Kati
Hei Whakatau - Wairangi Jones

Hei Whakatau - Wairangi Jones

Hei Whakatau - Wairangi Jones

Download
  • mp3
  • 3.4 MB
Audio Transcript
Takina te kawa
Ko te kawa tuatahi
Takina te kawa
Ko te kawa tuarua
Ko te kawa tuatoru
Ko te kawa tuawhā
Ko te kawa tuarima
Ko te kawa tuaono
Ko te kawa tuawhitu
Ko te kawa tuawaru
Ko te kawa tuaiwa
Ko te kawa tuangahuru
Takina te kawa
Ko te kawa mā wai?
Ko te kawa mā Tu Ihi Rangi
Kia puta ki te whai ao, ki te ao mārama
Ko māia e, Tāwhiwhiōrongo
Whano, whano,
Tū mai te toki
Haumi e, hui e
...taiki e!

E te tini o ngā tāngata kua riro atu ki raro ki Te Reinga hāere, oti atu rā. Waiho mā mātou e auē taukuri atu. E nga maunga rangatira e tū nei hei tuarā mō ngā ihoiho whakaheke, e ngā wai pounga hoe o ō tātou tūpuna, e ngā whare kōrero e tū nei hei kanohi mō ngā iwi, e ngā marae tītakahanga o kui mā, o koro mā, tēnei ka mihi.

Nau mai, hāere mai, rarau mai rā ki tēnei whare kōrero e tūtaki ai ngā toki hākinakina, he pukenga, he mātanga, ko te putanga o te tangata ki te whai ao, ki te ao mārama. Tomokia te whare!