Kati
Screen Shot 2020 06 12 at 1.18.04 PM
Ko te kāinga te kura matua – he kaiako ki te kāinga Ataata

Ko te kāinga te kura matua – he kaiako ki te kāinga

He kaiako ki te kāinga

Video Transcript
[Puoro timatanga]
[Puoro manu]

Ko te kāinga te wāhi haumaru i tēnei wā. Āe, he wāhi nui tonu tō te kura, arā, ko tāna he āwhina, he hāpai i ngā whānau. Heoi anō, ko te mahi nui mā te kaiako otirā mā te kura, he wānanga i te wāhi ki a ia. He tuku mahi, he hui ā-tuihono, he huarahi atu anō rānei, he aha atu, he aha atu.

[Puoro tuarongo]

E aha ana koe ki te manaaki tonu i te whanaungatanga i waenganui i a koutou ko ngā ākonga i te wā o te pākati?
Ka pēhea tō tūhonohono atu ki ngā whānau kia pai tonu ai te whakawhitiwhiti kōrero?
Ka pēhea tō whakarongo kia tutuki pai ai ngā hiahia o te whānau i tēnei wā?
Ahakoa e mōhio ana ngā tamariki ki ngā tikanga whakahaere o te kura, he rerekē katoa ngā tikanga whakahaere i te kāinga ka mutu, kua aua atu te wā.
Nā reira, he mea nui kia āta whakatakotohia ngā tikanga matua hei āwhina i ngā mātua, hei āwhina hoki i te tamaiti ki te aro ki āna mahi.
Ākene pea, ka pai noa iho te mahi i ngā haora kura heoi anō, me iti te wā akoako i rā nei.
Ko te pātai hoki ia, he aha rā ngā tino uara o ngā mahi ka tukuna atu? E mōhio ana rānei ki ngā āhuatanga o te whare o te whānau i tēnei wā? Me whakaaro nui ki te rerekē, ki te whānui o ngā uara o tēnā whānau, o tēnā whānau.
Ko te whāinga, ko te akiaki i ngā whānau kia kaha tonu ngā tamariki ki te ako, ā, kia hari, kia koa. Tēnā pea ko ngā uara tonu o te kura te tūāpapa hei kawe i ngā akoranga, i ngā mahi.


Ko koe tonu te kaiako, heoi anō, he rerekē katoa tēnei ritenga kei mua i a koe. Ka pēhea tō tautoko tonu i te ako a ngā tamariki? Koia hei whakaaroaro māu. Tēnā pea ka noho ko koe anake hei ārahi i ngā tamariki, tēnā pea ka mahi tahi ki ngā mātua. Ā, kāore e kore he ara atu anō ka taea hoki.
Ko te mea nui, ko tō whakarite rautaki mō ēnei tūāhuatanga katoa, ā, kia kaha hoki tō whai haere i ēnei nekenekehanga katoa.
Tēnā pea he hou rawa te ako pēnei ki ngā tamariki me ō rātou whānau. Ahakoa te hiahia kia whaihua, te hirahira hoki o te mahi, o te aha rānei kua whakaritea, me mārama tonu ki te hiranga nui o te whakaae o te whānau kia tomokia ō rātou whare me ētahi ritenga mō ā rātou tamariki.
He rerekē te taiao ako o tēnā kāinga, o tēnā kāinga. Heoi anō, he mea nui tonu kia kaha rawa te whānau me ngā kaiako ki te mahi tahi. He aha ngā pūkenga, ngā pūmanawa hei puna mātauranga, hei whāngai ki ngā tamariki. Ahakoa iti, he pounamu.
[Puoro mutunga]