Kati

Nō ngā kāwai whakapapa - pukapuka tuatahi

Nō ngā kāwai whakapapa - pukapuka tuatahi

He kohinga tēnei e whakatairanga ana i ētahi āhuatanga nō neherā hei ako mā te ākonga hītori. He pukapuka tautoko tēnei mā ngā kaiako, mā ngā ākonga hoki, i ngā akoranga pakirehua. Ko te arotahinga o tēnei putanga ko te Whakapapa, tētahi o ngā tirohanga nō roto mai i o Te Takanga o Te Wā.

 

 

thumbnail

E mōhio ana koe ki te whakapapa o tō ingoa? Nā wai koe i tapa? He aha ngā tikanga i whāia ai e ngā tūpuna ki te tapa ingoa? Ahakoa ko wai koe, ahakoa nō hea koe, he take, he mana o tō ingoa. Kei tēnā iwi, kei tēnā ahurea hoki, puta noa i te ao, ōna ake tikanga mō te tapa ingoa. Ka kite i konei ētahi uiui mō te whakapapa o te ingoa ki tā ētahi whānau, heoi anō arā noa atu ōna kōrero.

Ngā Ata Kūkara

He kiko matihiko tāpiri mō tēnei tuhinga kei te whakaputanga Ngā Ata Kūkara hei whakawhānui i te ako a ngā ākonga. 

E mōhio ana koe

  • E-mohio-ana-koe.pdf
  • 2.9 MB

thumbnailHe oriori tēnei i tuhia ai i te whānautanga mai o Hinewairaranga. I titoa i runga i te kōingo o te ngākau kia mōhio ai ia ki ngā take, ki ngā tikanga i whiriwhiria ai ngā ingoa o ōna tūpuna kuia hei ingoa mōna.

Ngā Ata Kūkara

 

Nau Mai E Hine

  • Nau-Mai-E-Hine.pdf
  • 475 KB

thumbnailHe pakimaero tēnei i ahu mai ai i ngā kōrero pono ētahi wāhine rangatira Ngāti Toa Rangatira, Ngāti Raukawa Te Au ki te Tonga, me Te Āti Awa ki Kapiti. ngā kāwai rangatira a Wikitōria engari kāore ia te whai i ngā wawata a ōna mātua mōna. He kaha ia ki te mahi, he toa hoki ia ki te rāti wēra reira ia i whai mahi ai i runga i tētahi kaipuke hokohoko. I konei tīmata ai te whakaipoipo i waenganui i a ia me te kāpene o te kaipuke. tēnei hononga rāua i whai hua ai i te ao hokohoko, i te ao whakamanuhiri anō hoki

 

Ngā Ata Kūkara

 

He Rangapū Whai Hua

  • He-Rangapu-Whai-Hua.pdf
  • 2.8 MB
Nō ngā kāwai whakapapa - te katoa

  • No-nga-kawai-whakapapa-te-katoa.pdf
  • 6.9 MB

KSMKa kitea i tēnei aratohu te pouako he kupu pakirehua, he ngohe hoki kia whai māramatanga ai koe ki tēnā tuhinga, ki tēnā tuhinga. He tīwhiri hoki kei ngā ngohe te arotake, e hāngai ana ki ngā whāinga e whā o Te Takanga o Te . 

Nō ngā kāwai whakapapa - mā ngā kaiako

  • No-nga-kawai-whakapapa-ma-nga-kaiako.pdf
  • 393 KB