Kati
Moteatea: Taha Wairua – Te Ara Whānui Kura Kaupapa Māori

Moteatea: Taha Wairua – Te Ara Whānui Kura Kaupapa Māori

Moteatea: Taha Wairua – Te Ara Whānui Kura Kaupapa Māori

Download
  • mp3
  • 1.8 MB
Audio Transcript
E tama, e hine
Te uri o te ao wairua
Te ihi, te wehi, te ara tau tika mai
Ki te raukura, ki te puhi-kura e

Te hä, te tapu, te mauri taonga tuku iho
Te man-a whaka-heke, te whakaahuru
Ko te kahika tü mahuta, e te, amo o te whare

He kai kai o ringa, ngä hua o te ao
Takahia atu rä, te ara ki te pae
Hai ka-nohi, hai mana mo te iwi o Aotearoa
Te mataapuna o te aroha
Tau, Tau, tau ana e