Kati

Manaia

Tau 8+

 

Taumata 4-8

He Kupu Whakamahuki

Ko tēnei aratohu kaiako ka tiki atu i ētehi o ngā kōrero tuku iho mō te iwi o Ngāruahinerangi me te aro atu ki ngā kōrero mō Ōrangituapeka. Ka tōia mai ko ēnei kōrero tuku iho ki konei hei kaupapa ako mā ngā ākonga. Ko te kauwaka ki te tūhura i ēnei kōrero ko ēnei kei raro iho nei.  Ko ēnei kaupapa ka noho hei wāhanga matua mō tēnei rauemi.

 • Ōrangituapeka
 • Te Kīngitanga
 • Ngā poropiti
 • Ngā waiata a Ngāruahinerangi
 • Manaia

Akoranga Tōmua

I mua i te ruku ki ngā kaupapa o tēnei aratohu kaiako. Ka taea e te kaiako me ngā ākonga ēnei kaupapa te tirotiro.

 • Manaia (te whenua)
 • Manaia Hukanui (te tangata)
 • Te Whiti o Rongomai
 • Tohu Kākahi
 • Te Ua Haumēne
 • Pai Mārire
 • Hauhau
 • Tariao
 • Ngā Poropiti
 • Ngāti Ruanui
 • Te pakanga o Te Namu
 • Te pakanga o Ōrangituapeka
 • Te pā o Waimate
 • Te Matakatea
 • Te Kīngitanga me Taranaki
 • Kīngi Pōtatau
 • Kīngi Tāwhiao
 • Ngāruahinerangi
 • Ngā waiata a Ngāruahinerangi
 • Tītokowaru
 • Parihaka
 • Taranaki
 • Te Tekaumārua