Kati

Hei Raukura Mō te Mokopuna

Fri 25 March 22

Kia rangatira te mokopuna,
Kia rangatira te kaiako,
Kia rangatira te reo Māori,
Kia rangatira te iwi.

 

Nō te 14 o Poutū-te-rangi 2022, nā Minita Tinetti i tuku i te rautaki o Hei Raukura Mō te Mokopuna hei whakakaha i te reo matatini me te pāngarau puta noa i ngā huarahi akoranga Māori.

 

There was a problem loading the media.

 

On March 14 2022, Minister Tinetti released the strategy Hei Raukura Mō te Mokopuna to strengthen te reo matatini and pāngarau across te reo Māori education pathways.

I whakawhanaketia e ngā mātanga tautōhito o te rāngai, me ngā tāpaetanga a ngā ākonga, ngā raukura, ngā kaiako, ngā whānau me ngā māngai pakihi, otirā he rautaki a Hei Raukura Mō te Mokopuna e whakanoho ana i te ākonga, ā rātou mate me ō rātou whānau i te uho o ngā mahi ako.

Developed by experienced practitioners from the sector, with contributions from ākonga, raukura, kaiako, whānau and business representatives Hei Raukura Mō te Mokopuna is a strategy that places ākonga, their needs and their whānau at the centre of learning.

 

Two young tamariki (children) playing with play dough.

 

E miramira ana a Hei Raukura Mō te Mokopuna i te pūmautanga o Te Tāhuhu ki te whakapakari i te reo matatini me te pāngarau hei pūkenga waiwai mō te ako i Aotearoa.

Hei Raukura Mō te Mokopuna highlights the Ministry’s commitment to strengthening te reo matatini and pāngarau as essential skills for learning in Aotearoa New Zealand.

I te wā e tīaroaro ana i a Hei Raukura Mō te Mokopuna ki te iho matua o Te Tamaiti Hei Raukura, e whakamiha ana te rautaki i te tūranga o ngā kaiako ki te whakamōrahi i te angitu o ngā ākonga mā roto i te reo matatini me te pāngarau. E whai ana kia whakaako ngā kaiako i te reo matatini me te pāngarau i roto i te horopaki Māori, i te taiao e noho ana ngā ākonga.

In aligning Hei Raukura Mō te Mokopuna to the philosophy of Te Tamaiti Hei Raukura, the strategy recognises the critical role kaiako play in maximising ākonga success through te reo matatini and pāngarau. It aims for kaikao to teach te reo matatini and pāngarau within a Māori context, within the environment ākonga live in.

 

A young Māori boy interacting with an iPad. E tūtohu ana i te whakaratonga o te reo Māori i te tūāpapa mō te whakauru atu ki te ao, ā, me te tāpae i te āheinga mō ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi ki te whakamārama he aha te mātauranga ki a rātou, ā, he pēhea te whakapuaki i tērā i roto i tā rātou marau ā-kura.

It recognises that te reo Māori provides the tūāpapa and foundation for accessing the world, and offers the opportunity for whānau, hapū and iwi to define what mātauranga is to them and how it is expressed in their marau ā-kura.

Ka whakapakari a Hei Raukura Mō te Mokopuna i te tikanga mahi kaiako kia whai kaiako ai tātou e manawanui ana ki te whakamahi i te reo, e mārama ana ki te hopu reo me ngā huarahi pai rawa ki te tuku mātauranga i tētahi horopaki Māori. Mā tēnei e tautoko i ngā kaiako me ngā mokopuna kia ihiihi katoa mō te ako i te reo matatini me te pāngarau, ā, me tautoko hoki i ngā ākonga kia angitu.

Hei Raukura Mō te Mokopuna will strengthen kaiako practice so we have kaiako who are great and confident users of te reo, who understand language acquisition and the best ways to pass knowledge on in a Māori context. This will support kaiako and mokopuna to be excited about teaching and learning of te reo matatini and pāngarau, and will support ākonga to achieve. 

 

A kaiako (teacher) sits with ākonga (students) as they learn.

 

Ko ngā mātāpono ārahi e toru – 'ko te mokopuna kei te toi o ngā whakaaro', 'te reo matatini', me te 'mātauranga' e mea ana kia mahi ngātahi ki te whakarato tohu, aronga me te arotahi whaitake, hei tuku i tētahi marautanga whakaaweawe, auaha, o te rautau rua tekau mā tahi e arotahi ana ki ngā mokopuna, te ako me te mātauranga, me te reo matatini.

The three guiding principles – ‘ko te mokopuna kei te toi o ngā whakaaro’, ‘te reo matatini’, and ‘mātauranga’ are intended to work in tandem to provide important indicators, direction and focus, to deliver an inspiring and innovative twenty-first century curriculum that focuses on mokopuna, ako and mātauranga, and te reo matatini.

Ka whakawhanaketia tētahi mahere rautaki mahi i te taha o ngā mātanga me ngā kaiārahi o te rāngai, ā, ka tukuna hei ngā marama e tū mai nei, ki te mātua whakarite kia tika te tautoko i ngā taiao akoranga o ngā kura me te reo Māori, kia pai ai te whakatinanatanga hei ngā tau e rima.

A strategic action plan, to be developed with practitioners and leaders in the sector will be released in coming months, to ensure kura and te reo Māori education settings are well supported for implementation over a five year period.

E pānui ai koe i a Hei Raukura Mō Te Mokopuna me te rapu kōrero anō mō te mahere mahi me te whakatinanatanga, pāwhiritia tēnei hononga.

To read the Hei Raukura Mō Te Mokopuna and find out more about the action plan and implementation, click this link.