Ko te kaupapa o tēnei Mahere Ako kia waihanga mahi toi ngā ākonga e hāngai ana ki tētahi take nui e pā mai ana ki te hunga taiohi. Mā te ākonga anō tētahi kaupapa e kōwhiri hei rangahau māna, kātahi ka waihanga mahi toi e whakahua ai pea te take me ōna āhuatanga katoa hei whakaatu ki tētahi wāhi hapori.

 Mahere Ako: Kaupapa Taiohi

 

He mahere ā-kaupapa tēnei. E noho tahi ana te mahere nei me ngā ngohe aromatawai Toi Ataata

 

thumb ngatoi 320x180

Whare Hangarau Matihiko

Ko te kaupapa o tēnei Mahere Ako kia whakamahi hangarau matihiko ngā ākonga ki te waihanga i tētahi mahinga toi, ānō nei he whare whakairo, he whare pātaka kōrero.

Mahere Ako: Whare Hangarau Matihiko

He mahere ā-kaupapa tēnei. E noho tahi ana te mahere nei me ngā ngohe aromatawai Toi Ataata

Ngohe Aromatawai: 1.4 Tōku whare kaupapa me

Ngohe Aromatawai: 1.5 Tōku whare matihiko

thumb ngatoi 320x180

Kōwhaiwhai

Ko te kaupapa o tēnei Mahere Ako kia whai tukanga ngā tauira ki te whakaoti i tētahi mahinga kōwhaiwhai hei whakairi ake ki tētahi wāhanga o tō rātou kura.

Mahere Ako: Kōwhaiwhai

He mahere ā-kaupapa tēnei. E noho tahi ana te mahere nei me ngā ngohe aromatawai Toi Ataata

Ngohe Aromatawai: 1.4 Tuku mai tuku atu

Ngohe Aromatawai: 1.7 Heke iho, heke iho!

Ngohe Aromatawai: 1.8 Ko te reo toi ataata kia rere

Kaupae Tuarua

thumb ngatoi 320x180

Taonga Puoro

Ko te kaupapa o tēnei Mahere Ako kia whai tukanga te ākonga ki te waihanga i tētahi taonga puoro. Mā te ākonga anō tētahi kaitoi/momo taonga puoro e rangahau hei kaupapa mō tāna ake mahi. Ka mutu ka hangaia he taonga puoro.

Mahere Ako: Taonga Puoro

He mahere ā-kaupapa tēnei. E noho tahi ana te mahere nei me te ngohe aromatawai Toi Ataata

Ngohe Aromatawai: 2.4 Te reo o ngā atua

thumb ngatoi 320x180

Kākahu Toi

Ko te kaupapa o tēnei Mahere Ako kia waihanga ngā ākonga i tētahi momo kākahu hei whakauru ki te whakataetae Kākahu Toi ā-Motu. Me whakakanohi e te kākahu he kaupapa, he tangata, he wāhi, he tauwhāinga rānei e hira ana ki a rātou, ki te whānau, te hapū, te iwi rānei.

Mahere Ako: Kākahu Toi

He mahere ā-kaupapa tēnei. E noho tahi ana te mahere nei me ngā ngohe aromatawai Toi Ataata

Ngohe Aromatawai: 2.1 Ko ngā pūkenga kia kaha

Ngohe Aromatawai: 2.2 Ko ngā huānga kia rere me

Ngohe Aromatawai: 2.3 Ko ngā tukanga kia whāia

thumb ngatoi 320x180

Whare Tūrehurehu

Ko te kaupapa o tēnei Mahere Ako kia waihanga te ākonga i tētahi mahi toi e whakatinanatia ai tētahi whare tūrehurehu Māori. Ka tuhi tohutohu te ākonga, kātahi ka whai tukanga ki te whakamātau i ngā pūkenga/huānga hoki e hangai ana, kia tutuki ai ngā mahi.

Mahere Ako: Whare Tūrehurehu

He mahere ā-kaupapa tēnei. E noho tahi ana te mahere nei me Toi Ataata

Ngohe Aromatawai: 2.5 Tēnei ao hurihuri

Ngohe Aromatawai: 2.6 Tū mai te mātanga toi!

Ngohe Aromatawai: 2.7 Tū mai te toi whakairo!

Kaupae Tuatoru

thumb ngatoi 320x180

Pakanga Māori

Ko te kaupapa o tēnei Mahere Ako kia waihanga ngā ākonga i tētahi rākau o te riri, hei whakauru ki tētahi whakaaturanga. Ka kōtuitui i ngā tukanga, pūkenga, huānga katoa e hāngai ana ki te mahi. Ka mutu ka hangaia he rākau o te riri.

Mahere Ako: Pakanga Māori

He mahere ā-kaupapa tēnei. E noho tahi ana te mahere nei me te ngohe aromatawai Toi Ataata

Ngohe Aromatawai: 3.3 Te tū i te matauenga

thumb ngatoi 320x180

Toi Tūturu, Toi Whakawhiti, Toi Rerekē

Ko te kaupapa o tēnei Mahere Ako kia waihanga ngā ākonga i tētahi kohinga mahi hei whakauru ki tētahi whakakitenga ā-iwi ki Te Papa Tongarewa. Ka tūhura ngā ākonga i ngā rōpū Toi Tūturu/Whakawhiti/Rekekē me ngā āhuatanga o ia rōpū. Whai muri nei, ka whāia he tukanga mahi ki te whakatutuki i te tohutohu.

Mahere Ako: Toi Tūturu, Toi Whakawhiti, Toi Rerekē

He mahere ā-kaupapa tēnei. E noho tahi ana te mahere nei me ngā ngohe aromatawai Toi Ataata

Ngohe Aromatawai: 3.1 Ngā tini aho

Ngohe Aromatawai: 3.2 He kohinga mahi me

Ngohe Aromatawai: 3.5 Whakaaturanga takitahi

thumb ngatoi 320x180

Toi Mautohe

Ko te kaupapa o tēnei Mahere Ako kia waihanga ngā ākonga i tētahi mahinga toi mautohe. Mā te ākonga anō e kōwhiri tētahi kaupapa mautohe hei rangahau māna. Ka tuhi tohutohu te ākonga mō tāna e mahi ai, kātahi ka whāia he tukanga mahi ki te whakatutuki i taua tohutohu.

Mahere Ako: Toi Mautohe

He mahere ā-kaupapa tēnei. E noho tahi ana te mahere nei me ngā ngohe aromatawai Toi Ataata

Ngohe Aromatawai: 3.3 Kaupapa Mautohe me

Ngohe Aromatawai: 3.4 Tutū te puehu

Rauemi tūhono