Kati

He Aratohu mā Te Kaiako

Te Takanga o Te Wā | Ataata | He Aratohu mā Te Kaiako

Video Transcript
Te Takanga o Te Wā | Webinar 7 – He Aratohu mā te Kaiako (Transcript)

Tēnā koutou katoa kua rauhī nei ki tēnei kaupapa. E mihi ana ki tēnā kaiako, ki tēnā kaiako, koutou e hāpai ana i ngā mahi puta noa i Aotearoa, tēnā koutou katoa. Ko taku ingoa ko Anahera McGregor. Ko taku iwi ko Ngāti Ruanui. Tēnei te mihi atu ki a tātou. Ā, ko te kaupapa o tā tātou kauhaurangi i tēnei wā, ko ngā kaupapa hāpai i te whakaako i te hītori Māori mā roto atu o Te Takanga o Te Wā. Kua whakawhāitihia tā tātou titiro i te rā nei ki tētahi rauemi kātahi anō nei ka mutu te waihanga, hei ā kō kō ake nei puta ai ki te whaiao, ki te ao mārama. Nō reira, haramai, kia titiro ake tātou ki āna ihirangi.

Ā...hei wāhi tuatahi i tā tātou kaupapa, kei te pīrangi ki te kī atu ki a tātou kua aro mai nei i tēnei rā, ehara i te mea e tino tohu ana tēnei aratohu i ā koutou kaupapa, ngā kaupapa hei whakaako mā koutou. Heoi anō, he mea nui ki te kōrero ki a tātou, ko te mātauranga Māori tēnei hei tūāpapa o ngā whakaakoranga katoa. Arā, ka noho ko ngā kōrero tuku iho hei anga whakaako. Mā koutou tonu ērā kaupapa e whiriwhiri, e tautohu e ai ki ā koutou marau ā-kura. Ehara i te mea, me whai i tētahi āhuatanga kāore i te hāngai ki a koutou. Nō reira, e mahara ana, kei ia whānau, hapū, iwi, hapori āna anō kōrero. Me whai wāhi atu aua tirohanga rā. Me mātua ngā hiahia, ngā matea o ō koutou ake kura, ka mātua tērā. Nō reira, āe, kia tīkina atu tērā hei tūāpapa mō ngā kaupapa e haere mai nei, ko tēnei rauemi hei hāpai noa i ā koutou mahi.

Anei te rauemi e kōrerohia nei – He Aratohu mā te Kaiako. Kua waihangahia mai ki te āwhina i a koutou ki te whakaako i te hītori. Ā, kei te mōhio tātou, hei te tau e tū mai nei ka whakamanahia tā tātou kaupapa hei kaupapa whakaako. Nō reira, kua waihangahia mai te pukapuka nei ki te āwhina i a koutou, ki te ārahi pea i a koutou, me te āta titiro ki ngā āhuatanga o te whenu hou o Te Takanga o Te Wā.

Anei te pikitia nui, e hoa mā. He nui ngā āhuatanga, he nui ngā momo aho o tēnei kaupapa, nō reira kua whakawhāitihia mai ērā aho katoa ki tēnei whārangi nei, kia kite koutou i te tū o ia aho ki roto i tēnei kaupapa. Kua whakatairangahia Te Tamaiti hei Raukura ki mua. Koinei tā tātou whāinga, te whāinga nui, ko tērā kaupapa ātaahua. Nō reira, ka noho mātāmua tērā. Tikanga ā-Iwi, me te mahara anō kua roa koutou e whakaako ana i ngā kaupapa o te Tikanga ā-Iwi. Nō reira, tērā tērā. Ana, ko Te Takanga o Te Wā, he whenu hou ki raro i te maru o Tikanga ā-Iwi. I mua, e whā aua whenu rā. Ināianei, kua tāpirihia mai tētahi whenu anō, ā, ka noho ki te taha o ērā atu whenu o roto o te Tikanga ā-Iwi. Ka pai. Ko Te Takanga o Te Wā tērā.

Tērā hoki ētahi Tohu Ako, ā, ākuanei ka kōrero anō mō tēnei mea, mō te “Tohu Ako”. Heoi anō, ko te whakarāpopototanga hei whakamārama i a ia, tērā ētahi tohu, he tohutohu, he āwhina i a koutou ki te wherawhera i ngā kaupapa huhua katoa ka taea. Ka noho tērā ki te ārahi, ki te tautoko i a koutou.

