Kati

Wāhanga 3 - Ngā Poropiti

“Ko te kīngi kei runga, kei raro poropiti” Nō te waiata Te Kupu a Tāwhiao.

Ko tēnei wāhanga e aro ana ki ētehi poropiti o te ao Māori me ā rātou poropititanga. He poropititanga i kitea e Kīngi Pōtatau rāua ko Kīngi Tāwhiao i tūhonohono i a rāua ki ngā poropiti o Taranaki, ko Te Whiti o Rangomai rāua ko Tohu Kākahi. Ko ēnei poropititanga e whakaū ana i te taura here tangata ki waenganui i ngā iwi o Waikato me Taranaki. Ko tēnei wāhanga e aro ana ki ēnei poropiti.

E whā ngā kaupapa matua, e whā ngā ngohe.

Te wāhanga o TMoA

Te Whenu

Te Whainga Paetae

Ngā kaupapa 

Ngā kawenga mā te kaiako

Ngā mahi a te ākonga

Tikanga ā-Iwi

Te Whakaritenga Pāpori me te Ahurea

4.2

 

Ka whakamārama i ngā take me ngā huarahi e tukuna iho ai e te takitahi me ngā rōpū, ō rātou ahurea, ō rātou tuku ihotanga, kia mau pūmau.

Te Whiti o Rongomai

Mā te kaiako ngā kōrero mō Te Whiti o Rongomai e whāngai ki ngā ākonga, ka taea hoki e te kaiako te tuku i ngā ākonga kia rangahau i te poropiti nei, he maha ngā kōrero kei te ipurangi kei ngā pukapuka hoki.

Ka whakautuhia ēnei pātai:

·         He aha te poropiti?

·         He aha te porotipitanga?

·         He aha te tau i whānau mai a Te Whiti o Rongomai?

·         He aha te whakapapa o Te Whiti o Rongomai?

·         He aha te pepeha o Te Whiti o Rongomai?

·         He aha ētehi mahi a Te Whiti i a ia e ora ana?

·         He aha te rongopai ki a Te Whiti?

·         He aha ētehi poropititanga ā Te Whiti?

·         He aha te tau i mate a Te Whiti?

·         He aha ngā mahi a Taranaki ki te pupuru i ngā akoranga a Te Whiti o Rongomai?

He tuhinga ko wai au?

He mahi Takitahi

 

Mai i ngā kōrero kua whāngaihia ki te ākonga mō Te Whiti o Rongomai ko tā te ākonga mahi he tuhi i tētehi tuhinga ko wai au? e whakamārama ana i ngā āhuatanga e whitu e pā ana ki a Te Whiti o Rongomai.

 

Mā te kaiako tētehi tauira e tuku ki te ākonga hei whai māna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngā Toi

Ngā Mahi a te Rēhia

6

 

Ka tūhura, ka whakamahi, ka whakawhanake mōhio, ka whakamārama: i tā te tinana me te reo whakatau i roto i ngā horopaki huhua.

Tohu Kākahi

Mā te kaiako ngā kōrero mō Tohu Kākahi e whāngai ki ngā ākonga, ka taea hoki e te kaiako te tuku i ngā ākonga kia rangahau i te poropiti nei, he maha ngā kōrero kei te ipurangi kei ngā pukapuka hoki,

Ka whakautuhia ēnei pātai:

·         He aha te poropiti?

·         He aha te porotipitanga?

·         He aha te tau i whānau mai a Tohu Kākahi?

·         He aha te whakapapa o Tohu Kākahi?

·         He aha te pepeha o Tohu Kākahi?

·         He aha ētehi mahi a Tohu Kākahi i a ia e ora ana?

·         He aha te rongopai ki a Tohu Kākahi?

·         He aha ētehi poropititanga a Tohu Kākahi?

·         He aha te tau i mate a Tohu Kākahi?

