Kati

He Waka Whakarākei He Waka Māori

Tau 8+

 

Taumata 2-5

He kupu whakamahuki

Ko tēnei aratohu kaiako ka tiki atu i ngā pakiwaitara me ngā kōrero tuku iho a te iwi Māori mō te whakatere waka me ētehi tohunga whakatere waka pēnei i a Kupe. Ko te kauwaka ki te tūhura i ēnei kaupapa e rua ko ēnei kaupapa kei raro iho nei.  Ko ēnei kaupapa ka noho hei wāhanga matua ō tēnei rauemi.

He Waka Atua: Ko ngā kōrero pakiwaitara tēnei mō ngā waka atua  

He Waka Tūpuna: Te hekenga mai o Kupe me ngā tohunga whakatere waka o mua.

Ko tēnei aratohu kaiako ka whakawhāiti mai i ngā kōrero a te iwi Māori mō te whakatere waka me te hekenga mai a Kupe, ka whakahāngai atu ki ngā kaupapa kei runga ake nei.

Akoranga tōmua

I mua i te ruku ki ngā kaupapa o tēnei aratohu kaiako. Ka taea e te kaiako me ngā ākonga ēnei kaupapa te tirotiro.

 • Te waka o Tama Rereti
 • Te waka atua o Tainui Waka
 • Māui
 • Rata
 • Kupe
 • Ngā wāhanga o te waka hourua
 • Ngā tikanga kau moana
 • Te waka hourua o Te Aurere
 • Hekenukumai Busby
 • Haunui waka
 • Te whakatere waka
 • Ngā tikanga whakatere waka
 • Ngā whetū
 • Ngā hau mō te whakatere waka
 • Ngā au o te moana
 • Te hekenga mai o ngā waka i Hawaiki
 • Ngā kōrero mō te waka o Tainui
 • Ngā kōrero mō ngā waka o te iwi Māori.