Kāti, e whā ngā whāinga o tā tātou marau hou, kei te kitea atu i konei - Whāinga 1, Whāinga 2, Whāinga 3, Whāinga 4. Te auaha hoki o ērā ingoa rā! Heoi anō, tērā tērā. Hei whakakapi pea i tēnei ata o tēnei kaupapa, e rima ngā tirohanga. Kua rongo pea koutou mō ngā tirohanga nei. Nō te pukapuka tuatahi o Te Takanga o Te Wā puta ai ēnei kaupapa. Nō reira, ka kīia ēnei he ‘Tirohanga’. Ka noho hei whakaahua i ngā kaupapa e hiahia ana e koutou te whakaako. Nō reira, e rima aua kaupapa rā. Kei te kite mai tātou, he nui ngā āhuatanga, nē? Ki te tae atu te puka aratohu ki a koutou, tērā te whānuitanga o ngā whakamāramatanga mō ēnei kaupapa nei, e tino whakamārama ana i ētahi wāhanga. Nō reira, hei pikitia paku noa iho tēnei mā koutou.

Ka titiro ake tātou ki ngā ihirangi o te puka aratohu nei. Te nui o ngā kaupapa ka taea, nē? Heoi anō, i tērā tau i puta atu ki ngā kaiako o te motu, ki ētahi kaiako ki te pātai, “He aha ngā kaupapa matua me noho ki roto i tēnei aratohu?” Ana, ka whakawhāitihia ki ēnei āhuatanga. Ko te tuatahi, ko te ‘Whakawhanake Pūkenga Whakaako Hītori’. Kei te pīrangi au ki te kī atu ki a tātou, kua roa tātou te Māori e whakaako ana i ā tātou kōrero tuku iho. Ehara i te mea he hou tēnei ki a tātou, nē? Nō reira, tēnei āhuatanga, te ‘Whakawhanake Pūkenga Whakaako Hītori’, e kapo ana i ētahi ariā nō te ao whakaako hītori tonu. Tērā ō tātou kaiwhakaako hītori, kua kapohia ētahi tino āhuatanga hei āwhina i a tātou ki te whakaako i ō tātou hītori. Nō reira, āe, te whakawhanake i ō tātou pūkenga.

Tuarua, e tino rongo ana i tēnei āhuatanga i ngā tamariki e ako ana i ā tātou kōrero tuku iho. I ētahi wā he taumaha ka pā mai hoki, ka tūpono pā hoki te mamae ki a tātou. Nō reira, kua waihangahia mai tētahi wāhanga hei āwhina i te whakaako i ngā tamariki e pāngia ana e te taumaha me te mamae. Me aha? He aha ētahi rautaki hei āwhina i a rātou? Ka mutu, ko ngā Tohu Ako tētahi wāhanga nui o te puka aratohu nei, ā kō kō ake nei tātou titiro ai. Heoi anō, he wāhanga nui tērā nō te pukapuka nei.

Kia puta hoki te kōrero i te pēke, e waihangahia tonuhia ana ētahi atu rauemi ki te tautoko i a koutou. Tērā ētahi tauira mō te whakaako mā ngā tirohanga. Kātahi anō tātou ka titiro ki ērā tirohanga. Nō reira, kua waihangahia mai he āwhina hoki i tērā. He kāri. He kāri, he kāri ēnei hei rāwekeweke mā koutou ki te wherawhera i ngā ihirangi o te marau hōu. Ka mutu, kei te pīrangi au ki te whakatairanga i ngā kupu huhua kei Paekupu e whakaputuhia ana. Kua waihangahia mai ētahi kupu. Ki taku mahara kua tata ki te rua mano kupu hou mō tā tātou whakaako i te hītori. He tino kupu. E akiaki ana i a koutou ki te titiro ki ērā kupu rā. Āe, kia ora!

Ka tahuri atu tā tātou titiro ināianei ki tēnei mea te Tohu Ako. He rerekē te Tohu Ako. Ki taku mōhio, ki ia wāhanga tērā ētahi tohu hei āwhina i a koutou ki te whakaako. E rārangihia mai nei ngā wāhanga o ngā Tohu Ako nei. Ana, ko te whāinga tēnei e noho ana i ngā kupu tītaha nei, ko te whāinga tuatahi. Kua kapohia tēnei hei tauira, hei titiro mā tātou. Ana, ko te whāinga, ‘Kei te mōhio ahau nō whea ahau, nō wai hoki ahau’. Ko te tohu tuatahi tēnei mō ā tātou tamariki. Mō ia whāinga, kua whakarāpopotohia te ngako o te whāinga, ētahi kupu mō te roanga o te kōrero. Ka whakaaturia tētahi pikitia ki a koutou ākuanei ka tino mārama ai koutou ki tērā. Engari, āe, tērā Te Ngako o te Whāinga, Te Roanga o ngā Kōrero, me ētahi rauemi Hei Tautoko i te Ako. Kua whakaritea hoki he wāhanga Mā te Kaiako, he kōrero Mā te Ākonga, ā, kua tāpirihia mai hoki tētahi wāhanga Mō te Whānau. Nō reira, ko te manako he āwhina tērā i a koutou ko ngā whānau o te kura. E rua ngā ngohe hei tīmata mā koutou. Nō reira, āe, kia tirohia e tātou.