Poi manu

Mahi Takirua (Tama, kōtiro)

 

Ko tā ngā ākonga mahi he rangahau i te poi manu.

He momo poi tēnei nō Taranaki.

Mā te ākonga tēnei tikanga nō Taranaki e rangahau kia taea e ia tētehi poi manu te waihanga me te tito.

 

Mai i ngā kōrero kua kohia e ngā ākonga mō Tohu Kākahi, ko tā te ākonga mahi he whiriwhiri i ngā poropititanga e rua a Tohu Kākahi ka huri hei poi manu.

 

Ko tā te tama mahi he āwhina ki te rangahau i te poi manu me te waihanga i te rangi.

Ko tā te kōtiro mahi he āwhina ki te rangahau i te poi manu me te waihanga i te rangi, mā te kōtiro anō hoki ngā piunga poi e waihanga.

Hangarau

 

 

 

Ngā Āhuatanga o te Hangarau

5.1

 

Ka whakatairanga i ō rātou ake whakapono, uara rānei hei otinga:

• mō te whānau, te hapori, te hapū, te iwi rānei, ā, ka tūhura i te pāpātanga ki ētahi atu ahurea, hunga kiritaki hoki.

Pōtatau

Mā te kaiako ngā kōrero mō Kīngi Pōtatau e whāngai ki ngā ākonga, ka taea hoki e te kaiako te tuku i ngā ākonga kia rangahau i te poropiti nei, he maha ngā kōrero kei te ipurangi kei ngā pukapuka hoki,

Ka whakautuhia ēnei pātai:

·         He aha te poropiti?

·         He aha te porotipitanga?

·         He aha te tau i whānau mai a Kīngi Pōtatau?

·         He aha te whakapapa o Kīngi Pōtatau?

·         He aha te pepeha o Kīngi Pōtatau?

·         He aha ētehi mahi a Kīngi Pōtatau i a ia e ora ana?

·         He aha ētehi poropititanga a Kīngi Pōtatau?

·         He aha te tau i mate a Kīngi Pōtatau?

He pānui tuihono (Online poster - Canva)

He mahi takihahi

 

Mai i ngā kōrero kua whāngaihia ki te ākonga mō Kīngi Pōtatau, ko tā te ākonga mahi he hoahoa i tētehi pānui tuihono e whakamārama ana i ngā poropititanga a Kīngi Pōtatau.

Ko te taupānga me whakamahi e te ākonga ko Canva.

 

Te Reo

Ā-Tā

Puna Reo

4.4

 

4. Ka tika te tātaki kupu hou me te whai i ngā ture o te reo. 

 

Tāwhiao

 

Mā te kaiako ngā kōrero mō Kīngi Tāwhiao e whāngai ki ngā ākonga, ka taea hoki e te kaiako te tuku i ngā ākonga kia rangahau i te poropiti nei, he maha ngā kōrero kei te ipurangi kei ngā pukapuka hoki,

Ka whakautuhia ēnei pātai:

·         He aha te poropiti?

·         He aha te poropititanga?

·         He aha te tau i whānau mai a Tāwhiao?

·         He aha te whakapapa o Kīngi Tāwhiao?

·         He aha te pepeha o Kīngi Tāwhiao?

·         He aha ētehi mahi a Kīngi Tāwhiao i a ia e ora ana?

·         He aha ētehi poropititanga a Kīngi Tāwhiao?

·         He aha te tau i mate a Kīngi Tāwhiao?

 

He ruri haurongo (Bio poem)

He mahi takitahi

 

Mai i ngā kōrero kua whāngaihia ki te ākonga mō Kīngi Tāwhiao ko tā te ākonga mahi he tuhi i tētehi ruri haurongo e whakaemi katoa ana i ngā kōrero kua rangahaua e ia.

 

Mutu ana te tuhi i te ruri haurongo ka tū te ākonga ki mua i te akomanga ki te whakatakoto i tāna ruri.