Kati

He aha te Tangata me te Rorohiko?

Te Whānau Hangarau Matihiko

Video Transcript
Tama – Kia ora e hoa. Kua rewa te rangitaki whakaharatau.
Māka – Ka pai e hoa, āe i kite ahau.
Tama – I whakapakari tinana anō koe inanahi?
Māka – Kāo e hoa.
Tama – Nē rā, i aha?
Māka – I runga kē au i a Twitch. Ka mutu i tau kē, engari kei noho koe ka whakaatu i ahau ki a Māmā, nō te waenga pō rā anō au i mutu ai.

Kaitiaki Tūī – Māka i oati koe ki tō Māmā, ka mutu i oati anō a Tama ka āwhina ia.
Tama – Ehara tērā i te pai mōu e hoa.
Māka – he tika tonu, he nui ngā $$$$$

Tama – Āe, me taurite ō mahi e hoa.
Māka - āhua rite nei ki a koe Māmā.
Kaitiaki Tūī – Tika tāna, Māka.
Māka – Ei, he āhua weriweri ngā kōrero kei te rangitaki.
Tama – Auē, ka aroha kē.
Māka – ka aha koe.
Tama – haere ai rātau ki tōku kura.
Māka – e hoa, me whākī atu ki tētahi kaiako.
Tama – kāo, māku tonu e whakatika, kei raro rātau e putu ana i ahau ki te whakatata mai anō rātau.
Kaitiaki Tūī – Ehara tērā i te whakapiki i a ia e Māka, kaua ia e mahi pērā.

Kaitiaki Tūī – Tama, ehara koe i te tangata pērā.
Māka – kua roa rātau e werowero ana i a koe?
Tama – āe, kua hōhā katoa ahau i tēnei engari māku tonu e whakatika.
Māka – i kōrero mātau mō te whakaweti i te kura, me te aha i kī rātau me whāki atu ki tētahi pākeke.
Tama – I kī ahau kua rite i ahau, kua raweketia e au tana pukamata, ka mutu kei te patua rātau e au.
Kaitiaki Tūī – Ehara tērā i te whanonga Tūīhono tika e Tama.
Tama – HEI AHA TĀU TŪĪ, MĀKU E WHAKATUTUKI.
Māka – Kua raweketia!! E hoa!! Kei te whākina atu e au ki a Whaea ki te kore koe e kōrero ki tētahi pākeke.
Tama – e hoa!!
Tama – Ka whākina tō māmā e au ki te kore koe e whakapakari tinana.

Māka – Āe, ka whakapakari tinana au mēnā ka kōrero atu koe ki tētahi pākeke.
Tama – āe, engari kei te kōrero atu au ki a Mā Kiri kē, kaua ki a Māmā.
Māka – kei te pai.
Māka – me pēhea au e mōhio ai ka pono koe ki tō kupu?
Tama – Ka tiria ia i konei.
Māka – Āe.
Tama – me koe… me hopu ataata i tō whakapakari tinana e hoa ka pōhi
Māka – Āe.
Tama – Ka taea e au te tautuhi i a koe hei kaituhi rangitaki manuhiri
Māka – ka rawe e hoa – hei konā
Tama – ka kite.
He aha Te Tangata me te Rorohiko?

Te Whānau Hangarau Matihiko

  • HKRCL-108-transcript.pdf
  • 117 KB