Ana, e pēnei ana te āhua. He pai kia kite koutou i ngā rerekētanga. He tae rerekē mō ia whāinga. Ko Whāinga Tuatahi tēnei. Kei te kite mai koutou i konei Te Ngako o te Whāinga, Te Ngohe, Te Roanga o ngā Kōrero, te wāhanga Mā te Kaiako.

E tino hīkaka ana kia puta ēnei aratohu nei ki ā koutou kura. Ko te tūmanako kāore e roa, ka tae atu ki a koutou, hei pānuitanga, hei mahi ā-kāinga mā koutou katoa! Nō reira, ka kore e roa, ka tae atu ki a koutou.

Hei whakakapi ake i tā tātou noho tahi, i te mutunga o tā tātou kauhaurangi nei, he kupu akiaki i a tātou. Tērā, kia tino mau i a tātou, tā ia iwi he whakapapa, he kōrero. Nō reira, mā koutou tonu e waihanga i ngā āhuatanga, ngā kaupapa kei te pīrangitia te whakaako. Nō reira, e akiaki ana i a koutou, ahakoa hei te tau e tū mai nei tīmata ai te whakaako mā Te Takanga o Te Wā, e akiaki ana i a koutou ki te wānanga i ngā tino kaupapa whai take ki a koutou. Kaua mā tētahi atu tērā e tohu. Heoi anō mā koutou tonu e whakarite. Hei te wā whakarewaina ai ngā rauemi nei, e akiaki ana i a koutou, wānangahia ngā ihirangi, tuaritia whānuitia ki ō hoa, ki ngā whanaunga, ki kura kē, kia mōhio ai rātou anei tētahi kaupapa hei āwhina i tā tātou whakaako.

Nā runga i tērā, e mihi ana ki a tātou. Kia kaha rā! Me te mahara, he tino kaingākau tēnei kaupapa – te whakaako hītori – ki a tātou. Nō reira, kia kaha, kia māia, kia ū, kia kaha rā! E mihi ana, tēnā koutou katoa.

---

Translation

---

Te Takanga o Te Wā | Webinar 7 – He Aratohu mā te Kaiako (Translation)

Welcome to everyone who has come together for this discussion. To each and every teacher, you who are doing the work throughout New Zealand, greetings to you all. My name is Anahera McGregor. My tribe is Ngāti Ruanui. Welcome. The topic of our webinar today is the support material for the teaching of Māori history through Te Takanga o Te Wā. Our focus today is on a resource that has only recently been developed, soon it will be released. So, let’s go, let’s take a look at what’s in it.

To kick off our discussion, I want to tell everyone listening today, that this guideline doesn’t tell you what you must teach. But what’s important to say is that Māori knowledge sits as the foundation of all teaching and learning. So, our ancient stories sit as the framework for teaching. It is still for you to decide, to identify the topics for teaching in line with your local curriculum. You don’t have to follow something that is not relevant to you. So, remember that each family, sub-tribe, tribe, and community has their own stories. Those perspectives must have a place. The aspirations and needs specific to your schools are the priority. So, yes, let that be the foundation for our discussion, this resource is just there to support your work.

Here is the resource that we’re discussing – Guidelines for the Teacher. They have been developed to help you to teach history. As we know, this subject will be introduced formally to teach next year. So this guideline has been developed to help and guide you, and to explore aspects of the new strand, Te Takanga o Te Wā.

Here is the big picture, folks. There are many aspects, many threads to this subject, so those threads have been condensed on this page, so that you can see how each strands fits into this subject. Te Tamaiti hei Ruakura is upfront. This is our goal, the main goal. So, that’s first and foremost. Then Tikanga ā-Iwi, mindful too that you have long been teaching topics of Tikanga ā-Iwi. So, that’s that. Then Te Takanga o Te Wā, a new strand within Tikanga ā-Iwi. Before, there were four strands. Now this strand has been added and sits beside the other strands within Tikanga ā-Iwi. Cool. That’s Te Takanga o Te Wā.

There are also some Tohu Ako (learning indicators), and we will talk about these Tohu Ako soon. However, a quick explanation, there are some indicators, instructions, to help you to explore all of the possible topics. They are guides to support you.

