Kati
Screen Shot 2020 06 10 at 12.50.33 PM
Ko te Kāinga te kura Matua Ataata

Ko te Kāinga te kura Matua

He Whare Ora - Whānau

Video Transcript
[Puoro timatanga]
[Puoro manu]

Hou mai rā, tau mai rā ki tōku whare. Ahakoa ngā karawhiu o te mate urutā COVID 19, he whare e ora nei i tōku reo, i ōku tikanga, otirā i ngā kōrero o ōku mātua tūpuna.

[Puoro tuarongo]
He whare i tāraia ki ngā mātāpono, ki ngā kōrero o Tā Meihana Durie, arā te whare tapawhā. I konei kōrero ai, te ora o te tinana, o te hinengaro, o te wairua, o te whānau anō hoki.

Ko te kāinga te wāhi haumaru i tēnei wā, ahakoa kei hea, kei roto, kei waho he akoranga kei reira. Nō reira, whāia ngā wheako i tuku mai ai e ō tātou tūpuna hei oranga mōu, hei oranga mō tō whānau.


He aha rā ngā tino uara o tō koutou nā whare e ora pai ai te wairua o te tangata? Tēnā pea kua rerekē katoa te āhua o tō whare, nā reira he wā pai tēnei ki te wānanga i ngā tino uara o tō koutou whare.

Ko te tāhuhu o tō whare te tuarā o ngā akoranga, koia nei te kaikawe i ngā kōrero, arā ko ngā tikanga, ko te mātauranga, pēnei i te ako mai o te tuakana i te teina, te teina rānei i te tuakana.
Me whai wā koutou ko ngā tamariki ki te kōrero, ki te whakarongo ki ō rātou whakaaro kia mauri tau ai te noho, kei tupu a māharahara.
He tikanga nui tēnā i ō tātou whare tūpuna nā reira e tika ana kia pērā ki ō tātou kāinga.

Whakaarohia he wā, he wāhi ki te ako kia ngāwari ake mō ngā tamariki te whakawhiti mai i te ako ki te hāpai i ngā mahi o te kāinga.
I mua tonu i te houtanga mai o tētahi āhuatanga ki tō whare, me wānanga i tōnā whaitake, i tōna whai pānga ki ngā uara, ki ngā tikanga, ki ngā āhuatanga katoa o te whānau.

Mehemea ka pakari ake, ka pai ake te wairua o te noho tahi, ākene he hua kei roto. Engari, mehemea ka huri, ka hinga rānei ngā kawa, ngā tikanga,
ngā āhuatanga o te whare, tēnā pea me āta whakaaro ki te tino hua o tēnei hanga.
Hei tauira, ko te āhua o te hangarau hei tautoko i te ako o ngā tamariki mehemea e kawa ana te ngākau ka taea pea te whai akoranga hangarau kore, arā te tunu kai, te whakapaipai tēpū.

Āta whakaarohia te āhua o te ako, arā, te ako mā roto, mai i te noho wahangū, mā roto rānei i te mahi tētahi mahi e tū ai te ihiihi.Ka tino whaihua te kōrero, te ako ngātahi a te hapori o te kura, nā reira me whai tukanga e ahei ai te whānau ki te whakawhiti kōrero me te kura ma te īmera, mā ngā pae pāpāho pāpori rānei.

Ko te mātua te mātua, ko te kaiako te kaiako. Nā reira, mō te whānau, ko te mea nui i te wā e ako ana ngā tamariki i te kāinga, kia hari, kia koa. Ina whanake mai ēnei tūāhua, ka tau te whare.E whaihua ai te ako ā-whānau, me noho mātāmua mai ko te taiao e noho nā koutou.

Arā, ko te kāuta, ko te māra, ko te puke, ko te aha, ko te aha. Me noho mātāmuri ko ngā taputapu hangarau, ko ngā tāonga o te ao hurihuri. Ko tāna tā te taiao he kīnaki i ngā akoranga mātāmua rā.

Ko te kura te kura, ko te kāinga te kāinga. Tērā te kōrero, ko te kāinga te kura matua! He aha rā ngā pūkenga, ngā mātauranga kei te kāinga hei whāngai atu ki ngā tamariki, otirā ki te whānau? Kei reira kē te oranga! Ko te mahi nui he wānanga i te ara hei whakatinana i ēnei tūāhuatanga.

Kia ū, kia ita, kia manawanui e ora ai ō koutou whare!!!

Kia haumaru te noho[Puoro mutunga]