Well then, there are four objectives of our new curriculum, which can be seen here - Objective One, Objective Two, Objective Three, Objective Four. Oh, how creative are those names! Anyway, that’s that. To complete the picture for this part, there are five perspectives. You’ve probably heard about these perspectives. They were released with the first set of Te Takanga o Te Wā guidelines. So these are called ‘Perspectives’. They are there to depict the topics that you want to teach. And so, there are five of those perspectives. As you can see, there are many aspects, aren’t there? When you receive the guidelines, you will see that there are explanations for all of these things, detailing all the different parts. So this is a just a quick overview for you.

Let’s take a look at what’s in these guidelines. There are so many things that can be explored, aren’t there? So last year we went out and asked teachers around the country, ‘What are the main things that these guidelines need to cover?’ They were summarised into these areas. The first was ‘Developing Skills to Teach History’. I want to acknowledge that we have long been teaching our histories. It’s not as though this is new to us, is it? So, this aspect, ‘Developing Skills to Teach History’, captures some of the theories from the history teaching world. Our history teachers have captured some of the key ideas to support us in the teaching of our histories. So, yes, the development of our skills.

Second, we hear this from our students learning our heritage stories. Sometimes we feel the burden, or possibly even hurt/trauma. So, a section has been included to help the teaching of those children who are feeling the burden and trauma. What should you do? What are some strategies to help them? And finally, the Tohu Ako are a big part of these guidelines, which we will look at shortly. They are a big part of these guidelines.

And just to let the cat out of the bag, some other resources are still being developed to support you. There are some examples of teaching through the perspectives. We’ve just looked at those perspectives. So these have been developed to assist with that. Cards. The cards, these are cards for you to play with, to unpack the new curriculum. Actually, I’d like to promote the multitude of words that are sitting within Paekupu. Some words have been developed, from memory there are close to two thousand new words, for our teaching of history. These are really useful words. I encourage you to have a look at them. Yes, thank you.

Let’s take a look now at Tohu Ako. The Tohu Ako are different. To my knowledge, each area has its set of indicators to help you teach. Listed here are the parts of these Tohu Ako. This objective seen here in italics is the first goal. It’s an example for us to look at. So the goal is, ‘I know where I am from and who I am’. This is the first indicator for our children. For each goal there is a summary of the substance of the goal and a fuller description. I’ll show an image shortly that will clarify things for you. But yes, that’s the substance of the goal, the full discussion, and some resources to support learning. There’s also a specific part for the teacher, another for students, and also there’s a part for whānau. So hopefully that is of assistance to you, and the school community. There are also two activities to get you started. So, yes, let’s take a look.

There you go, this is what it looks like. What’s good is you can differentiate things. There is a different colour for each goal. This is the first goal. Here you can see Te Ngako o te Whāinga, Te Ngohe, Te Roanga o ngā Kōrero, and the section Mā te Kaiako.

We’re really excited that these guidelines will be out in your schools. Hopefully it won’t be long and they will be there for you all to read, as your homework! So, it won’t be long and they will be with you.

To conclude our time together, to end this webinar, some words of encouragement. Something that we need to understand, each tribe has its lineage, its stories. Therefore, it’s for you to shape the things, the topics that you want to be taught. So, I encourage you all, despite Te Takanga o Te Wā not being taught (officially) until next year, I urge you all to discuss the topics that are most important and relevant to you. It’s not for someone else to tell you. It’s for you to decide. And when the resources are released, I encourage you, discuss what’s in them, share them widely with your colleagues, your relatives, other schools, so that they know, here’s something to help our teaching.

On that note, thank you. Be strong! Bearing in mind that this is a treasured subject to us – the teaching of history. So, be strong, be courageous, be steadfast! Thank you all very much.

Hei wānanga

Matapakina ēnei pātai i te taha o ō hoamahi me te hapori o te kura:
  • He aha ngā hītori me ngā kaupapa e tika ana kia whakaakona i tō koutou kura?
  • Me whai wāhi mai a wai ki te whakaako i ērā kōrero tuku iho?
  • He aha pea ētahi tūraru ka ara ake i roto i te kōrerohia o aua kōrero tuku iho, ā, he aha ngā rautaki whakamauru i aua tūraru?

Discussion topics

Discuss these questions with your colleagues and kura community:
  • What are the histories and topics that are important and relevant to your community?
  • Who should be involved in the teaching of those stories?
  • What might be some risks that arise from telling those stories and how will they be mitigated?
He Aratohu Mā Te Kaiako - Te Takanga o Te Wā (PDF download)

  • TToTW-Teacher-Guide-FINAL.pdf
  • 5.2 MB